Top

Furt calificat

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2731/270/2009

Din 20.05.2009

SENTINŢA PENALA NR. 599

Şedinţa publică din data de 28.09.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului ……………….. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii furt.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul asistat de avocat Covoran Andreea, partea responsabilă civilmente ………………., martorul ……………….., lipsă celelalte părţi.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, s-a procedat la audierea martorului, sub prestare de jurământ, declaraţiile acestuia fiind consemnate la dosar.

Nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situaţia de fapt, arată că inculpatul a fost sincer, prejudiciul a fost recuperat, solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării acesteia, obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare.

Avocat Covoran Andreea pentru inculpat arată că acesta a fost sincer, prejudiciul a fost recuperat şi solicită aplicarea măsurii educative a mustrării, cu onorariu.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, recunoaşte şi regretă fapta, nu va mai săvârşi o astfel de faptă.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ……………….., înregistrat la aceasta instanţa sub nr. 2731/270/2009 , s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului …………………., pentru comiterea infracţiunii de furt prev. de art. 208 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 99 si urm. Cod penal

S-a reţinut in esenţa in sarcina inculpatului ca în ziua de 24.02.2009 a sustras bijuterii din aur şi un aparat foto digital din locuinţa părţii vătămate …………………, cauzând un prejudiciu de 9000 lei.

Din corobororarea probatoriilor administrate in cauza constând in plângerea si declaraţiile părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la fata locului, dovada de restituire, declaraţiile martorilor …………………, …………………, …………………, ………………….., …………………., …………………, ……………….., ……………….., ………………… cu declaraţiile inculpatului, instanţa reţine următoare situaţie de fapt:

Partea vătămată ………………… a fost plecată în perioada 24.02.2008– 26.02.2009 în municipiul ………………… împreună cu soţul. În acest timp cei doi fii minori ai lor au stat acasă. În data de 24.02.2009, băiatul mai mare al părţii vătămate, …………………, a venit acasă de la şcoală împreună cu inculpatul şi …………………, ambii colegi de clasă. În jurul orei 13.30 inculpatul s-a dus la bucătărie pentru a face o cafea şi căutând-o a găsit într-un dulap de deasupra chiuvetei o casetă colorată cu capac în interiorul căreia se aflau două punguţe pline cu bijuterii, pe care le-a luat. Dintr-un dulap din bucătărie situat în dreapta uşii de acces a luat un aparat foto digital marca …………………. Bijuteriile le-a amanetat la case de amanet de pe raza municipiului One4şti şi Tg. Ocna prin intermediul lui ……………….. – o pereche de cercei de aur de 14 K, de 3,69 grame, ……………….. – o brăţară şi o pereche de cercei de circa 9,5 grame aur, ………………… – 9 inele şi lase perechi de cercei de 40,19 grame aur, ………………… – un lanţ cu medalion de 8,75 grame de aur şi …………………… – o pereche de cercei de 3,95 grame din aur, iar o pereche de ce4rcei a dat-o la schimb în gara Tg. Ocna. Pe ……………….., ……………….., ……………… şi ………………. inculpatul ăi cunoştea personal de mai înainte, iar pe ceilalţi doi i-a cunoscut prin intermediul lui ……………….. , un coleg de clasă. Toţi cei şase sunt majori şi nu au cunoscut provenienţa bijuteriilor amanetate, lucru tăinuit de inculpat, care după fiecare amanetare le-a dat fiecăruia câte o parte din banii primiţi în urma amanetării, filele 20-23, 32-54 doar urmărire penală.

Aparatul foto a fost dat de către inculpat lui …………………… pentru a-l ţine.

Bunurile sustrase au fost predate părţii vătămate, după răscumpărarea lor de la casele de amanet, de către mama inculpatului.

Partea vătămată a apreciat valoarea bunurilor la suma de 9000 lei şi nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Pe parcursul procesului penal inculpatul a manifestat sinceritate si a indicat în amănunt modul de operare declaraţiile lui coroborându-e cu cele ale martorilor audiaţi la urmărirea penală .

În drept , fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prev de art. 208 al 1 Cod penal.

Reţinând vinovăţia, se va dispune in baza textului de lege menţionat, sancţionarea.

La alegerea sancţiunii, conform dispoz. art. 100 Cod penal, se va avea in vedere pericolul social concret al faptei, forma simplă a infracţiunii , valoarea prejudiciului recuperat cât si persoana inculpatului.

Este minor şi pe parcursul procesului penal a manifestat sinceritate, a descris în amănunt modul de operare, regretând comiterea faptei.

Din referatul întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul …………….. rezulta ca provine dintr-o familie legal constituită, minorul fiind crescut şi educat într-un mediu familial corespunzător, părinţii fiind preocupaţi de educaţia minorilor, promovând norme sociale şi morale.

Inculpatul a crescut într-un mediu familial adecvat, a avut un model parental pozitiv pe care să-l urmeze, membrii familiei bucurându-se de o imagine impecabilă, având întotdeauna o conduită ireproşabilă.

Anterior, inculpatul nu a mai fost sancţionat şi chiar dacă în clasa a IX-a a fost exmatriculat, a reluat cursurile în anul următor, încercând să recupereze încrederea părinţilor.

S-a apreciat că este bine integrat în societate şi nu prezintă un comportament infracţional structurat în timp.

Martorul ……………….. a declarat că-l cunoaşte pe inculpat de mult timp, ca fiind cuminte şi ascultător, ambii părinţi acordând o atenţie deosebită educării acestuia.

De alt fel, ambii părinţi au precizat că-l pot supraveghea îndeaproape.

Ca urmare, instanţa se va orienta spre aplicarea măsurii educative prev. de art. 103 Cod penal, singura în măsura să asigure supravegherea şi în cadrul căreia inculpatul minor să-şi poată continua studiile.

Se va pune în vedere părinţilor că au îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui şi că au obligaţia să înştiinţeze de îndată instanţa dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită în asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală iar minorului i se va atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca partea vătămată ………………. nu s-a constituit parte civilă în cauză întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

In baza art. 189 Cod procedura penală, se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justiţie a onorariilor pentru avocaţii desemnaţi din oficiu la urmărirea penală şi instanţă iar în baza art. 191 al. 1 Cod procedura penală, inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare către stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 103 Cod penal, aplică măsura educativă a libertăţii supravegheate inculpatului minor …………, fiul lui …………… şi ………, născut la data de …… în ……………, domiciliat în ……………, str……………, bl. ….., ap. …, Judeţul …………, cetăţean ………., studii … clase, elev, necunoscut cu antecedente penal, pentru comiterea infracţiunii de furt prevăzută de art. 208 al. 1 Cod penal cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal.

Dispune lăsarea minorului pe timp de un an sub supravegherea deosebită a părinţilor, ………….şi ………………

Pune în vedere părinţilor că au îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui şi că au obligaţia să înştiinţeze de îndată instanţa dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită în asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.

Atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale.

Constată recuperat prejudiciul cauzate părţii vătămate ………….

În baza art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului de Justiţie a onorariilor pentru apărătorii desemnaţi din oficiu la urmărirea penală şi la instanţă în sumă de câte 200 lei pentru av. Stoica Dan George şi Covoran Andreea, desemnaţi din oficiu.

În baza art. 191 al 1 Cod pr. pen. obligă inculpatul la 520 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi partea responsabilă civilmente ………………. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.09.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 29.09.2009

Dact. G. A. – 30.09.2009

Etichete: