Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2565/270/2010

Înreg. 15.04.2010 – plâng. contrav. –

SENTINTA CIVILA NR.1584

Sedinta publica din 14.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea plângerii la contraventie formulata de petenta SC” …. IFM” SA – prin mandatar SC” …….”SRL Pitesti în contradictoriu cu agentul constatator ………

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca în termen legal petenta SC” ……” SA – prin mandatar SC” …….”SRL Pitesti a formulat plângere împotriva procesului verbal prin care a fost sanctionat contraventional de catre D.R.D.P. Iasi – S.D.N. Bacau, solicitând anularea acestuia.

Plângerea este legal scutita de taxa judiciara de timbru conform art. 36 din OG nr. 2/2001, iar în motivare se arata ca amenda aplicata este nejustificata.

Initial plângerea a fost depusa la Judecatoria Bacau care a declinat competenta teritoriala se solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Onesti prin sentinta civila nr. 2049 din 08.03.2010 în dosarul nr. 2600/180/2010.

Din analiza actelor existente în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de20.01.2010 petenta SC” …….” SA – prin mandatar SC” …….”SRL Pitesti, a fost amendata contraventional cu suma de 9000 lei, în baza art. 8, alin. 2 din O.G. 15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, de catre D.R.D.P. Iasi – S.D.N. Bacau, întocmindu-se procesul verbal de constatare a contraventiei , nr. 1145228 de la fila 5 dosar.

Se retine prin procesul verbal mai sus mentionat ca autovehiculul transport marfa cu nr. de înmatriculare B72DRX/B71TCJ detinut de SC……..” SA a circulat pe drumurile nationale din România, respectiv pe D11 din directia Arad spre directia Bacau, fara a detine rovinieta, care sa ateste achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri. La control s-a prezentat pentru rovinieta un act contrafacut, iar documentele în original au fost retinute de catre agentii de la politia rutiera pentru a se întocmi dosar penal. Actul normativ în baza caruia s-a aplicat amenda contraventionala, respectiv OG. 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea 415/2004, se completeaza cu dispozitiile OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

În acest act normativ, sunt stabilite printre altele si modalitatea si felul în care se întocmesc procesele verbale de catre agentul constatator.

Astfel în art. 17 din OG. 2/2001, sunt prevazute cazurile de nulitate a proceselor verbale care nu sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale, iar la art. 19 sunt mentionate situatiile pe care agentul constatator trebuie sa le aiba în vedere la întocmirea actului.

În aliniatul 1 al art. 19, se stipuleaza ca, procesul verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie confirmate de cel putin un martor.

În acest caz, procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

În speta, procesul verbal nu este semnat de catre contravenient, s-a mentionat doar ca nu poate sa semneze, situatie neconfirmata de cel putin un martor, asa cum prevede legea.

Fata de cele expuse, constatând ca nu au fost respectate prevederile OG. 2/2001, de catre agentul constatator în ceea ce priveste întocmirea procesului-verbal, se va admite plângerea în temeiul art. 34 al. 1 din O.G. 2/2001 si în consecinta se va constata nulitatea actului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petenta SC” ……” SA – prin mandatar SC” ……..”SRL Pitesti, cu sediul în ….., jud. Arges, împotriva agentului constatator Directia …….., cu sediul în ……., jud. Bacau.

Constata nulitatea procesului verbal de contraventie nr. 1145228 din 24.01.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.05.2010.

Etichete: