Top

Uzucapiune

R O M Â N I A

JUDEcaTORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

DOSAR NR. 4472/270/2008 uzucapiune

Înreg. 29.09.2008

SENTInta CIVILA NR. 1907

Sedinta publica din data de 17 iunie 2009

COMPLETUL DE JUDECAta FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de reclamanta D. L. în contradictoriu cu pârâta Primaria orasului Tg.Ocna, judetul Bacau, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat Sandu Zenica care substituie pe avocat Dochitescu Adriana reprezentând reclamanta conform delegatiei de substituire pe care o depune la dosar, si consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care invedereaza ca s-a depus raportul de expertiza în specialitatea topo – cadastru.

Avocat Sandu Zenica pentru reclamanta arata ca a luat la cunostinta de continutul expertizei si solicita un termen de o saptamâna.

Consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, solicita lasarea cauzei peste ordine pentru studiul expertizei.

Instanta admite cererea doamnei consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, si dispune lasarea cauzei peste ordine.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat Sandu Zenica care substituie pe avocat Dochitescu Adriana reprezentând reclamanta conform delegasiei de substituire pe care o depune la dosar, si consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat Sandu Zenica reprezentând reclamanta, arata ca îsi restrânge actiunea, sa se constate suprafata de 818 m.p. gasita de expert.

Întrebate fiind, partile arata ca nu au alte cereri de formulat si solicita cuvântul pe fond.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat Sandu Zenica reprezentând reclamanta, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, reclamanta a dobândit suprafata de 818m.p. teren situat în Tg.Ocna, , si o casa construita din caramida si compusa din 3 camere, hol si balcon în suprafata totala de 70 m.p., în sprijinul actiunii s-au facut dovezi cu acte. arata ca în anul 1981 reclamanta era în posesia imobilelor, ulterior în 1994 reclamanta a solicitat ca primaria sa-i permita sa construiasca gardul si instanta i-a admis cererea, reclamanta a facut dovada ca a stapânit terenul netulburat. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, având cuvântul, este de acord cu actiunea dar cu precizarea suprafetei rezultate din expertiza.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

constata ca prin actiunea formulata reclamanta D. L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala oras Tg. Ocna, jud. Bacau sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate, ca efect al uzucapiunii de 30 ani asupra terenului în suprafata de 1.000 m.p. situat în orasul Tg. Ocna, , jud. Bacau si, ca efect al accesiunii imobiliare, sa se constate dreptul de proprietate asupra casei de locuit construita din caramida si compusa din trei camere, hol, balcon.

actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare reclamanta arata ca stapâneste terenul precizat mai sus de peste 30 de ani, în mod continuu, pasnic si sub nume de proprietar.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu pârâtei, au fost audiasi martori si s-a efectuat o expertiza tehnica, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta D. L. stapâneste imobilul situat în Tg. Ocna, , jud. Bacau, compus din teren în suprafata de 818 m.p. si o construcaie, de peste 30 ani. Sustine reclamanta ca a dobândit acest teren în anul 1928, la momentul decesului mamei sale. În prezent nu mai detine nici un act de proprietate.

A obtinut de la Directia Arhivelor Nationale Istorice Centrale un extras din „Borderoul populatiei proprietarilor si exploatarilor agricole (BAP) din orasul Tg. Ocna, plasa Tg. Ocna, jud. Bacau”, în care figureaza cu suprafata de 2148 m.p.

Din acest teren, mai arata reclamanta, a înstrsinat în anul 1948 o parte (contract de vânzare-cumparare nr. 305/13.oct. 1948), ramânând cu suprafata de 1.000 m.p.

Asupra acestor imobile reclamanta a exercitat o posesie utila, publica, continua, pasnica si sub nume de proprietar.

Reclamanta a refacut constructia veche din paianta si caramida si a renovat-o în anul 1993.

La termenul de judecata din data de 17.06.2009 reclamanta si-a restrâns cererea pentru suprafata de 818 m.p. teren, atât cât a gasit expertul.

fata de cele de mai sus, de dispozitiile art. 1847 si urmatoarele din Cod civil, de art. 492 din Cod civil urmeaza a se admite actiunea, asa cum a fost restrânsa, si a se constata, în conformitate cu art. 111 Cod procedura civila, ca reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, asupra suprafetei de 818 m.p. teren intravilan, situat în Tg. Ocna, , jud. Bacau si ca este proprietara casei amplasata pe acest teren.

Se va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite, asa cum a fost restrânsa, actiunea formulata de reclamanta D. L., domiciliata în Tg. Ocna, , jud. Bacau în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala oras Tg. Ocna, jud. Bacau.

constata ca reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, asupra suprafetei de 818 m.p. teren intravilan, situat în Tg. Ocna, , jud. Bacau, megiesit cu :, conform schitei anexa raportului de expertiza tehnica – fila 58 dosar, care face parte componenta din prezenta.

constata ca reclamanta este proprietara casei construita din caramida, compusa din trei camere, hol, balcon, amplasata pe terenul precizat mai sus.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 17.06.2009.

Etichete: