Top

Contestatie la exeecutare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1107/270/2010 cont. executare.

înreg. 11.02.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1473

Sedinta publica din data de 05.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile privind contestatia la executare formulata de contestatoarea …. , împotriva intimatilor U.A.T. – Primaria ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat ….. pentru contestatori , intimata reprezentata de consilier ….. .

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care consilier juridic depune la dosar precizari la contestatia formulata , nu are cereri noi .

Avocat …… , solicita a se acorda cuvântul pe fond , nu are cereri noi de formulat .

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei , nefiind cereri noi de formulat , probe de administrat .

Avocat ……. solicita pentru contestatoare a se admite contestatia , actele nu au fost semnate , contractul nu a fost perfectat , în cauza neexistând titlu executoriu ; contractul din anul 2008 nu poate produce efecte asupra societatii , creanta nu este certa , lichida si exigibila . Solicita suspendarea executarii silite pâna la ramânerea definitiva a prezentei si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .

Consilier ……. , solicita respingerea contestatiei la executare , mentinerea somatiei si a titlului executoriu .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca … cu sediul în ….. , judetul Bacau , a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu U.A.T. ….. , , împotriva somatiei nr. 19238/20.01.2010 si a titlului executoriu cu acelasi numar.

Contestatia a fost legal timbrata iar în motivare contestatoarea arata ca în mod nefundat au fost emise titlul executoriu si somatia pentru suma de 26.338 lei ,dat fiind ca societatea nu detine teren închiriat de la intimata; contestatoarea mai arata ca titlul executoriu face referire la o creanta care nu este certa , lichida si exigibila .

Intimata a formulat întâmpinare în care , solicitând respingerea contestatiei , arata ca contestatoarea a închiriat în urma unei licitatii , suprafata de 60 m.p. din fata blocului F.6 din ….. pentru amenajarea unei terase acoperite , fiind astfel încheiat contractul de închiriere nr. 3003/23.04.2007 , urmat de alte contracte de închirierea pentru anii 2008 si 2009.

Pentru plata chiriei au fost emise facturi semnate de reprezentantul societatii contestatoare formulat .

La dosar au fost depuse înscrisuri , din analiza carora rezulta urmatoarele :

Intre contestatoare în calitate de locatar si intimata , în calitate de locator au intervenit contractele de închiriere a unei suprafete de teren de 60 m.p. din fata unui bloc din orasul …. pentru anii 2007 – 2009 , iar pentru plata chiriei au fost emise facturi( filele 36 – 39 dosar ) în baza carora intimata a emis titlul executoriu .

Instanta apreciaza ca în speta intimata , în ipoteza în care contestatoarea datoreaza suma înscrisa în somatie si care nu este achitata de contestatoare are calea unei actiuni în instanta pentru obtinerea titlului executoriu si nu sa emita titlul executoriu cum a procedat în cazul de fata , dat fiind ca suma în cauza nu reprezinta taxe si impozite si deci nu sunt aplicabile prevederile din Codul de procedura fiscala.

Fata de considerentele de mai sus , urmeaza a se admite contestatia si în consecinta somatia de plata si titlul executoriu vor fi anulate .

Totodata se va dispune suspendarea executarii silite pâna la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei cauze .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia la executare silita introdusa de ….. cu sediul în … , judetul Bacau , în contradictoriu cu U.A.T. ……

Anuleaza formele de executare silita începute în dosarul nr.19238 din 20.01.2010(somatie si titlul executoriu ).

Obliga intimata sa achite contestatorului 204 lei cheltuieli de judecata si dispune suspendarea executarii pâna la ramânerea definitiva a prezentei .

Pronuntata în sedinta publica, azi 05.05.2010

Presedinte, Grefier,

Etichete: