Top

Cerere de anulare a unei sentinte civile

HOTĂRÂRE din 13.01.2010

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 5356/260/2009 la data de 17.11.2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, contestatoarea SC METAL INVEST SRL Dărmăneşti, cu sediul în Dărmăneşti, Calea Trotuşului, judeţul Bacău, a chemat în judecată pe intimata CNADR -DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI IAŞI, solicitând anularea sentinţei civile nr. 1892/2009 pronunţată de Judecătoria Moineşti în cauza nr. 2960/2009.

Acţiunea a fost timbrată cu 20 lei conform chitanţei seria BC nr. 8121/2009 şi timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Instanţa constată că prin sentinţa civilă nr. 1892/2009a fost obligată pârâta SC METAL INVEST SA Comăneşti la plata unei sume de bani şi a penalităţilor de întârziere reprezentând contravaloare rate neachitate privind utilizarea drumurilor publice.

Sentinţa civilă nr. 1892/2009 a fost pronunţată raportat la OG 5/2001 privind somaţia de plată.

Intre părţi s-a achitat contractul nr. 524/2005 privind plata în 4 rate a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

Debitoarea a achitat 3 rate, nu şi pe a patra.

în motivarea acţiunii de faţă şi în întâmpinare la sentinţa civilă nr. 1892/2009, debitoarea a arătat că nu a plătit, recunoscând acest lucru, dar arătând instanţei că a procurat rovigneta în perioada corespunzătoare celei de a patra de la alţi furnizori autorizaţi.

Debitoarea a depus la dosar acte din care rezultă că a achitat rovigneta şi a înregistrat aceste operaţiuni în fişe de contabilitate şi jurnale de operaţiuni fmanciar-contabile.

în această situaţie, apare că debitoarea şi-a îndeplinit obligaţia de a achita valoarea rovignetei pentru utilizarea drumurilor naţionale.

Nerespectarea contractului, respectiv neplata ratei a- IV-a la contractul nr. 524/2005 nu poate fi reţinută în acest context pentru că acest contract reprezintă o facilitate acordată debitoarei de a achita tariful în 4 rate . faptul că nu a achitat rata contractuală dar că a achiziţionat pentru perioada de referinţă rovignete de la alţi furnizori, mai ieftine decât contractul, reprezintă o respectare a obligaţiei de a plăti pentru folosirea dramurilor naţionale. Prevederile contractuale trebuie interpretate în folosul debitorului şi nu al creditorului care şi-a obţinut plata tarifului în condiţii legale şi nu contractuale.

în această situaţie, instanţa apreciază ca fiind îndeplinită obligaţia de plată către debitoare, acţiunea în anularea somaţiei de plată promovată de către aceasta este dovedită şi urmează a fi admisă.

Instanţa va dispune anularea somaţiei de plată dispuse prin sentinţa civilă nr. 1892/2009.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: