Top

Contraventie

Dosar nr. 416/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1286/2011 Şedinţa publică de la 13 aprilie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei M. la data de 13.01.2011 sub nr 416/260/2011 petentul P. P. a formulat în contradictoriu cu intimatata IPJ B.-Poliţia M. plângere împotriva procesului verbal seria AP nr 2185713.

îm motivare a arătat că la data de 28.12.2010 a fost sa isi vadă fiul însă nu i s-a dat voie, a plecat şi a venit poliţia care 1-a amendat. Acesta arata ca nu este de acord cu amenda primita.

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

In probaţiune a anexat la dosar procesul verbal seria AP nr 2185713.

Acţiunea este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si timbru judiciar conform art 15 lit i din Legea 146/1997.

Intimata legal citată nu s-a prezentat în instanţa si nici nu a formulat întâmpinare prin care să invoce eventualele apărări.

întrucât instanţa a constatat că cererea de chemare în judecată nu este semnată a citat petentul cu menţiunea de a semna cererea de chemare în jucată sub sancţiunea anulării cererii, lipsă care însă nu a fost complinită de petent.

La termenul din data de 13.04.2011 instanţa a invocat din oficiu excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, conform art 137 C.proc.civ, urmează a se pronunţa cu prioritate asupra excepţiei nulităţii cererii de chemare în judecată, reţinând următoarele:

Potrivit art 112 pe 6 C.proc.civ cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă semnătura, semnătură care atestă voinţa părţii de a declanşa procesul civil şi exactitatea conţinutului cererii de chemare în judecată. Sancţiunea ce intervine pentru lipsa semnăturii este nulitatea cererii de chemare în judecată statuată de art 133 alin 1 C.proc.civ, vătămarea fiind prezumată conform dispoziţiile art 105 alin 2 C.proc.civ. întrucât este vorba de o acţiune pendinte, neregularitatea se invoca pe calea excepţiei nulităţii, excepţie de procedură, peremptorie, care în cazul în care este admisă, împiedică judecata pe fond a cauzei.

Instanţa a acordat petentului un termen în vederea semnării cererii de chemare în judecată, acesta fiind citat expres cu menţiunea de a semna cererea de chemare în judecată, însă nu a fost îndeplinită neregularitatea actului de procedură.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va admite excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată şi va anula cererea ca nesemnată.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Etichete: