Top

Infracţiuni prevazute în legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ 347 NR./17.06.2010

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria

Moineşti, a fost trimis în judecată BR V fiul lui…………..,domiciliat în com.

……………, jud. Bacău, CNP …………, cetăţean român, necăsătorit, elev la

Şcoala de Arte şi Meserii Bereşti Tazlău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de port ilegal de armă albă, prev. de art.l1 pct.l din Legea nr.61/1991.

Se arată în actul de sesizare a instanţei că inculpatul la data de 14.02.2010 a purtat asupra sa un cuţit(lama ascuţită a unei unghere confecţionată special pentru tăiere) în împrejurările şi locurile unde poate fi pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, pe care 1-a folosit asupra părţii vătămate J A.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 14.02.2010, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la fapta inculpatului minor B R V, care fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi având asupra sa un obiect confecţionat pentru tăiere, a înjunghiat-o pe partea vătămată J A.

La data de 15.02.2010,J A a formulat plângere împotriva inculpatului, solicitând efectuarea de ce4rcetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, deoarece prin înjunghiere i s-au cauzat leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 8- 9 zile îngrijiri medicale.

Fapta inculpatului a fost săvârşită pe fondul consumului de băuturi alcoolice, părţile aflându-se la discoteca SC P SRL, precum şi datorită unor conflicte anterioare.

Acestea s-au angajat în discuţii contradictorii care au degenerat într-o altercaţie fizică şi la un moment dat, inculpatul a scos din buzunar un briceag(lama înţepătoare a unei unghiere) cu care 1-a înjunghiat pe J A.

în faza de urmărire penală, părţile s-au împăcat pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

Prezent în instanţă,inculpatul a recunoscut comiterea faptei, vinovăţia acestuia reţinându-se din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, coroborate cu materialul probator din faza de urmărire penală.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului B R v de a avea asupra sa o armă albă, fără drept, ,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.l1 pct.l din Legea nr.61/1991.

S-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, din care se reţine că inculpatul care este minor, provine dintr-o familie legal constituită, având condiţii modeste de trai.

Relaţiile din familie sunt tensionate deoarece tatăl inculpatului consumă băuturi alcoolice fiind violent cu soţia şi cu copiii.

Intre mamă şi inculpat există însă o relaţie bună şi se identifică o susţinere afectivă, emoţională şi morală reciprocă între membrii familiei,mai puţin tatăl

Inculpatul este elev în clasa aXa la Şcoala de Arte şi Meserii Bereşti Tazlău şi cu toate că nu obţine rezultate foarte bune, are un comportament adecvat faţă de colegi.

în instanţă inculpatul a avut o atitudine cooperantă şi şi-a manifestat regretul pentru fapta săvârşită, promiţând că nu va mai încălca legea.

Instanţa apreciază că inculpatului i se poate aplica o măsură educativă,în baza art.lOl C. penal, în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi elementele care fac dovada că acesta nu este predispus la săvârşirea altor fapte penale.

Se va aplica inculpatului măsura educativă Mustrare şi i se va atrage atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, i se va aplica o măsură educativă mai severă sau o pedeapsă, conf. prevederilor art.102 C.penal.

Cum obiectul tăietor a fost deţinut de către inculpat, cu toate că este interzisă deţinerea ,de lege, urmează ca în baza art.l 18 lit.f C.penal să se dispună confiscarea acestuia.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat conf. prevederilor art.171 alin.3 din C. pr. penală apărători din oficiu în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească.

în baza art.l89 C. pr. penală se va dispune ca plata onorariilor de avocaţi din oficiu să se suporte din fondurile MJ .

în baza art.191 alin.l şi 3 C. pr. penală va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească, în care se vor include şi onorariile de avocaţi din oficiu.

Etichete: