Top

Contestaţie la executare

Prin sentinta nr.2893 din 10.06.2008, Judecatoria Suceava a admis contestatia la executare formulata de contestatoarea SC “ ……“SRL, anulând formele de executare silita efectuate în dosarul nr.15/2008 al B.I.E.J … si a respins capatul de cerere privind suspendarea executarii, ca ramas fara obiect, fiind respinsa si cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecata.

Împotriva sentintei de mai sus, a declarat recurs petenta.

În motivarea recursului, petenta a criticat sentinta primei instante pentru netemeinicie si nelegalitate având în vedere ca în mod gresit a retinut ca Biletul la Ordin în baza caruia s-a efectuat executarea silita nu are valoare de titlu executoriu întrucât nu a fost învestit cu formula executorie.

În drept, a invocat prevederile art. 299 si urm. Cod procedura civila, art. 372 Cod procedura civila, art.3741 Cod procedura civila si art. 106 raportat la art.61 din Legea asupra cambiei si biletului la ordin 58/1934.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de nelegalitate si netemeinicie invocate, tribunalul constata ca recursul este fondat.

Astfel, contestatoarea a formulat contestatie la executarea silita începuta în dosarul nr. 15/2008 al Biroului Executorului Judecatoresc „….” invocând faptul ca obligatia prevazuta în titlul executoriu a fost îndeplinita.

Prima instanta a admis contestatia pentru neregularitatea titlului executoriu constând în biletul la ordin nr. 791 din 02.02.2007, întrucât acesta nu a fost învestit cu formula executorie, conform art. 374 si urm. din Codul de procedura civila.

La termenul din 10.12.2008, recurenta intimata a depus la dosarul cauzei încheierea de învestire cu formula executorie a biletului la ordin nr. 791 emis de la data de 02.02.2007 pronuntata în dosarul nr. 4252/314/2008 în data de 08.07.2008 asa încât neregularitatea titlului executoriu s-a acoperit.

Întrucât prima instanta nu s-a pronuntat cu privire la apararile formulate de catre contestatoare, tribunalul constata ca aceasta nu a intrat în cercetarea fondului fiind îndeplinite conditiile aplicarii dispozitiilor art. 312 alin. 5 din Codul de procedura civila asa încât va admite recursul si va casa sentinta civila recurata cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete: