Top

Pretentii

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr.7808/270/2009

Din 25.11.2009 pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 1479

Sedinta publica din data de 05.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru pretentii formulata de reclamanta ……. …. împotriva pârâtului …….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru pârât avocat ……., lipsa fiind celelalte parti .

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… depune la dosar raspunsul la cererea întâmpinare si un set de acte . Nu are cereri noi de formulat si solicita a se acorda cuvîntul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda cuvîntul pe fondul cauzei .

Avocat ……… solicita respingerea actiunii formulata de reclamanta , în cauza nu au fost depuse acte din care sa rezulte daunele pretinse ,a se dispune obligarea garantului la plata cheltuielilor de judecata în conformitate cu art. 60 Cod procedura civila .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca reclamanta ….. prin Sucursala …, cu sediul în ……., judetul Bacau , a chemat în judecata pârâtul …… , domiciliat în ….. , judetul Bacau , solicitând ca acesta sa fie obligat sa-i plateasca suma de 12.127 lei reprezentând despagubiri – daune auto reactualizata la rata inflatiei de la data de 18 iunie 2008 , precum si la plata dobânzii legale .

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare reclamanta arata ca pârâtul a produs un accident rutier în data de 15.04.2008 în timp ce se afla la volanul autoturismului BC- 06 – CFR pe una din strazile orasului Tg.Ocna , evenimentul fiind constatat de Politia orasului Tg.Ocna conform procesului verbal seria PCA nr. 3305220/15.04.2008.

Autoturismul avariat fiind asigurat CASCO , reclamanta arata ca este îndreptatita sa se îndrepte împotriva pârâtului în temeiul art.22 din Legea 136/1995.

Pârâtul a formulat întâmpinare , în care arata ca nu poate fi angajata raspunderea sa civila pentru daune , întrucât a condus autovehiculul respectiv în timp ce se afla în exercitiul functiunii , autovehicul care apartine angajatorului Regionala CFR Galati .

Pe acest considerent pârâtul a formulat cerere de chemare în garantie a Regionalei CFR …. , aratând ca aceasta trebuie sa raspunda pentru faptul ca autovehiculul condus de el si care este proprietatea unitatii respective , nu era asigurat pentru raspunderea civila obligatorie.

Vizavi de cererea de chemare în garantie , Regionala CFR …….a formulat întâmpinare în care solicitând respingerea cererii , arata ca pârâtul , potrivit fisei postului , nu avea dreptul sa conduca autovehiculele unitatii , având pentru aceasta soferi ce deservesc masinile unitatii.

Pe de alta parte , mai arata chemate în garantie , la data comiterii accidentului , acesta avea în dotare alte trei autovehicul cu asigurarea tip RCA ce puteau fi folosite

In cauza s-a administrat probe cu înscrisuri din care rezulta urmatoarele :

Potrivit procesului verbal Seria PCA nr. 3305220/15.04.2008 întocmit de Politia oras Tg. Ocna ( fila 15) , pârâtul se face vinovat de producerea unui accident rutier în data de 15.04.2008 pe una din strazilor orasului Tg. Ocna , în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare BC- 06 – CFR , producând avarierea nu numai a autovehiculului pe care îl conducea dar si a autoturismului cu nr. de înmatriculare VH 014135 apartinând A.F. ….. , asigurat CASCO .

Conform actelor din dosarul de daune ( filele 8 – 16) , reparatia autovehiculului apartinând …… au constata 12.127 lei , suma pe care reclamanta a trebuit sa o suporte în virtutea contractului de asigurare CASCO. Pe de alta parte autoturismul pe care îl conducea pârâtul nu are asigurarea RCA asa încât reclamanta este îndreptatita sa se îndrepte , în temeiul art.22 din Legea 136/1995 , împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului , în speta pârâtul .

Cu privire la cererea de chemare în garantie a proprietarului autoturismului condus de pârât , asa cum rezulta din fisa postului , întocmita de chemata în garantie Regionala CFR …….al carui prepus este pârâtul , acesta nu avea în sarcina de serviciu sa conduca autoturismul respectiv. Pe alta parte , facând abstractie de acest lucru , pârâtul avea posibilitate sa conduca unul din celelalte trei autoturisme din dotarea chematei în garantie care avea asigurarea de raspundere civila obligatorie .

Fata de aceasta situatie , cererea de chemare în garantie formulata de pârât apare ca neîntemeiata.

Având în vedere motivele expuse mai sus , urmeaza a se admite actiunea reclamantei si sa se respinga cererea de chemare în garantie , si prin urmare va fi obligat pârâtul sa-i plateasca reclamantei suma de 12.127 lei cu titlu de daune precum si dobânda legala aferenta pâna la achitarea totala a sumei.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila , pârâtul va fi obligat sa-i plateasca reclamantei cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea civila formulata de reclamanta …….. prin Sucursala …. , cu sediul în …., judetul Bacau , împotriva pârâtului …. , domiciliat în …….. , judetul Bacau .

Respinge cererea de chemare în garantie a …………..– Sucursala Regionala …….. , cu sediul în …. , formulata de pârâtul …. .

Obliga pârâtul sa achite reclamantului 12.127 lei cu titlu de daune auto , cu dobânda legala pâna la achitarea sumei .

Obliga pârâtul sa achite reclamantei 810 lei cheltuieli de judecata .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Etichete: