Top

Plângere contravenţională

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr.531/829/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 439

Şedinţa publică de la 08.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare :

Grefier :YY

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „plângere contravenţională”, formulată de petentul C. F. în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE B..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul C. F., lipsă fiind intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B..

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de grefierul de şedinţă, învederând instanţei următoarele:

– cauza este la al doilea termen de judecată;

– părţile au fost legal citate pentru acest termen, după care:

Petentul C.F. identificat prin BI seria – nr.-, CNP -, domiciliat in comuna – , judeţul B. prezent în instanţă arată că în data de 20.06.2009, într-o zi de sâmbătă a fost toata ziua la prăşit si la întoarcere a încărcat căruţa cu lucernă. Pe drum s-a dezumflat o roata de la căruţa si după ce a umflat-o când a dat sa plece a fost oprit de un echipaj al Politiei rutiere si testat cu aparatul alcooltest care a indicat valoarea de 0,18 miligrame alcool la evaporare. Precizează că a consumat un pahar de vin. A fost reţinut de aceştia mai mult timp si când i-au cerut buletinul a arătat ca nu-l are la el deoarece a fost la prăşit si nu l-a luat. Atunci agentul de politie i-a întocmit proces verbal prin care i-a aplicat amenda de 1080 lei pe care nu are mijloace materiale sa o plătească deoarece câştigă doar din munca câmpului si are şi soţia bolnavă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Petentul C. F., având cuvântul pe fond, arată că regretă fapta, precizează ca nu a mai fost sancţionat până acum şi solicita aplicarea unei sancţiuni mai blânde, întrucât consideră că amenda este foarte mare faţă de fapta săvârşită.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A ,

-Deliberând-

Constată că prin plângerea formulată, petentul C. F. contestă procesul – verbal seria CC nr. – din 20.06.2009 încheiat de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului B. – Serviciul Politiei Rutiere, prin care a fost sancţionat contravenţional cu suma de 1080 lei.

Plângerea a fost înregistrată sub numărul 531/829/2009.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii petentul arată că a primit o amendă în sumă de 1080 lei pentru că a băut un pahar de vin şi nu a avut actele de identificare la el.

Intimatul nu a formulat întâmpinare şi nici nu a solicitând respingerea plângerii.

Din examinarea probatoriilor administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul – verbal seria verbal seria CC nr. – din 20.06.2009 încheiat de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău – Serviciul Politiei Rutiere s-a aplicat petentului o amendă contravenţională în sumă de 1080 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută şi pedepsită de art. 165 lit. a şi e şi art. 17 alin.3 din LG 1391/2006.

S-a reţinut în sarcina petentului că „în data de 20.06.2009, ora 2156, aflându-se pe DJ241A din localitate Dealu Morii a condus pe DJ 241a în localitatea Dealu Morii un vehicul cu tracţiune animală BC 218 Dealu Morii, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice fapt constatat prin testarea cu aparatul alcooltest Drayer, rezultând la suflul respiraţiei 00361 fiind de 0,18mg/l alcool pur la aerul expirat, fără a avea echipat vehiculul cu elemente reflectorizante.

Petentul C. F., prezent în instanţă, a recunoscut că a servit o cană de vin la prăşit şi că nu a avut buletinul la el deoarece nu-l poartă la munca câmpului, însă consideră că amenda aplicată este prea mare în raport cu faptele săvârşite. Astfel, solicită înlocuirea amenzii contravenţionale cu un avertisment având în vedere fapta săvârşită şi posibilităţile materiale pe care le are. Petentul, la termenul de astăzi îşi ia angajamentul să nu mai săvârşească fapte contravenţionale.

Analizând probatoriul administrat în cauză instanţa reţine că petentul a săvârşit fapta reţinută în procesul – verbal de constatare a contravenţiei.

Aplicarea sancţiunii contravenţionale presupune a se avea în vedere împrejurările săvârşirii faptei, atitudinea sinceră de regret a acestuia care face dovada faptului să a înţeles consecinţele faptei şi că în viitor nu o va mai repeta.

Având în vedere faptul că sancţiunea contravenţională nu reprezintă un scop în sine ci un mijloc de a reglementa raporturile juridice, instanţa având în vedere dispoziţiile art.7 coroborat cu art.34 din OG nr.2/2000 urmează a admite în parte plângerea şi a înlocui sancţiunea amenzii contravenţionale cu „avertisment”.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte plângerea formulată de petentul C. F., domiciliat în comuna D.M., satul D. M., judeţul B. împotriva procesului verbal seria CC nr. – din 20.06.2009 încheiat de INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BACĂU- Serviciul Politiei Rutiere.

Anulează în parte procesul verbal susmenţionat şi înlocuieşte amenda în sumă de 1080 lei cu sancţiunea contravenţională „avertisment”.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 8.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

X/Y

Ex.4

19.10./20.10.2009

Etichete: