Top

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 592

Şedinţa publică de la 8.12.2010

Dosar nr. 7016/260/2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 592/8.12.2010 pe rolul acestei instanţe, petentul P.N cu domiciliul in corn. Ghimeş-Făget, jud. Bacău a solicitat să se dispună a fi reabilitat cu privire la pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 64/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Instanţa a solicitat cazierul inculpatului din care rezultă că a fost arestat pentru executarea pedepsei arătate la data de 23.10.1998 si eliberat condiţionat la 16.06.2000, cu un rest de pedeapsă de 858 zile.

Pedeapsa petentului se consideră executată după o perioadă de timp de 258 zile de la data eliberării condiţionate, respectiv pe data de 24.10.2002.

Instanţa apreciază că cererea petentului indeplineste prevederile art. 495 si următoarele C.p.p., sub aspectul elementelor pe care trebuie să le cuprindă cererea de reabilitare.

Art. 135 Cp. prevede că reabilitarea judecătorească in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mari de 1 an până la 5 ani intervine după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, în cazul de faţă, respectiv in cazul de fata 2 ani.

Faţă de data de 24.10.2002, dată la care pedeapsa se consideră a fi executată in totalitate, aplicarea termenului de reabilitare de 6 ani apare in data de 24.10.2008.

Petentul a formulat prezenta cerere in 8. 11.2010, când termenul de reabilitare era deja îndeplinit.

Urmărind prevederile art. 495 si următoarele C.p.p. cu referire la art. 135 lit a Cp. instanţa va admite cerrea petentuluui si va dispune reabilitarea acestuia pentru pedeapsa de 4 ani inchi soare pentru infracţiunea de tortură prevăzută de art. 267 ind. 1 alin.l Cp. dispusă prin sentinţa penală nr. 64/15.05.1996 a Tribunalului Miltrar Teritorial Bucureşti.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Pentru aceste motive,

Va admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul P. N.. N.domiciliul in corn. Ghimes Făget, satul Făget, jud. Bacău.

In baza art. 495 şi următoarele C.p.p. cu referire la art. 135 lit.a Cp. va dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului P.N. fiul lui …., născut la

…….cu domiciliul in corn. Ghimes Făget, satul Făget, jud. Bacău pentru

pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii prevăzută de

art. 267 ind. 1 alin.l Cp., dispusă prin sentinţa penală nr. 64/15.05.1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Etichete: