Top

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 593

Şedinţa publică de la 8.12.2010

Dosar nr. 7018/260/2010

Asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 7018/260/2010 la 8.11.2010 pe rolul acestei instanţe, petentul M.B.cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău a solicitat să fie reabilitat de drept cu privire la amenda in valoare de 350.000 lei ROL aplicată prin sentinţa penală nr. 476/1997.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Constată ca petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 476/1997 petentul a fost condamnat la o pedeapsă cu amenda de 350.000 lei ROL pentru săvârşirea infracţiunii de art. 36 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966.

Din verificarea cazierului judiciar se constată că prezenta amendă a fost graţiată conform L. 137/1997, fapt ce conduce la ideea ca petentul nu are obligaţia achitării acestei sume către stat.

Petentul in cererea sa şi ulterior in faţa instanţei a îndeplinit prevederile art. 495 C.p.p. privind cererea de reabilitare, art. 134 alin.l Cp. arata că in cazul pedepsei cu amenda, reabilitarea intervine după un termen de 3 ani fiind vorba in acest caz de o reabilitare de drept.

Apreciind că in cazul de fata sunt îndeplinite condiţiile reabilitării, raportat la art. 495 si următoarele C.p.p, cu referire la art. 134 alin 1 Cp., va constata că petentul este reabilitat de drept pentru pedeapsa amenzii aplicată prin sentinţa penală nr. 476/1997, pentru infracţiunea prevăzută de art. 36 alin.l din Decretul nr. 328/1966.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului raportat la art. 192 pct.3 C.p.p.

Pentru aceste motive,

Va admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul MB., cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău.

In baza art. 495 şi următoarele C.p.p. cu referire la art. 134 alin.l Cp. va constata că M. B. fiul lui S. şi L. născut la 3.07.1952, cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău este reabilitat de drept pentru pedeapsa amenzii de 350.000 lei ROL dispusă prin sentinţa penală nr. 476/5.06.1997 pentru infracţiunea prevăzută de art. 36 alin.l din decretul 328/1966.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Etichete: