Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3166/270/2010 – contest. la executare –

Înreg. 12.05.2010

SENTINTA CIVILA NR.2560

Sedinta publica din data de 17.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Aglaia Hogea

GREFIER – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul ……….împotriva intimatei ………

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ….. pentru contestator, lipsa fiind partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …….. depune la dosar copia deciziei nr. 754/ 2010 pronuntata de Curtea de Apel Bacau prin care s-a desfiintat titlul de creanta. Nu are alte cereri de formulat.

Vazând ca nu se formuleaza cereri noi, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ……., pentru contestatoare, solicita admiterea contestatiei si anularea executarii, având în vedere decizia Curtii de Apel. Lasa la aprecierea instantei

capatul de cerere privind suspendarea executarii. Fara cheltuieli de judecata. Solicita restituirea taxei judiciare.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 12.05.2010, …… a formulat contestatie la executarea declansata de catre intimata ……, solicitând anularea somatiei si a titlului executoriu, suspendarea executarii, precum si cheltuieli de judecata.

Contestatia a fost legal timbrata cu 194 lei si timbru judiciar, iar în motivare se arata ca

executarea silita este nelegala.

Intimata a fost formulat întâmpinare (filele 7-9 dosar), prin care mentioneaza ca în baza sentintei nr. 1159/ 29.10.2009 pronuntata în dosarul nr. 389/110/2005 a Tribunalului Bacau s-a dispus autorizarea în vederea executarii silite a mai multor parti, printre care se afla si ……

În baza acestei sentinte ce reprezinta titlu de creanta conform art. 110 din O.G. nr. 92/2003, intimata a emis contestatorului somatia cu nr. 430 200 188 786 31/ 23.04.2010 si titlul executoriu nr. 43020010700741/ 23.04.2010.

Potrivit art. 141 din OG. nr. 92/2003, executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu, iar art. 110 din acelasi act normativ mentioneaza ca executarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanta, ce poate fi conform aliniatului 2 lit. g ( din cuprinsul textului de lege mentionat) si încheierea sau dispozitivul hotarârii instantei judecatoresti.

În speta, asa cum arata prin întâmpinare intimata, somatia si titlu executoriu întocmite de executorul fiscal si înaintate contestatorului, au avut în vedere sentinta civila nr. 1159/ 29.10.2009 pronuntata în dosarul nr. 389/110/2005 a Tribunalului Bacau.

Prin decizia civila nr. 754/ 05.08.2010 pronuntata în dosarul nr. 389/ 110/ 2005 al Curtii de Apel Bacau a fost casata în totalitate sentinta civila nr. 1159/ 2009 a Tribunalului Bacau, cauza fiind trimisa la rejudecare.

Fata de cele expuse, constatând inexistenta titlului, se va admite contestatia si se vor anula cele doua acte de executare, respingând capatul de cerere privitor la suspendarea executarii conform art. 403 cod procedura civila si art. 143 al. 2 cod procedura fiscala, ca ramas fara obiect.

În baza art. 23 lit. e din Legea 146/ 1997, se va dispune restituirea catre contestatoarei a taxei judiciare de timbru, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite contestatia formulata de contestatorul ……., cu domiciliul în …… în contradictoriu cu ……, …….

Anuleaza somatia nr. 43020018878631 din 23.04.2010 si titlul executoriu nr. 43020010700741 din 23.04.2010 emise de intimata ……..

Respinge ca ramasa fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii silite.

Dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 17.09.2010.

Etichete: