Top

Plangere contraventionala

SC.726/04.03.2009

I N S T A N T A :

ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Petenta ………….. a formulat o plângere contravenţionala, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie seria AIR nr. ……….. întocmit de intimata …………… Plângerea a fost semnata de către av. Tiril Horia Cristian, anexându-se alăturat acesteia si o delegaţie avocaţiala care insa nu conţinea semnătura si stampila societatii petente.

2. Potrivit art. 68 Cod de Procedura Civila „procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată; în cazul când procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor.”

3. In condiţiile in care delegaţia avocaţiala depusa alăturat plângerii contravenţionale nu este semnata de reprezentantul legal al ……………., concluzia fireasca ce se trage este ca av. …………. nu era împuternicit sa formuleze actul de sesizare a instanţei, astfel ca acestuia ii lipseşte unul din elementele esenţiale prevăzute de art. 133(1) Cod de Procedura Civila si anume semnătura.

4. De asemenea, potrivit articolului anterior menţionat „cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă.”

5. Deşi petentei i s-a pus in vedere ca pana la termenul din data de 26.02.2009 sa complinească lipsa semnăturii de pe plângerea contravenţionala formulata, aceasta nu s-a conformat, astfel ca instanţa va dispune anularea acesteia in baza art. 133(2) Cod de Procedura Civila.

Etichete: