Top

Lovire

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1183/270/2009

Înreg.16.02.2010 lovire

SENTINTA PENALA NR.33

Sedinta publica din data de 18.01.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ………

Grefier – ……

Ministerul Public – reprezentat de procuror ……

Pe rol judecarea pronuntarea în cauza penala pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei ……. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire, prevazuta de art. 180 al.2 Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 13.01.2011 fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei penale de fata, constata ca :

Prin rechizitoriul nr. 2393/P/2009 al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate, inculpata ……., cercetata pentru comiterea infractiunii de „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod Penal .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca

inculpata ……, la data de 20.08.2009 a lovit-o pe partea vatamata …… cauzându-i leziuni ce au necesitat 9-10 zile îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : declaratie de inculpate, declaratie parte vatamata ,

(filele 24,25 dosar i.) declaratii martori ( filele 26,27,47,48,4976,77,78,79,90,91,92 dosar i.)

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile învinuitei, declaratiile inculpatei, ale partii vatamate,ale martorilor, procesele verbale de confruntare copie certificat medico-legal( aratate mai sus).

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata inculpata si partea

vatamata si martorii : ….., …….., ……,……, ….., …, …, .., .. si ….., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Fiind legitimata si audiata în fata instantei ,inculpata a avut o

pozitie nesincera si nu a recunoscut comiterea faptei.

Din oficiu, instanta a luat declaratie partii vatamate ……. ,parte care s-a constituit parte civila, în termen legal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în

ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.08.2009 …….. din Onesti

formuleaza plângere împotriva numitelor ….ca, …… si ……, solicitând efectuarea de cercetari fata de acestea sub aspectul savârsirii infractiunii de lovire.

Din sesizarea si depozitiile partii vatamate rezulta ca agresiunea reclamata a avut loc în data de 20.08.2009,în drum spre locuinta socrilor situata în ….. si s-a datorat relatiilor conflictuale existente între aceasta si membrii familiei ….. În ziua respectiva a calatorit cu autobuzul din ….spre ….alaturi de ….., …… si …., ultima urcând în masina din statia …… La destinatie …. îsi astepta sotul si fiicele. Partea vatamata a ramas în urma pentru a evita orice contact cu acestia. Pe drum a fost asteptata de persoanele reclamate. ….. a împins-o, determinând caderea sa si apoi împreuna cu cele doua fiice a lovit-o cu picioarele în spate. Incidentul

s-a petrecut în fata locuintei proprietatea familiei … ….. le-a cerut agresoarelor sa înceteze,împrejurare de care a profitat partea vatamata, care s-a ridicat si s-a îndepartat în graba de locul respectiv. S-a oprit însa la o distanta de 3m. ….. a aruncat cu mai multe pietre spre ea, o piatra lovind-o în cap, la ceafa. Acasa a constatat ca îi curgea sânge si îi crapase pielea de pe locul afectat de lovitura cu obiectul contondent ( fl.7-13, 50-51 dos.urm.pen.).

În sustinerea aspectelor reclamate, ….. depune la dosarul cauzei copia certificatului medico-legal nr.467/A1/27.08.2009 emis de CML ….. si îi propune ca martori pe numitii …, …., ………..

Potrivit înscrisului medical constatator, la data examinarii de specialitate, prezenta diagnosticul: traumatism latero-cervical dr., hematom pavilion U.D., traumatism cranio-cerebral acut, contuzie pavilion auricular dr., otoragie dr., hipoacuzie de transmisie post-tr.dr., sindrom vertiginos cefalalgic post traumatism cranio-cerebral ( fl.45 dos.urm.pen.). Leziunile mentionate au putut fi produse prin lovire activa cu corpuri si mijloace contondente ,necesitând 9-10 zile îngrijiri medicale pentru vindecare .

Martorii propusi de partea vatamata au avut o perceptie imediata,nemijlocita, originara asupra faptei si împrejurarilor legate de comiterea acesteia si de inculpata.

Astfel, conform declaratiilor martorei ….. , partea vatamata era cazuta în genunchi,în drum, iar …. , ….. si … o loveau cu picioarele peste corp. A strigat la cele trei, solicitându-le sa înceteze agresiunea. Încercând sa se îndeparteze de locul respectiv, …….. a fost lovita cu pietre în cap. Martora, atenta la situatia partii vatamate, nu a putut observa care dintre cele trei s-a folosit de pietre pentru a vatama integritatea corporala a numitei Andrei Ionela. ( fl.13,14,52 dos.urm.pen.).

Identitatea celei care a aruncat cu pietre,lovind în cap, este dezvaluita de martorul …..( fl.53 dos.urm.pen.) care împreuna cu …. -padurar în cantonul Livezi, se aflau în trecere prin satul ……..

„ În dreptul unei case , în poarta careia se afla o femeie în vârsta, pe drum am vazut cum trei femei, una mai în vârsta si doua mai tinere, o loveau pe alta cu picioarele, persoana respectiva fiind cazuta. Am recunoscut- o pe ….ita ca fiind persoana lovita . Dupa ce s-a ridicat de jos, …. a plecat spre casa, iar agresoarea mai în vârsta pe nume …., cum aveam sa aflu ulterior, a aruncat cu pietre în aceasta, nimerind-o în cap,la spate „.( fl.53,16-17 dos.urm.pen.)

…. confirma si el faptul ca a asistat alaturi de ….. si ……. la modalitatea si împrejurarile în care inculpata o lovea cu pumnii si picioarele pe ….

Depozitiile martorilor, ale partii vatamate, coroborate cu precizarile concluzive ale certificatului medico-legal evidentiaza faptul ca leziunile corporale suferite de ……. , care au necesitat zile îngrijiri medicale, sunt rezultatul actiunii exclusive a inculpatei ……. Aceasta, pe lânga loviturile cu picioarele aplicate partii vatamate în spate, a aruncat cu pietre nimerind-o pe …….. în cap.

Actul ultim de violenta exercitat de inculpata ….. a avut drept urmare imediata provocarea unor suferinte fizice partii vatamate, care declara ca „ îmi crapase pielea de pe ceafa si îmi curgea sânge”, iar în dimineata zilei urmatoare a simtit ameteli, fiindu-i rau. ( fl.50,51).

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta prin coroborarea

declaratiilor partii civile ……. cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale si al judecatii ( declaratii parti vatamate , declaratii martori, certificat medico-legal, etc.).

De asemenea, din declaratia partii civile , care se coroboreaza cu

declaratiile martorilor ……( fila 26 dosar i.) ….. ( fila 27 dosar.i) si ……… ( fila 49 dosar i.),si cu certificatul medico-legal rezulta cu certitudine ca inculpata a comis fapta retinuta în sarcina sa.

Instanta va elimina din ansamblul probelor declaratia martorei ….. în ceea ce priveste latura penala a cauzei deoarece nu se coroboreaza cu celelalte probe administrate în cauza . De asemenea, instanta va elimina din ansamblul probelor si declaratia martorei ….. ( fila 48 dosar i.) ,ca fiind subiectiva si nesincera , fiind un ajutor dat inculpatei , pentru a scapa de raspunderea penala ( martorul fiind sotul inculpatei).

ÎN DREPT:

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta inculpatei

….. care a lovit-o pe partea vatamata …….. si i-a provocat o vatamare corporala constând în leziuni vindecabile în 9-10 zile îngrijiri medicale întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod Penal .

Astfel, în ceea ce priveste infractiunea de „ lovire sau alte

violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod Penal sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpata cu o piatra si cu picioarele în zona spatelui), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita

de inculpata cu vinovatie în forma intentiei directe , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si urmarind producerea lui ,prin comiterea faptei.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza ,

( declaratii parte vatamata , declaratii martori, certificat medico-legal etc.) din care rezulta vinovatia inculpatei ……. în ceea ce priveste savârsirea infractiunii aratate mai sus , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a inculpatei.

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine seama

de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al fapteilor savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca se afla la primul conflict cu legea penala (din actele de la dosar rezulta ca inculpata nu a mai fost sanctionata penal ) dar si faptul ca a avut o atitudine nesincera în fata instantei.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse cu

amenda penala este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art. 52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatei.

Instanta va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 63

ind. 1 Cod Penal privind obligativitatea achitarii amenzii penale.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata …… s-a constituit parte civila, în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 1150 lei (RON ) daune materiale si 2500 lei cu titlu de daune morale .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura

penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea civila a suferit un prejudiciu material evident. Astfel, partea vatamata …… a dovedit cu martora ……. ( fila 47 dosar i.) ca a cheltuit suma de 350 lei pentru ca a angajat-o pentru treburi gospodaresti si pentru munci agricole , dupa agresiune , fiind platita cu 50 lei pe zi si cu chitantele fiscale depuse la dosar ( fila 46 dosar u.p.) ca a cheltuit suma de 79 lei RON ( taxe consultatii medicale ).

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii

ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul material suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila.

Referitor la daunele morale solicitate de catre partea civila ,

instanta apreciaza, având în vedere relatiile anterioare de dusmanie dintre parti si împrejurarile concrete ale comiterii faptei ca partea vatamata nu a suferit un prejudiciu moral evident si,în consecinta , va respinge aceasta cerere.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal, care includ si la cheltuielile judiciare efectuate de catre partea civila pe parcursul procesului penal ( onorariu de avocat).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal condamna pe inculpata ……. , fiica lui ….. si ….., nascuta la data de ….. , în ……. , cu domiciliul în …….. , jud. …… studii-8 clase, fara ocupatie, CNP- …… ,fara antecedente penale , la o pedeapsa de:

-1000 (una mie ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 63 ind. 1 Cod Penal privind obligativitatea achitarii amenzii penale.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila ………. si obliga inculpata la plata sumei de 429 lei cu titlu de daune materiale catre aceasta parte civila.

Respinge cererea privind acordarea de daune morale ca neîntemeiata.

În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal.

În temeiul art. 193 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 600 lei catre partea civila reprezentând cheltuieli judiciare ( onorariu avocat ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru ambele parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.01.2011.

Etichete:

Furt, lovire, vatamare corporala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4887/270/2010 – furt, lovire, vat.corporala

Înreg.21.07.2010

SENTINTA PENALA NR. 701

Sedinta nepublica si separata din data de 9.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – …….

Grefier – …..

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului minor ….., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.208 al.1,180 1 al. 1,2, 181 al.2, 181 al.2, 192 al.1 Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta nepublica si separata a raspuns inculpatul arestat si asistat de avocat ales ….., care reprezinta si pe partea responsabila civilmente …… si aparatorul ales al partii civile ….., lipsind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca prin serviciul registratura la data de 8.12.2010, Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar Adresa nr. 19136/07.12.2010, prin care arata ca se constituie parte civila cu suma de 6358.51 lei.

Instanta arata ca Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar adresa solicitata, cauza fiind repusa pe rol pentru acest motiv.

Procurorul si partile, având pe rând cuvântul, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta a dispus trecerea la dezbateri, dând cuvântul pe fond.

Procurorul arata ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 al.1, 180 al.1, art. 182 al.2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a si art. 99 urm. Cod penala, dupa care, precizeaza ca îsi mentine concluziile stabilite prin încheierea din 25.11.2010, sa fie obligat la cheltuieli de judecata si daune civile, catre partea civila, în masura în care au fost dovedite.

Aparatorul partii vatamate, ……., solicita condamnarea inculpatului, la pedeapsa închisorii cu executare, iar pe latura civila, sa fie obligat inculpatul în solidar cu partile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor, Cu onorariu pentru avocat. Sa se aiba în vedere concluziile scrise, depuse la termenul anterior.

Aparatorul inculpatului, avocat ……., precizeaza ca partea vatamata ……, nu poate solicita daune civile, întrucât aceasta nu s-a constituit parte civila, dupa care, arata ca îsi mentine punctul de vedere avut la termenul trecut. Sa nu se dispuna condamnarea la pedeapsa închisorii a inculpatului minor, este un caz rar, provocat pe fondul lipsei de carte. Sa i se aplice masura educativa si sa nu fie lipsit de libertate. Doar daca va savârsi o alta infractiune sa-i fie aplicata sanctiunea cu închisoarea. Solicita respingerea pretentiilor partii civile.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta comisa.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr.1394/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata,în stare de arest preventiv,a inculpatului minor ….. , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin.1, lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal, vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ……) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul în ziua de 27.05.2010 a patruns în locuinta neîmprejmuita a partii vatamate ……., din com. Urechesti, pe usa gasita descuiata, de unde a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal, cauzând un prejudiciu de 400 lei si în ziua de 01.06.2010 i-a aplicat mai multe lovituri, cu pumnii, numitei ……., cauzatoare de suferinte fizice, pentru care nu poseda certificat medico-legal. De asemenea, la data de 06.07.2010 a aplicat mai multe lovituri, cu o bâta, partii vatamate ……., cauzându-I leziuni care au pus în primejdie viata victimei.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri, declaratii parti vatamate, procese-verbale de cercetare la fata locului, planse foto, dovezi de predare-primire, cazier, declaratii martori, declaratii inculpat, raport constatare medico-legal si certificat medico-legale.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: declaratiile invinuitului, ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În ziua de 27.05.2010, inculpatul minor …… s-a deplasat de la domiciliul sau, din ……., pâna la locuinta neîmprejmuita a partii vatamate …. si intrând pe usa descuiata, din holul de la intrare a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal. Cu bunul sustras, a iesit prin spatele locuintei partii vatamate, prin gradina si a abandonat aparatul de sudura în albia râului Trotus, deplasându-se ulterior la locuinta sa.

Martorul …… l-a observat pe inculpat în momentul în care acesta a parasit locuinta partii vatamate si a abandonat aparatul de sudura.

În ziua de 01.06.2010, în timp ce inculpatul minor ….. se deplasa pe drumul comunal din satul ….., ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a apropiat de aceasta si pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar la strigatele de ajutor ale victimei au intervenit numitii ….. si sotia acestuia, …., motiv pentru care inculpatul a fost nevoit sa paraseasca locul comiterii faptei.

Ulterior, însa, dupa aproximativ 2-3 minute, acesta a revenit cu o bâta, intentionând sa o loveasca din nou pe partea vatamata, însa a fost imobilizat de ………

În ziua de 06.07.2010, în jurul orelor 18:15, acelasi inculpat, se deplasa pe drumul comunal din satul …si întâlnindu-se cu partea vatamata ……, pe care-l banuia ca i-ar fi omorât a cabalina, i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu o bâta de lemn, în cap si peste tot corpul. În ajutorul partii vatamate a intervenit numitul ……

Ca urmare, inculpatul a parasit locul incidentului si s-a deplasat în continuare, în directia statului …..si ajungând în dreptul locuintei numitei ……… si-a amintit de faptul ca sotul acesteia i-a reprosat ca în ziua de 04.07.2010 i-ar fi mutat niste lemne, motiv pentru care a patruns în curtea locuintei partii vatamate si cu bâta din lemn pe care o avea asupra sa i-a aplicat acesteia mai multe lovituri peste corp si picioare.

Strigatele de ajutor ale victimei au fost auzite de martora ….. care a intervenit, inculpatul fiind nevoit sa paraseasca curtea partii vatamate si ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a întâlnit cu fiica acesteia, ….., careia i-a împartit intentia de a-l omorî pe …….., pe care-l lasase în dreptul imobilului lui …… Ajuns aici, l-a gasit atât pe ……., cât si pe sotia acestuia, …., carora le-a aplicat mai multe lovituri cu aceeasi bâta de lemn.

La fata locului a ajuns numitului …….., alertat de strigatele de ajutor ale victimelor, iar inculpatul a fugit, refugiindu-se în locuinta sa.

În urma loviturilor, numitul ….., în vârsta de 67 de ani, a fost transportat la Spitalul Municipial Onesti, pentru acordarea îngrijirilor medicale, stabilindu-se diagnosticul de „ politraumatism prin agresiune, soc traumatic, echimoze ambele coapse ant. si epicraniene, hematom mâna stânga, deplasare brat si antebrat stg. cu multiple plagi craniene. Leziunile, prin ele însele si la data producerii, aveau capacitate tanato-generatoare si în consecinta au pus în primejdie viata victimei.

Conform certificatului medico-legal cu nr. 222/A1 din 13.07.2010, eliberat de Cabinetul de Medicina Legala Onesti, numita ……, în vârsta de 75 de ani, a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 25-30 zile îngrijiri medicale si se constituie parte civila în cauza cu suma de 4000 lei.

De asemenea, partea vatamata ……., în vârsta de 66 de ani a suferit leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal cu nr. 216/A1 din 07.07.2010, constituindu-se parte civila în cauza cu suma de 120 lei.

Fiind legitimat în fata instantei , inculpatul minor …… s-a prevalat de dreptul la tacere , dar a declarat ca îsi mentine declaratiile date în faza de urmarire penala , faza în care inculpatul a recunoscut partial comiterea faptelor.

Astfel, au fost administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului minor în savârsirea tuturor infractiunilor deduse judecatii. Astfel, martorii audiati în cauza, respectiv ……, ……., ……, …….., ……., …….., …….., ……, ….., ……, …., …., au relatat situatia de fapt perceputa personal de catre ei, din declaratiile acestora rezultând cu certitudine vinovatia inculpatului minor în comiterea tuturor infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata.

Instanta va elimina din ansamblul probelor administrate în cauza, declaratiile martorelor …. ( fila 169 dosar i.), …… ( fila 197 d.i.) ca fiind subiective ( datorita gradului de rudenie apropiata – surori cu inculpatul) si necorespunzatoare adevarului, având în vedere faptul ca aceste persoane au fost indicate ca martori oculari numai în fata instantei de judecata si faptul ca depozitiile lor nu se coroboreaza cu celelate probe din dosar.

În cauza s-a efectuat si o expertiza medico-legala ( fila ) care a concluzionat ca ….., a prezentat în 6.07.2010, leziuni politraumatice cu multiple fracturi- soc traumatic ce au necesitat 90-95 zile îngrijiri medicale, timp corect apreciat si acordat si au fost de natura a-i pune viata în pericol.

Situatia de fapt retinuta de catre instanta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …… a sustras un bun mobil, însusindu-si-l pe nedrept si a lovit partile vatamate ….., …, Aldea Dorina si …. si a patruns fara drept în domiciliul partii vatamate …… , actiunile acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate ….) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate …….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art. 208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

De asemenea, si în ceea ce priveste infractiunea de lovire, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partile vatamate fiind lovite de catre inculpat ), o urmare periculoasa ( o vatamare ), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit .

Pentru ca la data consumarii infractiunilor retinute, inculpatul era minor, urmeaza a-i aplica, dispozitiile referitoare la limitele raspunderii penale, respectiv dispoz. Art. 99 si urmat. Cod penal.

Din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica aflat la dosar ( fila 160-161 d. U.p.),eliberat de SML Bacau rezulta ca inculpatul minor prezinta tulburari de comportament si are capacitatea psihica de apreciere critica asupra faptelor de care este învinuit, fata de care discernamântul este pastrat.

Prin referatul de evaluare nr. 3224/09.12.2009 întocmit de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau ( filele 162-166), se concluzioneaza ca minorul este dificil de reintegrat în familie , scoala si societate. Acesta prezinta un comportament infractional care tinde sa se structureze pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp , minimalizarii gravitatii faptelor comise , motivatiei scazute pentru schimbare, consumului de alcool si petrecerii timpului într-un mod neconstructiv. Familia minorului nu detine autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei minorului. De asemenea, se arata ca factorii de natura sa dezvolte comportamentul infractional al inculpatului minor în viitor sunt: debutul infractional timpuriu si persistenta în conduita devianta, interesul scazut pentru continuarea actului educational si pentru clarificarea situatiei sale juridice, neimplicarea într-o activitate constructiva, firea usor influentabila, precum lipsa de supraveghere si inexistenta unei autoritati în cadrul familiei de origine. Factorul de natura sa inhibe comportamentul infractional în cazul minorului inculpat este în strânsa legatura cu lipsa antecedentelor penale în familie.

Potrivit art.104 Cod penal – Masura educativa a internarii într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

Fata de situatiile de fapt retinute mai sus si textele de lege aratate , instanta apreciaza ca a fost dovedita savârsirea cu vinovatie de catre inculpatul minor a infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata si având în vedere si gradul de pericol social al faptelor savârsite, starea fizica, dezvoltarea intelectuala si morala , persoana si conduita inculpatului pe de o parte , dar si concluziile referatului de evaluare ,referatul de ancheta sociala, situatia familiala a acestuia , lipsa controlului si autoritatii parintesti, precum si vârsta inculpatului pe de alta parte , instanta apreciaza ca pentru îndreptarea acestuia , în cauza se impune luarea unei masuri educative severe si anume cea a internarii într-un centru de reeducare, sens în care se va dispune conf. Art.100 lit. c Cod Penal rap. la art.104 si art.106 cod Penal, celelalte masuri educative fiind neîndestulatoare.

Totodata , se vor pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal,privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major va savârsi o noua infractiune.

Instanta se va orienta spre aceasta masura educativa si pentru a asigura minorului posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale , având în vedere ca este absolvent a 8 clase primare, cu posibilitatea de a-si continua studiile în cadrul unui centru de reeducare , implicarea unei institutii exterioare specializate care sa asigure o supraveghere constanta a acestuia fiind necesara , în conditiile în care acesta a abandonat, anterior, cursurile scolare.

Se va constata ca inculpatul minor a fost retinut , arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , va fi executata de îndata masura luata.

Sub aspectul laturii civile, se va constata ca partile vatamate …., …….. si ….. s-au constituit parti civile în procesul penal , solicitând obligarea inculpatului minor la plata sumelor de 200 lei daune morale si 400 lei daune materiale( parte vatamata ……) , 4000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. ) si 20.000 lei daune morale si 2000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca partea civila …… a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante, fiind diagnosticat cu “ politraumatism prin agresiune, leziunile punând în primejdie viata victimei. Ulterior, partea civila a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata . Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana în vârsta, respectata în comunitate, contureaza un prejudiciu moral evident suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 10000 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 10000 lei (RON )catre partea civila ……. ,cu titlu de daune morale.

În ceea ce privesc daunele materiale, partea civila ….. a dovedit cu chitantele depuse la dosar si martora …….. ( fila 194 dosar i.) ca a cheltuit suma de 719 lei . Astfel, cu chitantele depuse la dosar partea civila a dovedit ca s-a cheltuit pentru transportul sau la spital si a rudelor în perioada internarii suma de 479 lei . De asemenea, în perioada internarii ( 24 zile) partea civila a fost vizitata la spital zilnic si i s-au dus alimente de aproximativ 10 lei pe zi , instanta apreciiind aceasta suma de bani medie, în functie de alimentele indicate de catre martora audiata. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va admite în partea actiunea civila si va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 719 lei catre partea civila ….. ,cu titlu de daune materiale, respingând în rest daunele solicitate , ca fiind nedovedite.

Si în ceea ce priveste cererea partii civile …… care a solicitat obligarea inculpatului minor la plata sumei de 200 lei , cu titlu de daune morale, prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca si aceasta parte civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante . Astfel, în baza art. 14, art. 346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art. 1000 alin. 2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 200 lei (RON )catre aceasta parte civila ,cu titlu de daune morale. Totodata, instanta va respinge cererea privind daunele materiale ( 400 lei) ca fiind nedovedita.

De asemenea, instanta va respinge si actiunea civila formulata de partea civila ….. , ca fiind nedovedita si va lua act ca partile vatamate ….. si ….. nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si ……. si la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata Dragomir Constantin) .

De asemenea, în temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art. 313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Se va dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Se va constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …….200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ………..

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul minor va fi obligat în solidar cu partile responsabil civilmente si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala penala si în faza de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 101 lit. c Cod Penal, raportat la art. 104 si art. 106 Cod Penal, aplica inculpatului minor ….. , fiul lui …… si …., nascut la data de …, în …, jud. Bacau, CNP ….. domiciliat în …, .., jud. Bacau, fara antecedente penale, aflat în prezent (arestat preventiv) în Penitenciarul Bacau, masura educativa a internarii într-un centru de reeducare, pentru savârsirea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate …) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ….) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

Pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major savârseste o noua infractiune.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , masura luata se executa de îndata .

Trimite câte o copie de pe hotarâre organului de politie din localitatea Urechesti ,jud. Bacau si Penitenciarului Bacau care vor lua masuri de internare a minorului.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …… si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si ….. la plata sumei de 719 lei cu titlu de daune materiale si 10.000 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

Respinge actiunea civila formulata de partea civila …….. ca fiind nedovedita.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …. si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si …… la plata sumei de 200 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si ….. la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata ….) .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si …. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …-200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ……)

În baza art. 191 alin. 1 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, în faza de urmarire penala ( 300 lei) si în faza de judecata (400 lei ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate partile.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.12.2010

Etichete: , ,

Lovire

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1803/270/2010

Din 10.03.2010 lovire

SENTINTA PENALA NR. 544

Sedinta publica din data de 27.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – CRISTINA ACSENTE

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor … si ….. trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de lovire si vatamare corporala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatul …… în stare de arest si asistat de avocat … care substituie pe avocat …….. si care raspunde si pentru inculpatul ……, martorii ……., ….., ….., …., ….., …, lipsa celelalte parti si ceilalti martori.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la audierea martorilor, sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Instanta constata ca este în imposibilitatea audierii martorilor …., ……… si în baza art. 327 al. 3 Cod pr. pen. dispune citirea declaratiei acestora data la urmarirea penala.

Dupa citirea declaratiei avocat …… pentru inculpatul …… solicita un termen mai lung pentru a se prezenta inculpatul ……..

Procurorul nu se opune.

Instanta constata ca inculpatul a fost legal citat si respinge cererea privind acordarea unui termen pentru a se prezenta acest inculpat.

Procurorul solicita a fi înaintata Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti o copie a încheierii de sedinta si a declaratiei martorului ……… pentru efectuarea de cercetari privind infractiunea de marturie mincinoasa.

Nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita pentru inculpatul …. condamnarea la pedeapsa închisorii, revocarea liberarii conditionate a restului de pedeapsa de 417 zile ramas neexecutat, contopirea pedepselor, a se aplica pedeapsa cea mai grea, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Cod penal în conditiile prev. de art. 71 Cod penal. Pentru inculpatul ……. solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, arata ca fapta pentru care este judecat este concurenta cu fapta pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii si în a carei executare se afla si solicita contopirea pedepselor, deducerea perioadei de executare, obligarea ambilor inculpati la plata despagubirilor civile în masura în care au fost dovedite si la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat …….. pentru inculpati solicita a fi retinuta scuza provocarii întrucât faptele s-au comis cu depasirea limitelor legitimei aparari, cu onorariu.

Inculpatul ……., având ultimul cuvânt, arata ca nu este vinovat.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat la aceasta instanta sub nr. 1803/270/10.03.2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor:

1. …… pentru comiterea infractiunii de lovire prev. de art. 180 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal a unei infractiuni de lovire prev. de art. 180 al. 1 Cod penal, a unei infractiuni de lovire prev. de art. 180 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal, a infractiunii de port fara drept a cutitului prev. de art. 1/1 din Legea nr. 61/1991cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal si a unei infractiuni de vatamare corporala prev. de art. 181 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal constând în aceea ca în data de 10.10.2009, împreuna cu altii, i-au lovit cu pumnii si picioarele pe ……… si …….. producându-i primului leziuni corporale vindecabile în 6-7 zile îngrijiri medicale; în noaptea de 08/09.11.2009 a purtat în loc public, respectiv SC „CASINO ROYAL” SRL ….., un cutit cu care l-a amenintat pe unul din salariatii localului, iar în ziua de 16.11.2009 l-a lovit cu un corp dur, în zona superioara a corpului pe ………, în timp ce se afla pe str. C. Negri din Tg. Ocna, în jurul orelor 20.00, producându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 55-58 zile îngrijiri medicale.

2. ….. pentru comiterea a trei infractiuni de lovire prev. de art. 180 al. 2 Cod penal (una) si de art. 180 al. 1 Cod penal (doua infractiuni), constând în aceea ca în seara zilei de 10.10.2009, în jurul orelor 23.00, împreuna cu inculpatul … si ….. au lovit pe partile vatamate …., …. si …….

Prin rechizitoriu s-a dispus si:

– scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, constând în amenda în suma de 50 lei, fata de învinuita ……., pentru fapta de lovire prev. de art. 180 al. 1 Cod penal;

– neînceperea urmaririi penale fata de …… si …… cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de tâlharie prev. si ped. de art. 211 al. 21 lit. b. al. 21 Cod penal.

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerile si declaratiile partilor vatamate, procesele verbale de constatare, concluziile certificatelor medico-legale, declaratiile martorilor …….., ……, …….., ….., ….., …., …., .., ..…… cu declaratiile inculpatilor, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

1. În seara zilei de 10.10.2009, în jurul orelor 23.00, partile vatamate ….., ….. si …… se aflau pe o banca în Parcul Trandafirilor din ….., împreuna cu numita ……..

La un anumit timp s-au apropiat de cei mentionati, inculpatii ……, …. si …….

Familiile partilor sunt în relatii de dusmanie, în legatura cu traiul în concubinaj al unora dintre membrii acestora. Sub acest motiv inculpatii i-au lovit cu palmele, pumnii si picioarele pe vatamati. Initial l-au lovit pe …. producându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile îngrijiri medicale si pe …., fara ca acesta sa fie în posesia unui certificat medico-legal, dupa care, împreuna cu …… l-au lovit pe ……, producându-i suferinte fizice, fara a poseda certificat medico-legal.

Pe parcursul procesului penal inculpatii nu au recunoscut comiterea faptelor , iar …… si-a construit o aparare în sensul ca a fost plecat împreuna cu familia la un iarmaroc.

În acest sens, au fost audiate martorele ……… si …. care au sustinut ca deplasarea a avut loc spre sfârsitul lunii noiembrie 2009.

Or, faptele deduse judecatii au fost comise în luna octombrie 2009, mai exact pe data de 10 octombrie 2009.

Mai mult de atât, martorii ……., …….. si ….., au asistat la conflict si au vazut când inculpatii le-au lovit pe partile vatamate, martorul ……. fiind cel care a anuntat lucratorii de politie.

În drept, faptele inculpatilor de a-l lovi pe Rusu Petrica Catalin provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de lovire prev. de art. 180 al. 2 Cod penal.

Faptele inculpatilor de a-i lovi pe …….. si ……., producându-le suferinte fizice, întrunesc în drept elemente constitutive ale infractiunilor de lovire prev. de art. 180 al. 1 Cod penal.

2. În noaptea de 08/09.11.2009, orele 03.15 inculpatul ….. a patruns în barul SC „CASINO ROYAL” SRL TG. OCNA, având asupra sa un cutit, cu care l-a amenintat pe salariatul localului, numitul …….. În acest loc inculpatul a avut altercatii cu …….., lovind cu cutitul în mobilierul din bar, iar apoi fiind înlaturat de la locul faptei, cu ajutorul celorlalti consumatori.

Au fost sesizate organele de politie care s-au deplasat la fata locului. Inculpatul a fost identificat lânga un taxi, iar între scaunele din fata autoturismului a fost gasit un cutit, care a si fost ridicat (proces verbal – f. 56 d.u.p.).

La urmarirea penala inculpatul a recunoscut partial comiterea faptei.

Martorul ….., agent de paza la …… a declarat ca inculpatul a început sa-l ameninte cu un cutit si a provocat scandal în bar. Declaratiile lui se coroboreaza cu cele ale martorilor ……. si …… care l-au vazut pe inculpat scotând cutitul din mâneca hainei si ale martorului …….. care a confirmat ca inculpatul a provocat scandal în bar.

În drept, fapta inculpatului …….., întruneste elementele constitutive ale infractiunii de port fara drept a cutitului, prev. de art. 11 din Legea nr. 81/1991.

3. În ziua de 16.11.2009, în jurul orelor 20.00 partea vatamata …….. s-a întâlnit cu …. în fata barului Night Club din Tg. Ocna unde au consumat câte o bere.

Dupa orele 20.00 partea vatamata a iesit din bar pentru a se deplasa catre domiciliu.

În drum spre casa, ….. a fost urmarit îndeaproape de inculpatul ……. care l-a lovit de mai multe ori cu un corp dur care s-a constatat a fi o bâta de basseball, în zona superioara a corpului, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 55-58 zile îngrijiri medicale, cu internarea de urgenta la Spitalului Onesti si cel din Bacau.

La scurt timp dupa consumarea faptei, partea vatamata a ajuns acasa, povestind cele întâmplate mamei cât si fratilor sai. Acestia au plecat în cautarea inculpatului, pe care l-au gasit într-un bar din Tg. Ocna, dupa ce înmânase obiectul cu care-l lovise pe vatamat, numitului …….. (minor), cu scopul ca acesta sa i-l duca la domiciliu.

Fiind identificat la scurt timp dupa comiterea faptei, de catre cei din familia partii vatamate, inculpatul …… a fost condus prin intermediul lucratorilor de politie, la sediu, pentru cercetari.

În drept, fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala, prev. de art. 181 Cod penal.

Retinând vinovatia inculpatilor, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii.

La dozarea pedepselor, conform art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptelor, numarul de zile de îngrijiri medicale necesare partilor vatamate pentru vindecare cât si persoana inculpatilor.

În ceea ce priveste fapta de lovire în dauna partii vatamate ……… se va da eficienta circumstantelor agravante prev. de art. 75 lit. c Cod penal, fiind comisa de 3 persoane.

Inculpatul ………, este tânar, a fost partial sincer si s-a sustras de la judecata.

În prezent, este arestat în alta cauza, în executarea pedepsei de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 281/2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 195/2010 a Curtii de Apel Bacau.

În baza acestei sentinte a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 464/2010 care a fost pus în executare la data de 03.08.2010.

Faptele deduse judecatii au fost comise înainte de ramânerea definitiva a sentintei penale nr. 281/2009, în cauza fiind incidente dispozitiile art. 36 al. 1 Cod penal.

În consecinta, în baza art. 34 lit. b Cod penal, se vor contopi cele 3 pedepse aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 5 ani închisoare.

Se va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 464/2010 emis de Judecatoria Onesti si se va dispune emiterea unui nou mandat.

Si inculpatul ….. este tânar, dar s-a sustras de la judecata, iar din fisa cazier judiciar rezulta ca anterior, prin sentinta penala nr. 416/2006 a Tribunalului Bacau, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani. A fost arestat la data de 25.11.2005 si liberat conditionat la data de 06.10.2009 cu un rest de pedeapsa ramas neexecutat de 417 zile.

Cum infractiunile în dauna partilor vatamate ….. si …… au fost comise dupa ramânerea definitiva a sentintei penale nr. 416/2006, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru aceste infractiuni este închisoare mai mare de un an, a devenit recidivist în forma de recidiva postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a.

În ceea ce priveste tratamentul sanctionator se vor aplica dispozitiile art. 61 Cod penal, toate cele 5 infractiuni fiind comise în intervalul de timp cuprins de la liberare si pâna la îndeplinirea duratei pedepsei.

În consecinta, se va revoca liberarea conditionata a restului de pedeapsa de 417 zile ramas neexecutat, rest care se va contopi cu fiecare pedeapsa.

Totodata, faptele deduse judecatii fiind concurente, î n baza art. 33 lit. a, 34 lit. b cod penal, se vor contopi în pedeapsa cea mai grea.

Ca efect al condamnari, se vor aplica ambilor inculpati în temeiul art. 74 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II – a si lit. b Cod penal.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca partile vatamate ….., …. si …… nu s-au constituit parti civile, iar Spitalul Onesti, Spitalul Judetean Bacau si Serviciul de Ambulanta Bacau s-au constituit parti civile.

Partea vatamata …….. s-a constituit parte civila cu suma de 4500 lei despagubiri materiale (contravaloare bunuri) si 8000 lei daune morale.

Cum prejudiciile suferite de furnizorii de servicii medicale sunt consecinta faptei inculpatului ……., care a adus daune sanatatii partii civile, în baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, va fi obligat la plata sumei de 85,22 lei actualizata la data exe4cutarii catre Spitalul Onesti, la 1662,04 lei catre Spitalul Judetean Bacau si la 440,6 lei actualizata la data executarii catre Serviciul de Ambulanta Bacau.

Partea civila ……. nu a facut dovada despagubirilor materiale si, în consecinta, i se va respinge aceasta cerere.

Cu privire la daunele morale, având în vedere împrejurarile în care s-au exercitat actele de violenta, zonele în care s-au aplicat loviturile, starea grava în care s-a aflat partea vatamata fiind necesar transportul la Spitalul Onesti, unde a fost internat, iar ulterior la Spitalul Judetean Bacau, se retine ca a suferit si un prejudiciu moral constând în durerile fizice si psihice cât si un prejudiciu de agrement constând în restrângerea posibilitatilor de a se bucura de viata.

În consecinta, se va admite în parte cererea cu privire la daunele morale, suma de 4000 lei fiind suficienta pentru acoperirea integrala a prejudiciului.

Ca urmare, în baza art. 14, 346 al. 1 Cod pr. pen, art. 998 Cod civ., va fi obligat inculpatul la plata sumei de 4000 lei catre partea civila reprezentând daune morale.

În baza art. 118 lit. b Cod penal, se va dispune confiscarea unui cutit aflat la Politia …… si a unei bâte de basseball aflate la Postul de Jandarmi ……, ridicate în vederea confiscarii.

În baza art. 189 Cod pr. pen. se va dispune polata din fondurile Ministerului Justitiei a sumei de 300 lei pentru aparatorii desemnati din oficiu, iar în temeiul art. 191 al. 2 Cod pr. pen., inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

I) a) În baza art. 180 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ……., condamna pe inculpatul ……., fiul lui Constanta, nascut la data de …… în ……., domiciliat în ……., fara ocupatie, necunoscut cu antecedente penale, necasatorit, arestat în alta cauza, detinut în Penitenciarul Bacau, CNP-……., la o pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

b) În baza art. 180 al. 1 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ………, condamna inculpatul la o pedeapsa de o luna închisoare.

c) În baza art. 180 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ……, condamna inculpatul la o pedeapsa de o luna închisoare.

În baza art. 36 al. 1 Cod penal, 34 lit. b Cod penal, contopeste pedepsele de la pct. I – a, b, c cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 281/2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 195/2010 a Curtii de apel Bacau, si o aplica pe cea mai grea.

Executa pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal, scade din durata pedepsei perioada executata începând cu 03.08.2010.

Anuleaza mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 464/2010 emis de Judecatoria Onesti si dispune emiterea unui nou mandat.

II) a) În baza art. 180 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ….., condamna pe inculpatul …….., fiul lui …., nascut la data de ….. în ….. domiciliat în ….., studii generale, fara ocupatie, recidivist, CNP-…… la o pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 61 Cod penal, revoca liberarea conditionata a restului de pedeapsa de 417 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 416/2006 a Tribunalului Bacau, rest pe care-l contopeste cu pedeapsa de 6 luni închisoare, si o aplica pe cea mai grea.

b) În baza art. 180 al. 1 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ……., condamna inculpatul la o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

Contopeste restul de pedeapsa de 417 zile cu pedeapsa de doua luni închisoare si o aplica pe cea mai grea.

c) În baza art. 180 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire în dauna partii vatamate ….., condamna inculpatul la o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

Contopeste restul de pedeapsa de 417 zile cu pedeapsa de doua luni închisoare si o aplica pe cea mai grea.

d) În baza art. 1/1 din Legea nr. 61/1991 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, pentru comiterea infractiunii de port fara drept a cutitului, condamna inculpatul la o pedeapsa de1 (un) an închisoare.

Contopeste restul de pedeapsa de 417 zile cu pedeapsa de un an închisoare si o aplica pe cea mai grea.

e) În baza art. 181 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala în dauna partii vatamate ………, condamna inculpatul la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

Contopeste restul de pedeapsa de 417 zile cu pedeapsa de doi ani închisoare si o aplica pe cea mai grea.

În baza art. 33 lit. a 34 lit. b Cod penal, contopeste cele 5 pedepse de la pct. II a, b, c, d, e si aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Executa pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II – a si lit. b Cod penal.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, obliga pe inculpatul ….. la plata sumei de 85,22 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Onesti la 1662,04 lei catre Spitalul Judetean Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu asistenta medicala a partii civile …… si la plata sumei de 440,6 lei, actualizata la data executarii, catre Serviciul de Ambulanta Bacau.

Admite în parte cerea partii civile …….

În baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil obliga inculpatul la 4000 lei despagubiri civile catre aceasta parte civila reprezentând daune morale.

Respinge cererea cu privire la despagubirile materiale.

În baza art. 118 lit. b Cod penal, dispune confiscarea unui cutit aflat la Politia …. si a unei bâte de basseball aflate la Postul de jandarmi …., ridicate în vederea confiscarii.

În baza art. 189 Cod procedura penala, dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de câte 300 pentru av. … si ….., desemnati din oficiu.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala, obliga inculpatii la câte500 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 27.09.2010.

Etichete:

Viol, lovire, violare de domiciliu

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2270/270/2010

Înreg.30.03.2010 – viol, lovire, violare de dom. –

SENTINTA PENALA NR.480

Sedinta secreta din data de 26.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – LAURETA IONESCU

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA MARIN

Pe rol fiind pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului COZMA VASILE, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de violare domiciliu, lovire si viol , fapte prevazute si pedepsite de art. 192 al.2, 180 al.2 Cod penal si art. 197 alin.1 Cod penal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta secreta din data de 23.08.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

INSTANTA ,

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 332/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului COZMA VASILE , cercetat pentru comiterea infractiunilor prev.si ped. de art. 192 alin. 2 si art. 180 alin. 2 Cod Penal ,cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a si 37 lit. a Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în seara zilei de 28.01.2010, inculpatul a patruns, fara drept, în curtea si locuinta numitei Chelmus Ortansa din comuna Gura-Vaii, sat Paltinata, jud. Bacau, iar în seara zilei de 28.02.2010 a patruns fara drept în curtea si locuinta numitei Leustean Eugenia si a lovit-o, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 4-5 zile îngijiri medicale.

De asemenea, prin rechizitoriul nr. 580/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului COZMA VASILE , cercetat pentru comiterea infractiunilor prev.si ped. de art. 192 alin. 2 si art. 197 alin. 1 Cod Penal ,cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal si art. 37 lit. a Cod Penal .

. În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 13/14.03.2010 acelasi inculpat a patruns fara drept în curtea si locuinta numitei Chelmus Ortansa din comuna Gura-Vaii, sat Paltinata, jud. Bacau si a întretinut prin constrângere raporturi sexuale cu aceasta.

La sedinta din data de 27.05. 2010 instanta, din oficiu, a pus în discutia partilor reunirea cauzelor mai sus aratate si a dispus conexarea dosarului 2271/270/2010 la dosarul 2270/270/2010, pentru o mai buna înfaptuire a justitiei , având în vedere faptul ca dosarele privesc infractiuni concurente comise de inculpatul COZMA VASILE .

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, procese verbale de acte premergatoare,raport de constatare medico-legala, rapoarte medico-legale, expertiza medico-legala psihiatrica, declaratii martori, , declaratie inculpat, declaratii parti vatamate, etc..

Situatia de fapt retinuta în cele 2 rechizitorii a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile partilor vatamate, rapoarte medico-legale, declaratii ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 05.02.2010 partea vatamata Chelmus Ortansa în vârsta de 74 ani, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Paltinata nr. 182, jud. Bacau a sesizat organele de politie cu privire la faptul ca în seara zilei de 28.01.2010, în jurul orelor 23.00, Cozma Vasile a patruns fara drept în locuinta sa dupa ce în prealabil a spart geamul unei camere. I-a reprosat formularea unei plângeri penale anterioare, în 2007, în baza careia acesta a fost condamnat pentru viol la pedeapsa închisoii. În aceeasi noapte au întretinut raporturi sexuale.

Partea vatamata, în finalul plângerii, solicita efectuarea de cercetari fata de Cozma Vasile, doar pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu (fila 9 dosar urmarire penala).

“Nu am reclamat la politie, ca ma ducea la doctor, dar, în prezent nu am pretentie ca Cozma Vasile a avut raporturi sexuale cu mine, reclam sa i se puna în vedere sa nu mai vina la mine si sa faca puscarie, eu vreau sa stau linistita, fara frica”.

Cu prilejul audierii din data de 05.02.2010, Chelmus Ortansa explica modalitatea frauduloasa în care Cozma Vasile i-a încalcat libertatea de a-si folosi locuinta, dreptul la inviolabilitatea domiciliului (fila 10 dosar urmaire penala).

Chelmus Otansa este audiata si pe 22.02.2010, data la care îsi mentine plângerea formulata împotriva lui Cozma Vasile, solicitând trimiterea în judecata a acestuia pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu (fila 11 dosar urmarire penala).

În fapt rezolutia infractionala a luat nastere în mintea inculpatului pe fondul existentei unei dorinte de razbunare. În 2007, prin aceeasi modalitate de patrundere în locuinta, a întretinut raporturi sexuale cu numita Chelmus Ortansa fara consimtamtntul ei, fiind condamnat de autoritatile în drept la 4 ani închisoare. Dupa liberarea conditionata din 06.10.2009, Cozma Vasile s-a deplasat din nou la imobilul partii vatamate, realizând acelasi mod de operare (pe timp de noapte si prin efractie). A spart în prealabil geamul unei camere din fata, a patruns în dormitor si a întretinut raporturi sexuale cu victima.

Din materialul probator, reise ca inculpatul Cozma Vasile a savârsit infractiuneade violarede domiciliu în cele doua modalitati – patrundere fara drept si refuzul de a parasi locuinta la cererea proprietarei.

La data de 06.02.2010 partea vatamata Leustean Eugenia, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Motocesti a formulat plângere împotiva inculpatului Cozma Vasile si a aratat ca inculpatul a patruns fara drept în locuinta sa si la cererea expresa de a parasi imobilul, a lovit-o cu pumnul în zona fetei (fila 12 dosar urmarie penala).

Leustean Eugenia corespundea tipologiei victimei preferate de Cozma Vasile, fiind o persoana în vârsta care locuia singura. Din depozitia acesteia (file 13,14 dosar urmarire penala), se retine faptul ca inculpatul a desfasurat în ziua respectiva acte pregatitoare, o anumita “familiaizare” cu obiectul material al faptelor sale, profittnd si de disponibilitatea partii vatamate.

“La data de 06.02.2010, în jurul orelor 14.00, la locuinta mea a venit numitul Cozma Vasile, care m-a întrebat daca am nutret de vânzare pentru animale.I-am spus acestuia ca nu am nutret de vânzare, l-am poftit în casa, s-a asezat pe un scaun si l-am servit cu o placinta si un pahar cu vin, dupa care a plecat”.

În continuare Leustean Eugenia relateaza modul violent în care Cozma Vasile a patruns în imobilul în care seafla împreuna cu nepotul, în vârsta de 6 ani, precum si consecintele opunerii sale asupra integitatii coporale si sanatatii. “În jurul orelor 23.00, fiind în dormitor împreuna cu un nepot de 6 ani, ma pregateam de culcare, usa fiind asigurata cu un foraib si un surub, am auzit dintr-o data o bufnitura în usa, acesta mi-a zis sa tac, mi-a pus mâna în gât si m-a lovit cu pumnul peste gura, peste spate cu un bat pe care îl avea în mâna. L-am îmbrâncit si m-am luptat cu el pâna l-am scos afara din dormitor”(file 13,14 dosar urmarire penala).

Pentru a sustine aspectele reclamate, Leustean Eugenia a atasat la dosarul cauzei în original certificatul medico-legal nr.43/A1/09.02.2010 emis de C.M.L.Onesti(fila 6 dosar).

Potrivit înscrisului medical, la data examinarii de specialitate, prezenta diagnosticul policontuzii cu echimoza regiunea cervicala dreapta si toacala stânga, sindrom vertiginos cefalagic post-traumatism cranio cerebral. Leziunile au putut fi produse pin lovire cu corpuri si mijloace contondente si au necesitat 4-5 zile îngijiri medicale pentru vindecare. Nu s-a impus spitalizarea, iar partea vatamata în faza de urmarire penala nu a formulat pretentii civile.

De asemenea, la data de 14.03.2010 partea vatamata Chelmus Ortansa, în vârsta de 74 de ani, domiciliata în comuna Gura-Vaii, sat Paltinata nr.182, jud. Bacau a formulat plângere penala, solicittnd efectuarea de cercetari fata de Cozma Vasile, sub aspectul savârsirii infractiunilor de viol si violare de domiciliu.

În fapt, asa cum rezulta din mateialul probator administrat, Chelmus Ortansa a devenit în timp, începând cu anul 2007, o victima constanta a inculpatului Cozma Vasile, tinta sigura pentru satisfacerea frustrarilor generate de incapacitatea acestuia de a se adapta social, de a presta o activitate utila în slujba comunitatii si de a-si întemeia o familie.

Astfel, în noptile de 03/04.05.2007 si 08/09.05.2007 Cozma Vasile a patruns fara drept în curtea si locuinta partii vatamate, întretinând raporturi sexuale prin constrângere cu aceasta.

În noaptea de 28/29.01.2010, în jurul orelor 23.00, Cozma Vasile s-a deplasat la imobilul numitei Chelmus Ortansa, a patruns în interior prin spargerea unui geam si utilizând violenta a întretinut raporturi sexuale cu aceasta.

Teama, frica, rusinea au împiedicat-o pe victima sa depuna plângere privind infractiunea de viol. Decizia de a sesiza în acest sens organele competente a fost dificila, deoarece la suferintele morale si fizice ocazionate de activitatea specifica savârsirii unei astfel deinfractiuni, se adaugau si actele previzibile sau necunoscute ei, determinate de actul de publicitatepe care va trebui sa-l faca propriei intimitati.

O astfel de atitudine a partii vatamate a încurajat activitatea infractionala a inculpatului, care în seara zilei de 13.03.2010, în jurul orelor 21.00, a patruns în curtea locuintei acesteia, pe poarta pe care a deschis-o tragând zavorul. Apoi, prin scoaterea din balamale a usii de acces, a intrat în camera unde se odihnea victima. Întregul câmp infractional era cunoscut deinculpat, fapt ce a constituit un ascendent psihic pentzru acesta. Auzind zgomot de usa si câinii latrând, Chelmus Otansa s-a trezit si a aprins lumina înainte ca inculpatul sa intre în camera. Recunosctndu-l s-aspeiat si a tipat. Cozma Vasile, profiztnd de vârsta victimei, de starea de sanaptate precara si, în consecinta de imposibilitateade a se apara, a trântit-o pe dusumea si a dezbracat-o cu forta de hainele cucare era îmbracata. La rândul sau s-a dezbacat si a încercat sa întretina raporturi sexuale orale si anale, însa nu a reusit datorita opunerii partii vatamate. Folosindu-se de forta fizica, a întretinut apoi, de trei ori raporturi sexuale normale, fara consimtamântul victimei, pâna în jurul orelor 24.00. În tot acest timp, Chelmus Ortansa a initiat un dialog de aparare, explicându-i inculpatului starea sa de sanatate, precum si consecintele grave, reprobabile ale comportamentului pe care îl manifesta, fara însa ca demersurile sale sa aiba succes.

Refeitor la aceste aspecte, cu prilejul audieilor, Chelmus Ortansa a declarat ca: “i-am cerut sa ma lase în pace, spunându-i ca sunt bolnava, am 75 de ani si depin de medicamentele pe care le am pe masa si pe care i le-am aratat. Nu m-a ascultat, s-a suit pe mine…” “M-a ridicat apoi… întretintnd raport sexual cu mine pe la spate…” “M-a pus din nou în pat si a mai întretinut înca de doua ori relatii sexuale cu mine în intervalul orelor 21.00 – 24.00”(file 7,8 dosar urmarire penala).

Desi victima i-a solicitat inculpatului , în repetate rânduri, sa paraseasca imobilul, a refiuzat, intentia declarata fiind aceea de a ramâne pâna dimineata. Ulterior, asigurat fiind în mod vebal, ca nu va fi reclamat pentru viol si violare de domiciliu, a acceptat sa plece, adresându-i însa amenintari victimei ce vizau siguranta membrilor familiei sale. ”Când a plecat m-a amenintat ca daca îmi iubesc fata si baiatul, sa nu-l reclam la politie”.

A doua zi dimineata Chelmus Ortansa a sesizat organele de politie, prin formularea unei plângeri penale(fila 5 dosar umarire penala) si a povestit vecinilor Luca Vasile, Dobrea Maicel-Vasile si Aparaschivei Geogel, faptul ca a fost violata de Cozma Vasile, dupa ce acesta a patruns fara drept în locuinta din satul Paltinata.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor vatamate, declaratiile martorilor, constatari medico-legale, expertize, etc.,

Fiind legitimat si interogat în fata instantei inculpatul COZMA VASILE s-a prevalat de dreptul la tacere si a refuzat sa dea declaratie în fata instantei , dar a aratat ca-si mentine declaratiile date în faza de urmarire penala .

Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a exercitat fata de partea vatamata acte de constrângere fizica si psihica, determinând-o pe aceasta , aflata într-o stare evidenta de tulburare ,în care nu putea sa se opuna constrângerii exercitate de inculpat , sa aiba contact sexual cu acesta.

Raportul sexual s-a consumat fara consimtamântul partii vatamate Chelmus Ortansa , încalcându-i-se libertatea si inviolabilitatea sexuala a acesteia , prin constrângere morala , inculpatul urmarind înfrângerea rezistentei fizice a partii vatamate.

În raport de cele prezentate , se va retine ca din raportul de constatare medico-legala-fila 9 dosar u.p. întocmit în cauza ,rezulta ca partea vatamata nu prezenta la data examinarii semne de violenta în sfera genitala sau la nivelul corpului . De asemenea , rezultatul examenului de laborator a pus în evidenta prezenta spermatozoizilor , fapt ce confirma existenta unui act sexual consumat în ultimele 24-48 ore.

Constatarile raportului medico-legal se completeaza cu declaratiile martorilor audiati în fata instantei. Astfel, martorul Dobrea Maricel Vasile-fila 46 dosar i.- a declarat ca este vecin cu partea vatamata Chelmus Ortansa si prin luna martie 2010, a aflat de la aceasta ca a fost din nou violata de catre inculpatul Cozma Vasile . Tot acest martor a declarat ca a discutat cu inculpatul la sediul politiei si acesta ar fi recunoscut ca a violat-o pe partea vatamata. De asemenea, martorul Luca Vasile ( fila 45 dosar i. ) a declarat ca prin luna martie 2010 a auzit de la vecini ca inculpatul Cozma Vasile a patruns fara drept în locuinta partii vatamate si a întretinut relatii sexuale cu aceasta.

Infractiunea de viol presupune un contact sexual fara consimtamântul persoanei cu care se doreste a se avea raport sexual. Aceasta nesocotire a vointei victimei se poate face prin constrângere sau amenintare sau prin profitarea de imposibilitatea victimei de a-si exprima vointa ori de a se apara. În ceea ce priveste constrângerea, aceasta poate fi fizica sau morala, ea trebuie sa fie efectiva si susceptibila sa paralizeze total sau partial rezistenta victimei. Nu intereseaza daca victima a opus sau nu rezistenta, fiind suficient sa existe refuzul exprimat al acesteia.

Constrângerea morala presupune o amenintare de o asemenea intensitate încât îi inspira victimei o temere atât de puternica încât sa înfrânga rezistenta sau opozitia acesteia. Nu este necesar ca victima sa opuna rezistenta, expunându-se producerii raului cu care a fost amenintata; daca ea a ajuns la convingerea ca acest rau nu mai poate fi evitat decât prin acceptarea actului sexual, cerinta legii referitoare la exercitarea constrângerii este îndeplinita.

Amenintarea trebuie sa fie serioasa si apta sa alarmeze victima. Aceasta aptitudine a amenintarii se apreciaza în concret, raportat la obiectul amenintarii, persoana faptuitorului, structura psihica a victimei si împrejurarea ca aceasta din urma, datorita starii sale psihice, a fost mai usor intimidata si a „acceptat” actul sexual pentru a evita raul cu care este amenintata. „Acceptarea” de catre partea vatamata a actului sexual prin încetarea opunerii fizice când aceasta ar fi inutila sau renuntarea la opunere sub imperiul amenintarii nu are semnificatia de consimtamânt valabil.

În cauza, antecedentele inculpatului, care a suferit si o alta condamnare pentru o infractiune de viol împotriva aceleiasi parti vatamate, coroborate cu declaratiile partii vatamate, sunt de natura a convinge instanta ca si simpla prezenta a acestuia la locuinta partii vatamate, la o ora atât de târzie în noapte, în absenta oricarei alte persoane a putut exercita o constrângere morala asupra partii vatamate. De altfel, aceasta concluzie este sustinuta si de sentimentul de temere mentionat de partea vatamata în declaratiile sale, raportat si la amenintarile proferate de învinuit.

În aceste conditii, raportat la declaratiile inculpatului din faza de urmarire penala , dar si la concluziile raportului de constatare medico-legala care atesta existenta unui raport sexual între inculpat si partea vatamata Chelmus Ortansa, instanta apreciaza ca savârsirea infractiunii de viol de catre inculpat împotriva partii vatamate este dovedita cu prisosinta, fiind întrunite toate elementele constitutive ale acesteia.

În ceea ce priveste infractiunea de violare de domiciliu, în dauna partilor vatamate Chelmus Ortansa ( de 2 ori) si Leustean Eugenia instanta apreciaza ca si comiterea acestor fapte de catre inculpat, în mod repetat ,este dovedita, prin recunoastere si prin declaratiile martorilor audiati în fata instantei. Astfel, martorul Leustean Sorin ( fila 42 dosar i.) , vecin cu partea vatamata Leustean Eugenia , a declarat ca partea vatamata a venit la domiciliul sau foarte speriata , spunând ca un barbat din satul Temelia a intrat peste ea în casa si a luat-o la bataie. De asemenea, martorii Chelmus Gheorghe si Leustean Emil au declarat cum au perceput situatia de fapt, în mod indirect , din povestirile partii vatamate. În toate cazurile, inculpatul a patruns în locuinta , fortat ( fara acordul partilor vatamate) prin distrugerea geamului sau scoaterea usii din balamale ( partea vatamata- Chelmus Ortansa) si prin împingerea usii ( parte vatamata- Leustean Eugenia.) De altfel, la infractiunea de violare de domiciliu nu intereseaza modul efectiv în care se realizeaza patrunderea, respectiv nu este necesar sa fie o patrundere fortata în locuinta, ci este suficient ca aceasta sa se faca fara consimtamântul persoanei vatamate. Or, inculpatul nu a cerut niciun acord din partea victimelor, ci a intrat pur si simplu, abuziv, peste acestea în casa, fara a avea niciun drept în acest sens.

Si în ceea ce priveste infractiunea de lovire sau alte violente, fapta comisa în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, instanta va constata ca din probele administrate ( certificat medico-legal , declaratii martori)pe parcursul cercetarii judecatoresti rezulta ca inculpatul Cozma Vasile a aplicat un pumn în fata partii vatamate ( în zona gurii) si a lovit-o peste spate cu un bat.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul COZMA VASILE a întretinut un act sexual cu partea vatamata Chelmus Ortansa, prin constrângerea morala a acesteia ,actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de viol prevazuta art. 197 alin. 1 Cod Penal, atât sub aspectul laturii obiective , cât si subiective.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptei savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

De asemenea, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul COZMA VASILE a patruns fara drept si fara consimtamânt în locuintele partilor vatamate Chelmus Ortansa ( 28.01.2010, 14.03.2010) si Leustean Eugenia (06.02.2010) , în timpul noptii, actiunile acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu , prevazute de art. 192 alin. 2 Cod Penal, atât sub aspectul laturii obiective , cât si subiective.

Sub aspectul laturii obiective, instanta retine ca elementul material al infractiunii consta în actiunea de patrundere fara drept în locuintele partilor vatamate. Momentul consumarii infractiunii este marcat de patrunderea fara drept a inculpatului în locuinta partii vatamate, fara consimtamântul acesteia. Urmarea imediata, ca element component al laturii obiective, se caracterizeaza prin încalcarea libertatii partii vatamate privind domiciliul acesteia, iar legatura de cauzalitate dintre actiunea ilegala de patrundere si urmarea imediata rezulta din împrejurarile cauzei, fiind dovedita de probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul Cozma Vasile a savârsit infractiunile de violare de domiciliu cu intentie directa, în acceptiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a ) Cod penal. Astfel, din probele administrate reiese ca inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a consecintelor acesteia, a prevazut rezultatul si a urmarit producerea lui, constientizând, de asemenea, ca a patruns în locuintele partilor vatamate, fara consimtamântul acestora.

Faptele savârsite de inculpat se încadreaza în infractiunea de violare de domiciliu, în forma agravata, în conditiile art.192 alin.2 Cod penal. Forma agravata a infractiunii exista întrucât faptele au fost comise în timpul noptii (în jurul orelor 23,00 ).

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta inculpatului COZMA VASILE de a fi exercitat împotriva partii vatamate Leustean Eugenia acte de violenta care i-au provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 4- 5 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului ca actiunea sa va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-a urmarit prin comiterea faptei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente „ prevazuta si pedepsita de art.180 alin.2 Cod Penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu pumnul si cu un bat ), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului reiese ca acesta a fost anterior condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea pentru infractiuni de viol si violare de domiciliu. Instanta va constata ca, întrucât inculpatul Cozma Vasile a savârsit noile infractiuni intentionate în perioada ianuarie-martie 2010 , infractiuni pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 1 an închisoare ,în timp ce se afla în executarea altei pedepse rezultante de 4 ani închisoare si nefiind incidente dispozitiile art.38 Cod penal, în cauza sunt întrunite conditiile de existenta ale pluralitatii infractionale sub forma recidivei postcondamnatorii. În consecinta, instanta va retine pentru fiecare infractiune cercetata si dispozitiile art. 37 lit. a Cod Penal.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului Cozma Vasile în savârsirea tuturor infractiunilor deduse judecatii, instanta urmeaza sa dispuna condamnarea acestuia pentru savârsirea infractiunii de viol , prev. de art. 197 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal , pentru savârsirea a 3 infractiuni de violare de domiciliu prevazute de art.192 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal si pentru o infractiune de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art.37 lit.a) Cod penal.

La individualizarea sanctiunilor si proportionalizarea acestora, instanta va avea în vedere disp.art.72 alin.1 si art.52 Cod penal.

Raportat la aceste criterii, instanta apreciaza ca faptele inculpatului prezinta un pericol social ridicat, motivat prin faptul ca a savârsit infractiunile pe timp de noapte, dupa ce anterior mai fusese condamnat pentru infractiuni de viol si de violare de domiciliu ( asupra aceleasi parti vatamate – Chelmus Ortansa) fiind în stare de recidiva postcondamnatorie, ceea ce denota perseverenta infractionala si o periculozitate sporita.

În ceea ce priveste infractiunea de viol ,fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actiunea lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la libertatea si inviolabilitatea sexuala a persoanei de sex feminin. Fapta prezinta un grad de pericol social ridicat fata de ordinea de drept si normele de convietuire sociala datorita faptului ca din modul de comitere a faptei ( victima fiind aceasi parte vatamata , din dosarul în care inculpatul a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru infractiunea de viol ) rezulta ca inculpatul a urmarit sa se razbune pe victima care, în baza plângerii formulate , l-a expus din punct de vedere social si l-a “ trimis “ în penitenciar.

În cauza s-a efectuat si o expertiza medico-legala ( fila 30 dosar i.) care a concluzionat ca inculpatul pastreaza capacitatea de discernamânt asupra faptelor si consecintelor sale.

Instanta va avea în vedere si circumstantele referitoare la persoana si conduita inculpatului, care este în vârsta de 27 de ani, fara ocupatie si loc de munca , ca a comis faptele în stare de recidiva postcondamnatorie ( din fisa de cazier judiciar rezulta ca a fost liberat conditionat la data de 06.10.2009, cu un rest de pedeapsa neexecutat de 579 zile , urmând sa aplice acestuia câte o pedeapsa cu închisoarea pentru fiecare infractiune retinuta. . În ceea ce priveste cuantumul pedepsei închisorii, instanta apreciaza ca aplicarea unor pedepse cu închisoarea orientate spre maximul special , vor fi de natura sa asigure realizarea scopurilor prevazute de art.52 Cod penal, fiind deopotriva un mijloc de constrângere, dar si un mijloc de reeducare si de preventie eficient.

Retinându-se ca inculpatul a comis infractiunile în stare de recidiva mare postcondamnatorie, fiind în prezent în executarea pedepsei aplicate prin Sentinta penala nr. 653/06.08.2007 a Judecatoriei Onesti, definitiva ( fiind liberat conditionat , cu un rest de pedeapsa neexecutat ) , instanta va face aplicarea art.33 lit.a) raportat la art.34 alin.1 lit.b) si art. 61 alin.1 Cod penal, astfel încât va dispune contopirea tuturor pedepselor aplicate, cu restul ramas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta .

De asemenea, instanta va face aplicarea si a art.88 Cod penal, va mentine arestarea preventiva a inculpatului si va dispune deducerea retinerii si a arestarii preventive , la zi.

Se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II si lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

Astfel, în ceea ce priveste pedepsele accesorii instanta apreciaza ca, nu se impune interzicerea în totalitate a dispozitiilor art.64 lit.a C.penal, în conditiile în care dreptul de a alege este consfintit si prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele savârsite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebita astfel încât sa conduca la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a tinut cont de criteriile de apreciere prevazute în art.71 al.2 C.penal (Hotarârea CEDO Hirst vs. GB si decizia ICCJ nr. 74/5.11.2007 ).

De asemenea, i se va aplica inculpatului si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. e Cod Penal pe o durata de 4 ani , dupa executarea pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile, se va lua act ca partile vatamate Chelmus Ortansa si Leustean Eugenia nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu.

Ca o consecinta a condamnarii, va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare catre stat .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 197 alin.1 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE , fiul lui Janica si Elena , nascut la 13.10.1983 în Onesti, jud. Bacau , cu domiciliul în comuna Gura-Vaii, sat Temelia, jud., Bacau , CNP- 1831013045377 ,la o pedeapsa de :

* 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ viol ”.

În baza art. 65 alin. 2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. e Cod Penal pe o durata de 4 ani , dupa executarea pedepsei principale.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Chelmus Ortansa, la data de 13/14.03.2010;

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, la data de 06.02.2010;

În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 1 (un) an închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ lovire sau alte violente ” în dauna partii vatamate Leustean Eugenia, la data de 06.02.2010;

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 37 lit. a Cod Penal condamna pe inculpatul COZMA VASILE la o pedeapsa de :

* 4 (patru) ani închisoare , pentru comiterea infractiunii de „ violare de domiciliu” în dauna partii vatamate Chelmus Ortansa, la data de 28.01.2010 ;

În baza art. 61 alin . 1 teza a II a Cod Penal revoca beneficiul liberarii conditionate privind pedeapsa de 4 ani închisoare , aplicata prin sentinta penala nr. 653/06.08.2007 si în baza art. 61 alin . 1 teza a III a Cod Penal contopeste restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara ( 579 zile) cu fiecare din pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre ( o pedeapsa de 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare, 3 pedepse de 4 ani închisoare si o pedeapsa de 1 an închisoare) .

Inculpatul COZMA VASILE executa pedeapsa rezultanta de 7 ( sapte) ani si 3 (trei) luni închisoare .

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art.350 Cod procedura penala mentine starea de arest a inculpatului si în baza art. 88 Cod Penal deduce din pedeapsa rezultanta durata retinerii si perioada arestarii preventive de la 14.03.2010,ora 16,30, la zi.

Ia act ca partile vatamate CHELMUS ORTANSA si LEUSTEAN EUGENIA nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. Stoica Vlad.).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata incluzând suma de 136 lei contravaloarea expertizei medico-legale , ce urmeaza a se vira în contul RO92TREZO615041XXX000436 la Trezoreria Bacau pentru Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica, azi 26.08.2010

Etichete: , ,

Lovire

ROMÂNIA

Judecatoria Onesti

Dosar nr. 6768/270/2009

Înreg. 16.10.2009 Lovire

SENTINTA PENALA Nr. 358

Sedinta publica din data de 03.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte –LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public reprezentat de procuror – VICENTIU CRACIUNEL ANTOHI

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat … pentru inculpat si partea civila personal.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care;

Avocat .. solicita îndreptarea erorii materiale in sensul ca a fost audiat martorul ….. la termenul din 29.04.2010 si nu martorul …… cum a fost mentionat.

Instanta verificând caietul grefierului, constata ca cererea este întemeiata motiv pentru care dispune cuvenita îndreptare.

Partea civila si aparatorul inculpatului nu au alte cereri.

Reprezentantul Parchetului nu are cereri noi.

Nemaifiind cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri pe fond.

Procurorul, prezentând situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare, apreciaza ca au fost dovedite fapta si vinovatia inculpatului, ca nu poate fi retinuta savârsirea faptei ca urmare a provocarii inculpatului de catre partea vatamata, motive pentru care solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale, cu executarea acesteia. Pe latura civila va fi obligat inculpatul la despagubiri civile in masura in care acestea au fost dovedite si la cheltuieli judiciare catre stat.

Partea civila a solicitat obligarea inculpatului la plata despagubirilor solicitate.

Avocat …….., a solicitat instantei ca la deliberare sa aiba in vedere circumstantele reale in care a fost savârsita fapta, fratii ..au venit in bar si au cautat scandalul, au aruncat cu o sticla spre masina inculpatului, cioburi ale acesteia au lovit masina iar inculpatul le-a cerut socoteala celor doi si asa s-a ajuns la lovire astfel ca poate fi retinuta scuza provocarii. Pe de alta parte inculpatul a recunoscut fapta, nu are antecedente penale astfel încât instanta poate face aplicare dispozitiilor art. 181 C.pen. si sa aplice o sanctiune cu caracter administrativ. Pe latura civila a solicitat respingerea daunelor morale solicitate de partea civila.

INSTANTA

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2078/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate, inculpatul …. , fiul lui ….., nascut la data de ….. în ……, cu domiciliul .., studii scoala profesionala, somer, casatorit, 2 copii minori, CNP- ….,, cercetat pentru comiterea infractiunii de „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca in seara de 04.07.2009, in jurul orei 21,00 in timp ce se afla pe terasa unui local din Târgu Trotus a lovit pe partea vatamata ….., cauzându-i leziuni corporale vindecabile in 4-5 zile de îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu: plângeri si declaratii parte vatamata ,certificat medico-legal , acte medicale,cazier, declaratii învinuit, declaratie inculpat,declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitului, ale martorilor, acte medicale, ,etc.

În cursul cercetarii judecatoresti , partea vatamata si-a însusit martorii din lucrari iar inculpatul a solicitat instantei proba testimoniala cu martorii …. si …. .

Instanta, în baza art.67 Cod procedura penala a admis aceste probe ca fiind utile si concludente solutionarii cauzei , iar martorii a fost audiati pe parcursul cercetarii judecatoresti , sub prestare de juramânt, relatând situatia de fapt pe care au perceput-o personal. La dosarul cauzei s-a depus si certificatul medico-legal nr. 310/09.07.2009 din care rezulta ca partea vatamata a suferit leziuni pentru a caror vindecare a necesitat 4- 5 zile îngrijiri medicale.

Din oficiu, instanta a luat declaratii inculpatului si partii vatamate.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt: la data de 16.07.2009, partea vatamata ……, din comuna Târgu Trotus, jud. Bacau a sesizat organele de politie despre faptul ca, in seara de 04.07.2009, in jurul orelor 2,00, in timp ce se afla la o masa pe terasa localului …… din … a fost lovit cu pumnii de catre ……, solicitând efectuarea de cercetari cu privire la fapta comisa de acesta.

Conform certificatului medico-legal nr. 310/A1 din 09.07.2009, ….. a prezentat diagnosticul „ echimoza periorbitara dreapta, plagi excoriate obraz stâng si frontal dreapta, traumatism cranio-cerebral” , leziuni ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale fara a fi internat in spital.

În urma verificarilor s-a stabilit ca, in seara de 04.07.2009, in jurul orelor 21,00, partea vatamata se afla in localul respectiv,pe terasa la o masa cu fratele sau, … si cu ……, iar la o masa alaturata se afla si inculpatul.

La un moment dat fratele inculpatului a aruncat cu o sticla spre autoturismul inculpatului, iar acesta, enervat, s-a ridicat si s-a deplasat la masa unde se afla partea vatamata cerându-i explicatii.

Pe fondul unui conflict spontan, inculpatul, i-a aplicat cu pumnii mai multe lovituri partii vatamate, fapta ce a fost confirmata de martorii … si …

Situatia de fapt aratata mai sus a fost retinuta din coroborarea declaratiei partii vatamate cu depozitiile martorilor …. , …. , ….. si .. si cu certificatul medico-legal .

Având în vedere situatia de fapt retinuta, IN DREPT, fapta inculpatului ……… de a fi exercitat împotriva partii vatamate …. care i-au provocat vatamari corporale constând în leziuni vindecabile în 4-5 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului ca actiunea sa va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-a urmarit prin comiterea faptei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente „ prevazuta si pedepsita de art.180 alin.2 Cod Penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpat cu pumnii în zona fetei), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit.

Retinând vinovatia inculpatului în ceea ce priveste savârsirea infractiunii deduse judecatii, instanta urmeaza a-i aplica o pedeapsa.

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine seama de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al faptei savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca se afla la primul conflict cu legea penala (din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul nu a mai fost sanctionat pentru infractiuni de violenta sau pentru alte infractiuni) si pozitia relativ sincera a acestuia.

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse cu amenda penala, în cuantum de 1000 (una mie) lei RON este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art.52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatului.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 alin.2 C.pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 1an .

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata ….. s-a constituit parte civila,în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 2000 lei (RON ) cu titlu de daune morale .

Instanta apreciaza, având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, ca acordarea unei sume de 500 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. In consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art 998 si urm. Cod civil instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei (RON )catre partea civila cu titlu de daune morale.

Se va lua act ca partea civila nu a solicitat cheltuieli judiciare.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTARASTE

În baza art. 180 alin.2 Cod Penal condamna pe inculpatul …. , fiul lui …….., nascut la data de ….. în ……., cu domiciliul în ……., studii scoala profesionala, somer, casatorit, 2 copii minori, CNP- ………, fara antecedente penale , , la o pedeapsa de:

-1000 (una mie) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 1(un) an reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83,84 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila ……….. si obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 150 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Ia act ca partea civila nu a solicitat cheltuieli judiciare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila si de la comunicare pentru inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi 03.06.2010.

Etichete:

Lovire

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2171/270/2010

Din 25.03.2010 lovire

SENTINTA PENALA NR. 388

Sedinta publica din data de 14.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE DIMA

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …… si …… trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partea vatamata, martora …., lipsa inculpatii si martora …..

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la audierea martorei, sub prestare de juramânt, declaratia acesteia fiind consemnata la dosar.

Instanta constata ca este în imposibilitatea audierii martorei ….si în baza art. 327 al. 3 Cod pr. pen. dispune citirea declaratiei acesteia data la urmarirea penala.

Dupa citirea declaratiei nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sa fie obligati inculpatii la plata despagubirilor civile dovedite si a cheltuielilor judiciare.

Partea vatamata solicita condamnarea inculpatilor, precizeaza ca renunta la pretentiile civile.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 2171/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor …….., ….. pentru comiterea infractiunii de lovire prev de art 180 al 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, constând în aceea ca în noaptea de 14/15.11.2009, împreuna cu alte patru persoane, dintre care doi minori, au lovit-o cu pumnii si cu picioarele pe partea vatamata ….., cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 14-15 zile de îngrijiri medicale.

S-a dispus încetarea urmaririi penale fata de învinuitii ….. si …… pentru infractiunea de lovire prev. de art. 180 al 2 cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si fata de învinuitii ….., ….. pentru infractiunea de lovire prev. de art. 180 al. 2 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, 99 si urm. Cod penal întrucât a intervenit împacarea partilor.

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerea si declaratiile partii vatamate, concluziile certificatului medico –legal, declaratiile martorilor …, …….., declaratiile învinuitilor cu declaratiile inculpatilor, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 14/15.11.2009, partea vatamata …… se afla la o discoteca organizata într-un imobil apartinând ……..” din … împreuna cu mai multi tineri, printre care ….., …….., ….. si ….a, când a intrat în conflict cu grupul format din inculpatii …. …. si învinuitii ….., …. si …..

Conflictul a degenerat în acte de violenta, concretizate în agresarea partii vatamate de catre cei 6 constând în aplicarea de lovituri cu pumnii si picioarele.

Leziunile cauzate lui …. au fost consemnate în certificatul medico-legal nr. 559/A1 din 16.11.2009 emis de catre C.M.L. Onesti, din care rezulta ca a necesitat pentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale ( f. 5 d.u.p.).

În timpul cercetarilor, partea vatamata s-a împacat cu învinuitii …., ….., ….. si … solicitând trimiterea în judecata a inculpatilor …… si …….

Inculpatii au manifestat sinceritate, recunoscând comiterea faptei, pe care au regreta-o.

Martorele …., …. au asistat la conflict, declaratiile lor coroborându-se cu cele ale partii vatamate si ale inculpatilor, în sensul ca acestia din urma împreuna cu învinuitii …., ….., …….. au agresat-o pe partea vatamata.

În drept, fapta inculpatilor întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire prev. de art. 180 al. 2 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza acestui text de lege, condamnarea.

La dozarea pedepselor conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptei, numarul de zile de îngrijiri medicale necesare partii vatamate pentru vindecare cât si persoana inculpatilor.

Sunt tineri, necunoscuti cu antecedente penale si au manifestat sinceritate.

Ca urmare, instanta se va orienta spre aplicarea unor amenzi penale.

La individualizarea în concret a pedepsei se va da eficienta si dispozitiilor art. 75 lit. a, c Cod penal, referitoare la circumstantele agravante, fapta fiind comisa de 6 persoane si împreuna cu doi minori.

Li se va atrage atentia asupra dispozitiilor art. 63/1 Cod penal privind obligativitatea aplicarii amenzii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca desi partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 2000 lei, în cadrul dezbaterilor a declarat ca renunta la aceste pretentii civile.

Drept consecinta, dând eficienta principiului disponibilitatii, se va lua act de manifestarea de vointa a partii civile.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 180 al 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a si c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de lovire, condamna pe inculpatii:

– ……, fiul lui ……., nascut la data de …. în ….., domiciliat în …., studii 8 clase, fara ocupatie, necasatorit, necunoscut cu antecedente penale, …….;

– ….., fiul lui …., nascut la data de …. în …. domiciliat în ……., studii 8 clase, fara ocupatie, necasatorit, necunoscut cu antecedente penale, CNP -…..;

– la o pedeapsa de câte 2000 lei amenda penala fiecare.

Atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 63/1 Cod penal, privind obligativitatea achitarii amenzii.

Ia act ca partea civila ….. a renuntat la pretentiile civile.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala, obliga inculpatii la câte 150 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila …….. si de la comunicare pentru inculpati.

Pronuntata în sedinta publica, azi 14.06.2010.

Etichete:

Lovire, tâlhărie

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 1275 /270/2009

SENTINŢA PENALĂ Nr. 58

Şedinţa publică din data de 19.01.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte ….

Grefier ……

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol pronunţarea soluţiei acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor ……….. trimişi in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi tâlhărie.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11.01.2010, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat iniţial pronunţarea la data de 15.01.2010, ora 10:oo şi ulterior la data de 19.01.2010, ora 10,oo.

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată că:

Prin rechizitoriul nr. 1584/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti au fost trimişi în judecată ,în stare de libertate, inculpaţii .. şi .., cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de „ lovire sau alte violenţe”, prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 75 lit. a şi c Cod Penal şi … cercetat pentru infracţiunile de „ lovire sau alte violenţe”, prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 Cod Penal şi „tâlhărie” prevăzută şi pedepsită de art. 211alin. 1 şi 2 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. a şi c Cod Penal.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în seara zilei de 10.06.2008inculpaţii l-au lovit cu pumnii şi picioarele pe partea vătămată ., în timp ce acesta se deplasa pe str. …, jud. Bacău, cauzându-i leziuni corporale vindecabile in 14-15 zile de îngrijiri medicale iar inculpatul ……, profitând de neputinţa celui lovit de a se apăra şi-a însuşit fără drept un telefon mobil marca „ Samsung”, în valoare de 170 lei, recuperat prin restituire.

În faza de urmărire penală şi în faza de judecată a fost administrat următorul probatoriu: plângeri şi declaraţii parte vătămată ,certificat medico-legal , acte medicale,cazier, declaraţii învinuiţi declaraţii inculpaţi,declaraţii martori.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală , materializate în: declaraţiile învinuiţilor, ale martorilor, acte medicale, ,etc.

Din oficiu, instanţa a luat declaraţii inculpaţilor prezenţi şi părţii vătămate.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În seara zilei de 10.06.2008 cei trei inculpaţi s-au întâlnit întâmplător pe ……., cu partea vătămată însoţită de martora …….

În împrejurarea arătată, inculpatul …., amintindu-şi că partea vătămată a avut anterior un conflict cu fratele său, a mers la acesta şi i-a aplicat o lovitură de picior în zona capului. Şi ceilalţi inculpaţi au început să-l lovească pe ……, fapt care a determinat-o pe martora ….. să alerge până la locuinţa numitei ……. pentru a o alerta pe aceasta şi pe ginerele părţii vătămate.

Fiind căzut la pământ, … a fost lovit în continuare de cei trei, după care inculpatul …. a plecat, rămânând alături de partea vătămată ceilalţi doi autori ai faptei de lovire. În timpul conflictului partea vătămată a pierdut un telefon mobil.

Datorită faptului că la locul unde se consumase infracţiunea de lovire sosiseră mai multe persoane, autorii agresiunii au plecat, iar partea vătămată a fost transportată cu salvarea la Spitalul Municipal Oneşti, unde a primit îngrijiri medicale la Serviciul Primire Urgenţă, ocazie cu care au fost efectuate cheltuieli în sumă de 24,5 lei prezentând diagnosticul de „hematom frontal stâng obraz stâng, contuzie forte genunchi drept şi edentaţie parţială”, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt arătată mai sus a fost reţinută din coroborarea declaraţiei părţii vătămate cu declaraţiile inculpaţilor şi cu depoziţiile martorilor ………, . şi cu certificatul medico-legal .

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, IN DREPT, faptele inculpaţilor ….., de a fi exercitat împotriva părţii vătămate …. acte de violenţă care i-au provocat vătămări corporale constând în leziuni vindecabile în 14-15 zile îngrijiri medicale având reprezentarea faptului că acţiunea lor va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-au şi urmărit prin comiterea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ lovire sau alte violenţe „ prevăzută şi pedepsită de art.180 alin.2 Cod Penal , pentru fiecare inculpat.

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o acţiune de lovire (partea vătămată …. fiind lovită de către inculpaţi cu pumnii şi picioarele în mai multe zona ale feţei), o urmare periculoasă ( o vătămare care a necesitat mai multe zile pentru vindecare), între lovire şi urmare existând legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că fapta a fost săvârşită de către fiecare inculpat cu vinovăţie în forma intenţiei indirecte , prevăzând rezultatul faptei ( o posibilă vătămare ) şi acceptând posibilitatea producerii lui, deşi nu l-a urmărit.

Reţinând vinovăţia celor doi inculpaţi în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de „ lovire sau alte violenţe „ prevăzută şi pedepsită de art.180 alin.2 Cod Penal, instanţa urmează a le aplica câte o pedeapsă.

La stabilirea şi individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi aplicate se va ţine seama de prevederile art. 72 Cod Penal şi anume: dispoziţiile părţii generale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al faptei săvârşite determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpaţilor, respectiv faptul că se află la primul conflict cu legea penală (din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpaţii nu au mai fost sancţionaţi pentru infracţiuni de violenţă sau pentru alte infracţiuni) şi poziţia relativ sinceră a acestora.

Totodată, având în vedere faptul că cei doi inculpaţi au comis faptele arătate împreună cu un inculpat minor, respectiv inculpatul ………. (decedat pe parcursul procesului penal) cunoscând vârsta acestuia , instanţa va reţine şi circumstanţele agravante prev. de art. 75 lit. a şi c Cod Penal.

Faţă de aceste criterii , instanţa consideră că aplicarea unor pedepse cu închisoarea sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prev. de art.52 Cod Penal, respectiv îndreptarea şi reeducarea inculpaţilor.

În ceea ce priveşte individualizarea executării pedepselor, instanţa reţine că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile pentru incidenţa instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei, prevăzute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsele aplicate de instanţă sunt mai mici de 3 ani închisoare, inculpaţii nu au mai fost condamnaţi anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, aşa cum rezultă din cazierele judiciare depuse la dosar şi, ţinând cont de circumstanţele săvârşirii faptelor, precum şi de circumstanţele personale ale inculpaţilor, analizate mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

În consecinţă, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 alin.2 C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe perioada unui termen de încercare de 3ani .

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptei savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpaţilor le va fi interzis dreptul de a fi aleşi în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat. Prin hotarârea Hirst c. Marii Britanii, Curtea Europeana a statuat ca interzicerea automata a dreptului de a participa la alegerile legislative, aplicabila tuturor detinutilor condamnati la executarea unei pedepse cu închisoarea, care nu lasa nici o marja de apreciere judecatorului national, reprezinta o încalcare a art. 3 Protocol 1 Conventie.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de natura faptei savârsite de catre inculpaţi nu se impune interzicerea dreptului de a alege, motiv pentru care nu le va interzice acestora exercitarea acestui drept . Totodată, va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata executării pedepsei principale.

Identificat şi interogat pe parcursul cercetării judecătoreşti inculpatul ……. nu a recunoscut comiterea infracţiunii de tâlhărie . Astfel, inculpatul a declarat că nu a sustras, fără drept, un telefon mobil marca “Samsung” de la partea civilă ….. ,după ce a lovit această parte civilă împreună cu ceilalţi inculpaţi.

Declaraţia părţii civile …… nu se coroborează cu nici una din probele administrate în cauză. Nici unul din martorii audiaţi în faza de judecată nu a declarat că ar fi văzut când inculpatul …… a sustras telefonul mobil de la partea civilă. Toţi martorii audiaţi , în ambele faze ale procesului penal au declarat că au aflat despre sustragerea telefonului mobil de la partea civilă , iar unii au declarat că ştiau că partea civilă avea asupra lui un telefon mobil. Astfel, martorul ………. ( fila 96 dosar i.) fostul ginere al părţii civile a declarat că “ partea civilă mi-a povestit că telefonul ar fi fost găsit de către doi tineri căsătoriţi şi că aceştia ar fi vândut mai departe , iar el l-ar fi cumpărat de la cei din urmă.” De asemenea, martora … ( fila 94 dosar i.) a declarat că a cumpărat un telefon marca “Samsung” , la data de 13.06.2008 ( la circa 3 zile de la data conflictului dintre părţi) de la un tânăr cu o glugă pe cap. Deşi la data audierii acestei martore în faţa instanţei , inculpatul . era prezent în sală ( termenul de judecată 09.11.2009), martora nu l-a putut identifica.

În dreptul nostru ,învinuitul sau inculpatul nu trebuie să-şi dovedească nevinovăţia , organelor judiciare revenindu-le obligaţia administrării probelor în procesul penal .Fiind o prezumţie relativă, prezumţia de nevinovăţie poate fi răsturnată prin dovedirea vinovăţiei în cursul activităţii de probaţiune. Răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie poate fi făcută numai prin probe certe de vinovăţie.

În cazul de faţă, ca urmare a administrării probelor s-a ajuns la o îndoială asupra vinovăţiei inculpatului …… în ceea ce priveşte infracţiunea de tâlhărie ,neexistând nicio probă directă de vinovăţie , nicio probă care să satisfacă criteriul probei apte să elimine “orice îndoială rezonabilă”, exigenţă impusă de jurisprudenţa CEDO şi regăsită printre altele în cauza nr.15473/89 ., hotărâre din 22.09.1993.

Deci prezumţia de nevinovăţie nu a fost răsturnată, iar potrivit principiului fundamental “in dubio pro reo” , orice îndoială este în favoarea învinuitului sau inculpatului.

Pentru a se ajunge la concluzia condamnării, legea pretinde ca probele administrate să fie în măsură să răstoarne prezumţia de nevinovăţie instituită în favoarea inculpatului şi să nu lase niciun dubiu cu privire la autorul faptei şi vinovăţia acestuia. În cauză, aceste exigenţe nu sunt realizate.

Din probele administrate în cauză rezultă că nu există niciun element care să-l acuze pe inculpat .

În consecinţă, având în vedere că din probele administrate nu rezultă cu certitudine că inculpatul ar fi sustras telefonul mobil al părţii civile Cotleţ Ioan, după lovirea acestei părţi civile , în temeiul art.11 pct.2 lit.a C.p.p. şi art.10 lit.a C.p.p., instanţa va dispune achitarea acestuia.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul ……. , decedat pe parcursul procesului penal la data de 27 mai 2009, instanţa va dispune încetarea procesului penal în temeiul art.11 punctul 2 litera b Cod Procedură Penală raportat la art.10 litera g Cod Procedură Penală.

Sub aspectul laturii civile , partea vătămată … s-a constituit parte civilă,în termenul legal prevăzut de art.15 alin.2 Cod procedură penală, solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 lei cu titlu de daune morale. Ulterior , la data de 09.11.2009 , partea civilă a renunţat la acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului …….., solicitând obligarea la despăgubiri doar a inculpaţilor , motiv pentru care instanţa va lua act de renunţarea la acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului …….. …………..

Instanţa apreciază, având în vedere natura faptei săvârşite generatoare de suferinţe fizice dar şi diagnosticul stabilit de medicul legist, că acordarea unei sume de 3000 lei daune morale este suficientă pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. In consecinţă, constatând că sunt îndeplinite cele patru condiţii ale răspunderii civile delictuale, dar apreciind că prejudiciul moral suferit de partea civilă este inferior evaluării realizate de către aceasta, instanţa va admite în parte acţiunea civilă. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penală raportat la art 998 şi urm. Cod civil instanţa va obliga în solidar inculpaţii … la plata sumei de 3000 lei către partea civilă cu titlu de daune morale.

În ceea ce priveşte daunele materiale, partea vătămată a dovedit că a cheltuit cu îngrijirile medicale suma de 136,5 lei potrivit chitanţelor de la dosar. Prin urmare, inculpaţii vor fi obligaţi la plata în solidar a sumei arătate cu titlu de daune materiale, instanţa respingând în rest daunele solicitate, ca fiind nedovedite.

Totodată, instanţa constată că în cadrul procesului penal s-au constituit părţi civile Serviciul de Ambulanţă Bacău şi SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI pentru cheltuielile efectuate cu transportul părţii civile şi cu îngrijirile medicale acordate acestei părţi la data de 10.06.2008. În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite cele patru condiţii ale răspunderii civile delictuale, instanţa va obliga inculpaţii …… şi la plata acestor despăgubiri.

Se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatul Condurache A. şi se va lua act că ceilalţi doi inculpaţi au fost asistaţi de către avocat ales.

Ca o consecinţă a condamnării, inculpaţii vor fi obligaţi şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în faza de urmărire penală şi în faza de judecată iar în ceea ce-l priveşte pe inculpatul .. ( decedat pe parcursul procesului penal) cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 180 alin.2 Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. a şi c Cod Penal condamnă inculpatul … , necăsătorit, …., necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsă de :

– 2 (doi) ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “lovire sau alte violenţe”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ( patru) ani reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă inculpatului şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod Penal în condiţiile art. 359 Cod procedură penală privind revocarea suspendării.

În baza art.11 punctul 2 litera a Cod Procedură Penală raportat la art.10 litera a Cod Procedură Penală achită pe inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie” prevăzută de art. 211 alin.1 şi alin.2 lit.c Cod Penal.

În baza art. 180 alin.2 Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. a şi c Cod Penal condamnă inculpatul .., necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsă de :

– 2 (doi) ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de “lovire sau alte violenţe”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4(patru) ani reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă inculpatului şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod Penal în condiţiile art. 359 Cod procedură penală privind revocarea suspendării.

În baza art.11 punctul 2 litera b Cod Procedură Penală raportat la art.10 litera g Cod Procedură Penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ., fiul lui Dumitru şi Florica, născut la data de 29.06.1990 şi decedat la data de 27 mai 2009,pentru comiterea infracţiunilor de „lovire sau alte violenţe” prevăzută de art.180 alin.2 Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. a şi art. 99 şi următoarele Cod Penal.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedură penală Cod Penal

raportat la art. 998 şi urm.Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă . şi obligă inculpaţii ……. la plata în solidar a sumei de 136,5 lei cu titlul de daune materiale şi 3000 lei (RON) cu titlul de daune morale către această parte civilă.

Ia act că partea civilă a renunţat la acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului …………

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedură penală şi art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată prin OUG 72/2006 obligă inculpaţii la plata în solidar a sumei de 323,6 lei RON (actualizată la data executării)către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Bacău, reprezentând cheltuieli de transport.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedură penală şi art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată prin OUG 72/2006 obligă inculpaţii la plata în solidar a sumei de 24,5 lei RON (actualizată la data executării)către partea civilă SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale.

Dispune plata din fondul Ministerul Justiţiei către B.A. Bacău a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatul ………. (av. Timaru A.).

Ia act că inculpaţii ……….. au fost asistaţi de către avocat ales.

În temeiul art. 191 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpaţii ………. la plata a câte 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în legătură cu inculpatul …….. vor rămâne in sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică azi,19.01.2010.

Etichete: ,

Lovire

Obiect: infractiune de lovire sau alte violente, prev. de art.180 al.2 C.p.

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau nr.295/P/2009 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor MPD , pentru savarsirea infractiunii de lovire si alte violente fapta prev. de art.180 al.2 C.p. si a inculpatei DDM, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, prev. de art.180 al.2 C.p.

In motivarea actului de sesizare se afirma ca inculpata MPD in ziua de 08.12.2008 in jurul orelor 12.00, in timp ce se afla la Liceul AG din mun.Bacau a lovit partea vatamata DB cu pumnii, picioarele si obiecte contondente (tabla ,mobila, scaun) provocandu-i leziuni ce au necesitat 14-15 zile ingrijiri medicale, dupa care s-a deplasat in fata scolii unde a lovit cu pumnii si picioarele autoturismul marca LR cu nr. de inmatriculare .. apartinand numitului SB provocandu-i distrugeri la portiera dreapta si oglinzile laterale.

Se mai afirma ca, inculpata MDD, in ziua de 08.12.2008 in jurul orelor 12.00, in timp ce se afla la Liceul AG a lovit partea vatamata DB cu pumnii si picioarele provocandu-i leziuni ce au necesitat 14-15 zile de ingrijiri medicale.

Pentru dovedirea situatiei de fapt au fost propuse spre administrare urmatoarele mijloace de proba : plangerea partii vatamate DB certificat medico-legal parte vatamata ,certificat medico-legal inculpata MD, plangerea inculpatei MPD, declaratiile martorilor CO , VF ,ES MC, procese verbale de cercetare la fata locului , acte autoturism avariat, adresa nr.7822/07.07.2009 Spitalul Judetean , acte medicale inculpata MPD, declaratii inculpata MPD, declaratii inculpata DDM.

Prin coroborarea probelor administrate ,instanta retine ca la data de 09.12.2008 partea vatamata DB a sesizat faptul ca in ziua de 08.12.2008 in jurul orelor 12.00 in timp ce se afla la Liceul AG, colega lui de clasa MD l-a lovit si i-a distrus autoturismul marca RL cu numar de inmatriculare .. iar apoi mama acesteia numita MD chemata in ajutor de fiica ei l-a lovit si ea fiindu-i provocate leziuni ce au necesitat 14-15 zile ingrijiri medicale pentru vindecare.

Partea vatamata DB este elev in clasa si are ca si colega de clasa pe inculpata MPD.

In ziua de 08.12.2008 partea vatamata se afla la cursuri si in pauza de la ora 12.00, in timp ce purta o discutie cu inculpata MPD aceasta din urma fara motiv ,in prezenta martorilor CO, ES si a altor colegi de clasa a luat suportul mobil de la biroul unde se tine tastatura calculatorului si l-a aruncat spre partea vatamata lovindu-l peste cap si spate, apoi l-a lovit cu un scaun tot in zona spatelui.

De furie, inculpata a lovit cu piciorul drept, unul din caloriferele aflate in clasa dupa care adresand cuvinte jignitoare si amenintari partii vatamate, a iesit in fata scolii si a lovit cu mainile si picioarele masina acestuia avariind portierele si oglinzile retrovizoare exterioare. Dupa acest moment la apelul telefonic al inculpatei la scoala a venit si mama acesteia care la randul ei a lovit cu pumnii si picioarele partea vatamata in zona fetei si peste picioare. La acest eveniment fiind de fata martorul CO.

Martorii CO, MC ,ES si VF confirma in declaratiile lor situatia de fapt relatata de partea vatamata.

Organele de politie deplasate la fata locului au constatat ca masina partii vatamate prezinta distrugeri la portiera dreapta fata ,la oglinzile retrovizoare exterioare stanga – dreapta si caroseria zgariata.

Partea vatamata DB s-a constituit parte civila si a solicitat obligarea inculpatilor la plata echivalentului in lei a sumei de 6000 EURO la data executarii reprezentand valoarea reparatiilor pentru repunerea in functiune a autoturismului „LR” avariat la data de 08.12.2008.

La retinerea situatiei de fapt instanta a avut in vedere urmatoarele mijloace de proba : plangerea partii vatamate ,certificat medico-legal parte vatamata certificat medico-legal inculpata MPD, plangerea inculpatei MPD, declaratiile martorilor, procese verbale de cercetare la fata locului , acte autoturism avariat , adresa Spitalul Judetean , acte medicale inculpata MPD declaratii inculpata MPD declaratii inculpata DDM.

In drept ,faptele inculpatilor intrunesc continutul constitutiv al infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art.180 al.2 C.p.

In temeiul art.345 C.p.p. avand in vedere ca faptele exista, fiecare constituie infractiune si ca au fost savarsite de catre inculpati, urmeaza a dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor, instanta va tine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispozitiile partii generale ale C.p., limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptelor savarsite, persoana inculpatilor si imprejurarile care atenuiaza raspunderea penala.

Instanta va atrage atentia inculpatilor asupra prev.art.63 ind.1 C.p.

Avand in vedere ca intre actiunile de lovire sat alte violente, din continutul constitutil al infractiunii prev. de art.180 al.2 C.p., pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii si avariile suferite de autovehicul marca RL in data de 08.12.2008 nu exista legatura de cauzalitate in temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. instanta constatand neindeplinite in mod cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale subiective, urmeaza a respinge pretentiile partii civile ca nefondate.

pentru aceste motive, s-a hotărât:

In temeiul art.180 al.2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. si art.76 lit.e C.p. condamna pe inculpatul MPD la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.

In temeiul art. 180 al.2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. si art.76 lit.e C.p. condamna pe inculpatul MDD la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.

Atrage atentia inculpatilor asupra prev. art.63 ind.1 C.p.

In temeiul art.14 C.p.p. si art.346 C.p.p. respinge pretentiile partii civile DB ca inadmisibile.

Etichete:

Lovire

Judecătoria Craiova prin sentinţa penală nr. 301 din data de 19.06.2003, l-a condamnat pe inculpatul P.A., în baza dispoziţiilor art.182 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.73 lit.b Cod penal şi cu aplicarea art.13 Cod penal, la pedeapsa de 262 zile închisoare, constatându-se executată pedeapsa.

Sub aspect civil, instanţa de fond l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 30.350.000 lei, prestaţie periodică globală pentru perioada aprilie 1994 – iunie 2003 şi în continuare la plata prestaţiei lunare în cuantum de 450.000 lei, până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei precum şi la plata sumei de 10 milioane lei daune morale.

A fost respinsă cererea părţii civile N.D., privind acordarea daunelor materiale.

De asemenea, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 743.728 lei despăgubiri civile către partea civilă Spitalul Judeţean Oradea.

Inculpatul a fost obligat de asemenea la plata sumei de 6.000.000 lei cheltuieli judiciare către partea civilă N.D. şi la 1.500.000 lei cheltuieli judiciare statului.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, inculpatul P.A. şi partea vătămată N.D., criticându-se sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia penală nr.301 din 25 martie 2004, Tribunalul Dolj a respins ca nefondate apelurile declarate de inculpatul P.A. şi partea civilă N.D.F. şi a admis apelul Ministerului Public, a fost desfiinţată în parte, pe latură civilă şi s-a redus obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de spitalizare, proporţional cu propria culpă, la suma de 700.000 lei, către partea civilă Spitalul Judeţean Oradea, fiind în lăturată obligarea inculpatului la plata dobânzilor legale aferente sumei sus menţionate.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Împotriva acestei decizii s-a declarat recurs de către partea vătămată N.F.D. şi inculpatul P.A..

Recursurile au fost admise prin decizia penală nr.1495 din data de 24. nov.2004 a Curţii de apel Craiova, care a casat decizia Tribunalului Dolj şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului la Tribunalul Dolj.

Cu ocazia rejudecării, Tribunalul Dolj prin decizia penală nr.363 din data de 04.iulie.2005, pronunţată în dosarulnr.600/P/2005, au fost admise apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, partea civilă N.D. şi P.A., a fost desfiinţată în parte sentinţa, sub aspectul laturii civile şi a redus cuantumul cheltuielilor de spitalizare la care a fost obligat inculpatul către partea civilă Spitalul Judeţean Oradea, la suma de 670.000 lei, a fost obligat inculpatul P.A. la plata sumei de 450.000 lei prestaţie periodică, lunară care va fi reactualizată la data plăţii către partea civilă N.D., cu începere de pe data de 20 aprilie 1994 până la intervenirea unei cauzei legale de modificare sau stingere a obligaţiei, s-a menţinut obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000.000 lei daune morale către partea civilă N.D., sumă care va fi reactualizată la data plăţii.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a constatat că instanţa de fond a stabilit, prin coroborarea tuturor probatoriilor administrate în cauză, o situaţie de fapt reală şi corectă, încadrările juridice fiind juste, iar pedeapsa aplicată inculpatului fiind just individualizată, în raport de preved.art.72 Cod penal, de reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţei atenuante a provocării, prevăzută de art.73 litb Cod penal, pedeapsa fiind stabilită conform dispoziţiilor art.76 Cod penal, de gradul de pericol social concret al faptei, modalitatea de săvârşire precum şi urmările produse asupra părţii vătămate.

În ceea ce priveşte rezolvarea laturii civile, Tribunalul a constatat că hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală, rezolvările juridice adoptate nefiind conforme cu situaţia de fapt şi încadrarea juridică dată faptei, astfel că apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova fiind fondat sub acest aspect, întrucât instanţa de fond 1-a obligat în mod greşit pe inculpat la plata integrală a despăgubirilor civile solicitate de Spitalul judeţean Oradea, deşi s-a reţinut că şi partea vătămată are o culpă în producerea acestui prejudiciu.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, au declarat recurs partea vătămată şi inculpatul.

Recursul părţii vătămate a vizat exclusiv latura civilă, susţinând că atât prestaţia periodică cât şi celelalte despăgubiri, trebuie reactualizate.

Într-o primă teză, inculpatul critică cele două hotărâri deoarece, nu s-a reţinut existenţa legitimei apărări, drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei sale.

În teză subsidiar, s-a susţinut că în mod nejustificat instanţa de apel nu a administrat toate probele încuviinţate, reţinând astfel o situaţie de fapt neconcordantă cu realitatea.

Prin decizia penală nr.1495 din 24.noiembrie.2004, pronunţată în dosarul nr.l250/P/2004, Curtea de Apel Craiova a admis recursurile declarate de partea vătămată N.F.D. şi de inculpatul P.A., împotriva deciziei penale nr.301 din data de 25.03.2004, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.5675 2004, a fost casată decizia şi s-a trimis cauza pentru rejudecarea apelului la Tribunalul Dolj.

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Craiova, a constatat că Tribunalul a renunţat nejustificat la administrarea integrală a probei testimoniale încuviinţate şi neverificând admisibilitatea probei ştiinţifice solicitate de către inculpat, a încălcat principiile mai sus expuse, cu consecinţa nelămuririi cauzei sub toate aspectele, situaţie în care Curtea nu putea efectua un control eficient al legalităţii şi temeiniciei hotărârilor atacate.

Extinderea probatoriului, apare ca fiind absolut necesară pentru a se stabili exact consecinţele agresiunii comise de inculpat, şi drept urmare, stabilirea concretă a limitelor eventualei sale răspunderi penale.

Este necesar a se lămuri dacă toate leziunile suferite de partea vătămată au putut fi produse doar prin lovirea repetată, de către inculpat, cu pumnii şi picioarele, sau a intervenit şi o altă agresiune comisă de către o persoană neidentificată.

Toate aceste aspecte trebuiau lămurite de către instanţa de apel, neputând fi făcute direct în recurs, pentru a se respecta astfel şi principiul parcurgerii tuturor gradelor de jurisdicţie prevăzute de lege.

Primind cauza spre rejudecare, Tribunalul Dolj a înregistrat-o sub nr.1504/63/2006.

Prin decizia penală nr.192 din data de 30.mai.2007, pronunţată de Tribunalul Dolj, au fost admise apelurile penale declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, inculpatul P.A. şi partea civilă N.F.D., a fost desfiinţată în parte sentinţa penală apelată, iar în baza art.11 pct.2 lit.b Cod procedură penală, raportat la art.10 lit.g Cod procedură penală şi art.13 alin.3 Cod procedură penală, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P.A. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzută de art.182 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.73 lit.b Cod penal şi art.13 Cod penală, faptă săvârşită la data de 20.04.1994.

S-a redus cuantumul cheltuielilor de spitalizare la care a fost obligat inculpatul către partea civilă Spitalul Judeţean Oradea la suma de 600.000 ROL.

S-a dispus reactualizarea tuturor sumelor de bani la care inculpatul a fost obligat cu titlu de despăgubiri civile, la data plăţii efective.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

De asemenea, s-a respins cererea apelantei parte civilă N.F.D. privind acordarea cheltuielilor judiciare.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel au fost lăsate în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această decizie Tribunalul Dolj a reţinut următoarele.

La data de 01.11.2006 a fost reaudiat martorul Brânda Mihai, la cererea apelantului inculpat P.A..

Conform deciziei de casare, Tribunalul a efectuat o adresă iniţial către I.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, ulterior către I.M.L. Craiova pentru a comunica dacă, în raport de leziuni le suferite, numărul loviturilor şi zonele afectate, se poate stabili că la săvârşirea faptei au participat una sau mai multe persoane, respectiv dacă loviturile au fost cauzate de una sau mai multe persoane.

La data de 07.02.2007, Tribunalul, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia prescripţiei răspunderii penale (prescripţia specială), conform dispoziţiilor art.124 Cod penal, raportat la art.122 lit. c Cod penal, însă apelantul inculpat a solicitat continuarea procesului penal conform dispoziţiilor art. 13 alin. 1 Cod procedură penală.

Cu adresa nr. 4031/Al/11.04.2007, I.M.L. Craiova a comunicat, în completarea raportului de nouă expertiză medico-legală nr.491/A5/29.05.2001 întocmit intimatului parte vătămată N.F.D., că „era posibilă producerea leziunilor prin loviri repetate aplicate de o singură persoană sau de mai multe persoane, cu certitudine putându-se stabili de eventuali martori din momentul agresiunii sau de organele de anchetă”.

În concluziile acestui răspuns, instanţa, ca şi în celelalte rânduri, s-a aflat în situaţia de a nu mai putea dispune efectuarea unei noi expertize medico-legale.

Nu li se poate cere medicilor legişti să stabilească împrejurări ce ţin, în mod exclusiv, de atribuţiile organelor judiciare.

Finalizând aspectele mai sus evidenţiate, Tribunalul constată că apelurile declarate în cauză sunt fondate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul, de asemenea constată că instanţa de fond a stabilit, pe baza probelor administrate în cauză, o situaţie de fapt reală şi o corectă încadrare juridică a faptei săvârşite.

Instanţa de fond în mod corect a respins cererile de schimbare a încadrării juridice şi a reţinut în favoarea inculpatului numai circumstanţa atenuantă prevăzută de art.73 lit.b Cod penal, apreciind că vinovăţia inculpatului a fost pe deplin dovedită în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.182 alin.1 Cod penal.

De asemenea, în mod corect instanţa de fond a apreciat că, deşi , raportul de expertiză întocmit de I.M.L. Craiova, prevede ca variantă posibilă de producere a leziunilor părţii vătămate lovirea cu o bară de fier, acelaşi raport neexcluzând totuşi posibilitatea ca leziunile să fi fost produse prin loviri repetate cu pumnii şi picioarele, prin coroborarea cu declaraţiile martorilor oculari şi chiar declaraţiile inculpatului, nu există nici un indiciu că partea vătămată ar fi fost lovită de o altă persoană, necunoscută celor aflaţi de faţă în momentul agresării părţii vătămate.

Având însă în vedere că de la data săvârşirii faptei – 20.04.1994 şi până în prezent a intervenit prescripţia specială, conform dispoziţiilor art.124 Cod penal, raportat la art.122 lit.c Cod penal, Tribunalul a procedat, se motivează de instanţa de apel, potrivit dispoziţiilor art.13 alin. 3 Cod procedură penală.

În ceea ce priveşte rezolvarea laturii civile, Tribunalul a constatat că, hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală, rezolvările adoptate nefiind conforme cu situaţia de fapt şi încadrarea juridică dată faptei.

Sub acest aspect, apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova este fondat, întrucât în mod greşit instanţa de fond, 1-a obligat pe inculpat la plata integrală a despăgubirilor civile solicitate de Spitalul Judeţean Oradea, deşi s-a reţinut că şi partea vătămată are culpă în producerea acestui prejudiciu, inculpatul trebuind să fie obligat la plata cheltuielilor de spitalizare, numai proporţional cu propria-i culpă, din moment ce în favoarea sa au fost reţinute dispoziţiile art.73 lit. b Cod penal.

În cazul infracţiunilor comise în starea de provocare, deşi producerea prejudiciului este consecinţa nemijlocită a activităţii inculpatului, victima trebuie totuşi să suporte o parte din acest prejudiciu, proporţional, de asemenea cu culpa sa, întrucât acesta este cel care a determinat prin comportarea sa ilicită, săvârşirea de către inculpat a faptei care a pricinuit în mod direct paguba.

Faţă de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, Tribunalul Dolj a apreciat că în raportul dintre culpa inculpatului şi culpa victimei, este net în defavoarea inculpatului, acţiunea acestuia fiind mult prea dură, faţă de provocarea părţii vătămate, astfel că, s-a dispus reducerea cheltuielilor de spitalizare cu o sumă relativ modică.

Sub acest aspect, şi apelul inculpatului apare ca fiind fondat, fiind admis cu aceeaşi motivare, însă în ceea ce priveşte celelalte motive invocate, acestea nu pot fi primite, mai ales că inculpatul nici nu le-a arătat în mod expres, în aşa-zisele „motive de apel”, aflate la dosar.

Susţinerea apelantului inculpat, că a acţionat în condiţiile existenţei legitimei apărări, prevăzută de art.44 alin.2/1 Cod penal, este neîntemeiată şi nesusţinută de altă probă. Din chiar susţinerile inculpatului se reţine că acesta a auzit discuţia purtată între victimă şi martorul H.A., proprietarul casei unde venise în vizită inculpatul – pe parcursul unei perioadei cuprinse 5 şi 15 minute, ceea ce i-a permis inculpatului să facă o evaluare corespunzătoare a identităţii victimei şi a raporturilor existente între acesta şi martorul arătat.

Chiar şi în situaţia în care, inculpatul nu ar fi cunoscut cu certitudine identitatea victimei, după ce a aplicat acesteia primele lovituri, apare ca nejustificată continuarea violenţelor din partea inculpatului şi împiedicarea victimei de a părăsi curtea locuinţei şi a-şi asigura scăparea, inculpatul declarând că el personal l-a tras de haine pe partea vătămată, împiedicându-1 astfel să escaladeze gardul şi să ajungă în stradă.

Aşadar, având în vedere disproporţionalitatea evidentă aşa-zisei apărări a inculpatului, faţă de atacul părţii vătămate, precum şi împrejurarea că inculpatul a cunoscut la un moment dat identitatea victimei, nu se poate prezuma că inculpatul a acţiona t în condiţiile prevăzute de art. 44 alin.2/1 Cod penal.

Motivul invocat de apelant în sensul că pronunţarea sentinţei de către instanţa de fond s-a făcut în lipsa sa şi că nu a fost citat pentru termenul când s-a judecat pe fond cauza, este de asemenea neîntemeiat, întrucât inculpatul avusese termen în cunoştinţă şi nu era obligatorie citarea sa.

În ceea ce priveşte apelul părţii civile N.D., acesta criticând sentinţa sub aspectul soluţionării laturii civile, în sensul că nu s-a dispus reactualizarea sumelor stabilite drept despăgubiri, daune morale şi prestaţie periodică, acesta apare ca întemeiat.

Tribunalul, a apreciat că în mod greşit instanţa de fond nu a dispus reactualizarea sumelor acordate cu titlul de daune morale şi prestaţie periodică, motivându-şi această soluţie pe principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac.

Motivarea instanţei de fond nu a fost reţinută întrucât principiul neagravării situaţiei unei părţi în propria cale de atac, nu este aplicabil în cauză în condiţiile în care şi partea civilă a declarat apel, sub acelaşi aspect şi anume al rezolvării laturii civile.

În consecinţă, apreciindu-se că sumele stabilite atât cu titlu de daune morale, cât şi cu titlul de prestaţie periodică au fost corect stabilite, instanţa de fond având în vedere că partea vătămată prezintă infirmitate fizică permanentă, cu scăderea capacităţii de muncă corespunzător gradului III de invaliditate, precum şi faptul că aceasta este cea care a declanşat conflictul, ţinându-se seama şi de salariul minim pe economie, atât la data săvârşirii faptei cât şi prin modificările ulterioare, Tribunalul a dispus reactualizarea acestor sume la data plăţii, fără această reactualizare, părţii vătămate nefăcându-i-se o despăgubire echitabilă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul şi intimata-parte civilă N.D.

Recurentul-inculpat a criticat decizia penală recurată, susţinând că aceasta este nelegală şi netemeinică pentru aspectele menţionate în încheierea de amânare a pronunţării şi care nu vor mai fi reluate şi pentru următoarele motive prezentate în scris:

a) Atât sentinţa penală a Judecătoriei Craiova, cât şi decizia penală nr. 192 din 30 mai 2007 a Tribunalului Dolj au fost pronunţate cu încălcarea evidentă a legislaţiei, respectiv nu s-au pronunţat cu privire la unele probe administrate esenţiale pentru subsemnatul, de natură să garanteze drepturile mele de apărare şi să influenţeze soluţia procesului, de asemenea au comis o eroare gravă de fapt, ceea ce a avut drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.182 Cod penal, cu aplicare art.73 lit. b Cod penal şi după intervenirea prescripţiei speciale la obligarea la plata despăgubirilor civile către partea vătămata N.D., partea civilă Spitalul Judeţean Oradea.

Astfel, atât Judecătoria Craiova, cât şi Tribunalul Dolj nu au făcut referiri şi nu au luat în consideraţie certificatele medico – legale ale Serviciului de Medicină Legală Bihor, întocmite în luna aprilie şi mai 1994, din care rezultă fără echivoc că leziunile suferite la femurul drept al părţii vătămate, respectiv fractura deschisă au fost produse prin lovituri cu un corp contondent dur şi nu cu lovituri cu pumnul şi piciorul. Mai mult din Expertiza medico-legală nr.627/IIH/91 din 27. martie.1999, întocmită de Laboratorul Medico-Legal al Judeţului Bihor, se concluzionează – în legătură cu leziunile corporale post – traumatice suferite de partea vătămata – că acestea au fost produse prin loviri repetate cu corpuri dure, mai precis: „prin loviri repetate a victimei cu instrumentul corp delict – o rangă din fier striată cu lungime de 80 cm, ridicată din baia locuinţei martorului H.M. în cursul percheziţiei efectuate în primul ciclu procesual în legătură cu învinuirea adusă inculpatului pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor„ – pag. 59 din dosarul 138/P/1994.

Aceste acte medico – legale nu au fost luate în consideraţie de Judecătoria Craiova şi de Tribunalul Dolj, instanţele nu s-au pronunţat sub nici o formă asupra acestor probe administrate şi care sunt considerate de recurentul-inculpat ca fiind esenţiale, aceste acte medico-legale nefiind contestate Parchet sau de partea vătămată N.D., din aceste acte rezultând fără echivoc că fractura deschisă la femurul drept în 1/3 distală a fost produsă prin lovirea cu o rangă din fier striat.

Aceiaşi versiune asupra mecanismului de producere a leziunilor suferite de partea vătămată, este prezentată în susţinerea declaraţiilor date în primul ciclu procesual şi de martora părţii vătămate F.M. şi cu ocazia reaudierii acesteia în cadrul noii cercetări judecătoreşti.

De asemenea toţi martori audiaţi în cauză au declarat clar că inculpatul nu a avut în mână o rangă sau un alt obiect cu care să lovească partea vătămată.

În sensul celor de mai sus nici prin rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art.182 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.73 lit.b Cod penal, nu s-a reţinut şi că inculpatul ar fi lovit partea vătămată cu o rangă din fier.

Instanţele de judecată nu au avut în vedere abuzurile care s-au comis asupra sa în faza de urmărire penală, fiind arestat pe motiv că se sustrage de la urmărirea penală, situaţie nereală, că a stat în arest preventiv 262 zile, că în acea perioadă a fost torturat şi s-a încercat lichidarea sa, mai mult că în aceea perioadă a fost anchetat de persoane necunoscute pentru alte infracţiuni care nici nu apar în acest proces, deoarece legislaţia română nu permite în acest proces şi administrarea altor probe prin care să dovedească de ce i-a fost înscenat acest proces şi nu au ţinut cont nici măcar de plângerea penală iniţială a părţii vătămate şi de declaraţiile acestuia din care rezultă clar şi fără echivoc că o altă persoană i-a aplicat lovituri cu o bară metalică, iar în plângerea iniţială acesta îl indică pe socrul său H.M., cu care era în duşmănie sau o altă persoană, aşa cum a arătat în declaraţiile ulterioare din faza de cercetare judecătorească.

Sub aspectul celor de mai sus, deşi a solicitat atât la Judecătoria Craiova, cât şi Tribunalul Dolj efectuarea unei expertize medico – legale care să precizeze numărul de îngrijiri medicale pentru fiecare leziune suferite de partea vătămată în parte şi, respectiv, pentru leziunea privind fractura femurului drept, instanţele de judecată nu au admis aceste solicitări în administrarea unei probe esenţiale, pentru o corectă încadrare juridică a faptelor, ceea ce denotă fără echivoc că deşi probele nu susţin instanţele l-au considerat vinovat încă înainte de pronunţarea hotărâri cu ignorarea evidentă a probelor administrate că este vinovat de producerea tuturor leziunilor, prin acest mod de a proceda, instanţele antepronunţându-se.

Aceste considerente au determinat Curtea de Apel Craiova să admită recursurile anterioare formulate şi prin deciziile penale nr.: 1127 din data de 13.sept.2000, 1495 din data de 24.XI. 2004 şi 73 din 30.ian.2006, a desfiinţat deciziile pronunţate de Tribunalul Dolj, cu motivarea că nu se face dovada că inculpatul ar fi provocat leziunile părţii vătămate prin lovirea cu o ranga de fier, sa decidă că în cauză se impune efectuarea unei expertize medico – legale.

Tribunalul Dolj, deşi în cauză a intervenit prescripţia specială, pe care constat-o la data de 07.02. 2007, conform art.124 Cod penal şi având în vedere că inculpatul a solicitat continuarea procesului, nu i-a acordat şansa judecării acestui proces în mod echitabil. Astfel, deşi a solicitat şi Tribunalul Dolj a admis efectuarea unei expertize medico – legale conform obiectivelor pe care le-a formulat şi depus în scris la dosar, efectuând şi o adresa în acest sens către I.N.M.L. „Mina Minovici” Bucureşti, în acest sens formulând obiective şi partea vătămată, solicitând ca la efectuarea expertizei să participe şi un expert parte, ulterior nu a mai administrat această probă fiind de acord instanţa, contrar solicitărilor sale cu o adresă nr. 4031 /Al/11.04.2007 a I.M.L. Craiova, care este în completarea raportului de o noua expertiză medico — legală nr.491/A5/ 29.05. 2002.

Consideră că Tribunalul Dolj i-a încălcat grav dreptul la apărare, admiţând efectuarea unei expertize de I.N.M.L.”Mina Minovici” pe baza obiectivelor depuse la dosar, după care a renunţat la administrarea acestei probe, deşi el nu a renunţat şi a solicitat administrarea probei şi judecând cauza pe baza unei adrese a I.M.L.Craiova.

Procedând în sensul celor de mai sus Tribunalul Dolj nu s-a conformat nici recomandărilor obligatorii date de Curtea de Apel Craiova, care potrivit art.385/18 Cod procedură penală, Tribunalul Dolj avea obligaţia de a conforma hotărârilor instanţelor de recurs şi mai mult această probă era esenţială şi este esenţială pentru stabilirea adevărului în cauză pe bază de probe ştiinţifice.

S-a apreciat că a fost condamnat deşi nu este vinovat şi că se impunea achitarea sa, iar nu încetarea procesului penal.

b) Este nelegală şi netemeinică şi obligarea la plata despăgubirilor civile şi la prestaţia periodică către partea vătămată N.D., deoarece această obligare are loc în baza art.22 Cod procedură penală, care stabileşte autoritatea hotărârii penale în civil. În speţă hotărârea Tribunalului Dolj cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acestei nu este dovedită cu privire la faptul că inculpatul i-a provocat părţii vătămate leziunile de la femurul drept, care au dus la stabilirea gradului III de invaliditate a acestuia pentru meseria de şofer, deoarece a pronunţat o sentinţă după 13 ani de procese, fără a administra în cauză o probă esenţială – expertiza medico-legală, pe care Tribunalul a admis-o şi apoi a renunţat la administrarea ei, încălcându-i dreptul la apărare şi obligându-l la plata despăgubirilor civile fără a stabili o legătură de cauzalitate dintre faptele inculpatului fractura femurului părţii vătămate.

Faţă de cele de mai sus a solicitat să se constate că are dreptul la un proces echitabil după 13 ani de procese şi tracasări şi abuzuri la care a fost supus atât el, cât şi întreaga familie şi să nu admite aceasta modalitate de a fi judecat şi continuarea acestor abuzuri doar pentru a motiva trimiterea sa abuzivă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Oradea şi justificarea perioadei de 262 zile în care a fost arestat preventiv ilegal şi netemeinic.

Recurenta-parte civilă a criticat decizia penală recurată, susţinând că aceasta este netemeinică pentru următoarele motive:

Prin decizia penală nr.363 din data de 4.07.2005, pronunţată în dosarul nr.600/P/2005, Tribunalul Dolj, menţinând condamnarea inculpatului P.A., l-a obligat pe acesta la plata sumei de 450.000 lei (45 RON) prestaţia periodică lunară ce va fi reactualizată la data plăţii către partea civilă N.D. cu începere de la data de 20.04.1994, pană la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

Totodată, a menţinut obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000.000 lei ( 1000 RON) daune morale către partea civilă N.D., sumă ce va fi reactualizată la data plăţii.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr.3001 din data de 19.06.2003 a Judecătoriei Craiova, prin care inculpatul fusese obligat şi la plata sumei de 30.350.000.000 lei ROL – prestaţie periodică – pe perioada aprilie 1994 – iunie 2003.

În recursul inculpatului, cauza a fost retrimisă Tribunalului Dolj pentru rejudecarea apelului (decizia penală nr.73 din data de 30.01.2006, dosar 1311/P/2005 Curtea de Apei Craiova).

În rejudecarea cauzei, pin decizia penală nr.192 din data de 30.05.2007, pronunţată în dosar 1504/63/2006, sub aspectul laturii civile, în ceea ce îl priveşte pe N.F.D., instanţa de prima cenzură a reţinut: sumele stabilite atât cu titlu de daune morale cât şi cu titlu de prestaţie periodică au fost corect stabilite; ţinându-se seama de salariul minim pe economie, atât la săvârşirea faptei, cât şi prin modificările ulterioare s-a dispus reactualizarea acestor sume la data plăţii, fără această reactualizare, părţii vătămate nefăcându-i-se o despăgubire echitabilă; s-a dispus reactualizarea tuturor sumelor de bani la care inculpatul a fost obligat cu titlu de despăgubiri civile la data plăţii efective;

Cu toate acesta, se menţionează expres că „va fi respinsă cererea apelantei parte vătămata N.F.D. privind acordarea cheltuielilor judiciare”.

S-a criticat hotărârea pronunţată sub acest ultim aspect în sensul că instanţa nu-şi motivează în nici un fel hotărârea de neacordare a cheltuielilor judiciare.

Cheltuielile efectuate în principal cu asistenţa juridică de partea vătămată constituită parte civilă nu sunt deloc neglijabile dacă se ţine seama de faptul că dosarul cauzei a ajuns prin strămutare la Judecătoria Craiova în anul 1998, asistenţa juridică fiindu-i asigurată de acelaşi avocat până în prezent.

Prin încheierea nr.1912 din data de 31.10.2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr.7623/1/2008, s-a dispus strămutarea judecării recursurilor de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Bacău şi au fost menţinute actele îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat judecarea cauzei.

Cauza s-a înregistrat la Curtea de Apel Bacău sub nr.769/32/2008.

Prin decizia penală nr. 160/27.02.2009 au fost admise apelul declarat de inculpat-recurent P.A. şi partea civilă recurentă N.F.D., s-a casat în totalitate decizia penală nr. 192/30 mai 2007 pronunţată de Tribunalul Dolj şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Bacău.

La Tribunalul Bacău cauza a fost înregistrată sub nr. 1725/110/2009 şi analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate de apelanţi constată că acestea sunt fondate însă pentru considerentele ce vor fi expuse:

1. Astfel, instanţa de fond a stabilit o situaţie de fapt corespunzătoare şi a statuat în mod legal că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă.

Toate probele administrate în cauză în diferite etape ale procesului penal îl plasează pe inculpat în câmpul infracţional şi îl indică pe acesta cu certitudine şi fără echivoc drept autor al infracţiunii reţinută în sarcina sa.

Apărarea sa în sensul că solicită achitarea întrucât nu a săvârşit fapta, este exclusă şi infirmată de însăşi apărările ulterioare ale inculpatului, care explică neechivoc prezenţa sa în câmpul infracţional, declaraţie care se coroborează cu toate celelalte probe din cauză, şi care relevă faptul că inculpatul a comis fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Depoziţiile martorilor audiaţi din nou în apel, reflectă aceeaşi situaţie de fapt corect reţinută şi de instanţa de fond, expertizele administrate în cauză reflectă pe deplin vinovăţia inculpatului, respectiv prezenţa sa la locul săvârşirii faptei, faptul că a lovit partea vătămată, legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului şi vătămările cauzate părţii vătămate sunt pe deplin dovedite în opinia instanţei, aşa încât solicitarea sa de achitare sub aspectul arătat este una pur subiectivă şi nu poate fi luată în considerare.

De asemenea, şi pe individualizarea judiciară a pedepsei instanţa a dat dovadă de clemenţă şi a luat în calcul toate circumstanţele reale şi personale de natură să caracterizeze fapta şi pe inculpat.

2. Cât priveşte solicitarea apelantului inculpat de a se dispune achitarea sa întrucât a acţionat în legitimă apărare, tribunalul apreciază că este nefondată pentru considerentele ce vor fi expuse:

Nici una din variantele pe care dispoziţiile art. 44 cod penal le reglementează în conţinutul său şi care ar putea atrage achitarea inculpatului pe legitimă apărare, nu-şi găsesc aplicabilitatea în speţa de faţă pentru considerentele ce vor fi expuse:

Este unanim recunoscut în literatura de specialitate că lipsa vinovăţiei inculpatului în cazul legitimei apărări se explică prin existenţa unei constrângeri care sileşte pe cel atacat să reacţioneze împotriva atacului, neavând altă posibilitate de a se apăra. Numai în faţa unui pericol grav se poate aprecia că persoana atacată poate fi socotită ca, fiind lipsită de posibilitatea de a-şi determina liber voinţa, a acţionat sub presiunea constrângerii provocată de pericolul grav, iar condiţia ca riposta să fie necesară pentru a funcţiona instituţia legitimei apărări, trebuie raportat la posibilitatea pe care cel atacat le-ar fi avut pentru a evita atacul pentru ca apărarea sa să rămână în limitele legitimei apărări.

Aşadar, în raport cu reglementarea prev. de art. 44 cod penal, legitima apărare funcţionează pe de o parte în caz de atac asupra persoanei sau drepturile acesteia cu condiţia ca atacul să pună grav în pericol persoana şi drepturile celui atacat iar pe de altă parte apărarea trebuie să se încadreze în limitele proporţionalităţii, pentru ca admiterea legitimei apărări în cazul atacurilor mai puţin grave cum este şi speţa de faţă conduce la excese şi abuzuri din partea victimelor acestor atacuri.

Justificarea apărării presupune tocmai acea proporţionalitate care trebuie să existe între atac şi apărare.

Condiţia legitimei apărări şi proporţionalitate sun două chestiuni care trebuie analizate simultan din trei perspective: natura agresiunii şi apărării, concomitenţa atacului şi apărării şi caracterul injust al agresiunii.

Condiţia proporţionalităţi, este în opinia instanţei de esenţa legitimei apărări.

Dacă apărarea depăşeşte gravitatea atacului cum este şi cazul inculpatului ne aflăm în prezenţa unei situaţii care nu exonerează de răspunderea penală, dar pentru care se poate reţine circumstanţa atenuantă a provocării, de altfel cum corect s-a şi procedat.

Actele şi lucrările dosarului, aşa cum de altfel a reţinut şi instanţa de fond, reflectă în mod corect realitatea situaţiei de fapt existente în cauză şi vinovăţia inculpatului P.A., depoziţiile martorilor din lucrări, însăşi declaraţia inculpatului relevă neechivoc că inculpatul a acţionat cu vinovăţie iar apărarea sa a depăşit cu mult limitele proporţionalului între atac şi apărare.

Este neechivoc faptul că inculpatul a fost atacat de partea vătămată, şi chiar dacă atacul părţii vătămate a îndeplinit condiţiile pentru a da naştere unei apărări fiind unul material, direct, imediat şi injust, apărarea ulterioară a inculpatului a depăşit cu mult limitele unei apărări proporţionale, şi a fost pe de o parte una necesară pentru înlăturarea atacului.

Atât timp cât acţiunea părţii vătămate a încetat reacţia ulterioară extrem de violentă a inculpatului nu se poate circumscrie în limitele legitimei apărări, decizia de a comite fapta penală i-a aparţinut în totalitate, a fost una conştientă şi a continuat dincolo de limitele normalului, fapta ripostă în raport de actul provocator fiind una mult mai gravă, pentru ca actul provocator, în speţă aruncarea cărămidei nu a fost unul de natură să anihileze posibilităţile de control voliţional al inculpatului, toate datele conducând la concluzia că acesta putea să-şi înfrâneze primul impuls infracţional, lucru car nu s-a întâmplat în speţa dată.

Toate actele dosarului relevă faptul că, comportamentul inculpatului P. a fost unul volitiv conştient iar circumstanţele în care a comis fapta i-a dat posibilitatea să prevadă consecinţele faptei, chiar şi susţinerea acesteia că i-a văzut ceasul lucind la mână şi a crezut că are un cuţit, nu justifică acţiunea sa ulterioară, pentru că în momentul în care partea vătămată a căzut la pământ şi a văzut că aceasta nu posedă nici un obiect tăios, avea posibilitatea să înceteze atacul, lucru care nu s-a întâmplat în cazul inculpatului.

Faţă de toate aceste aspecte, tribunalul apreciază ca fiind evidentă disproporţionalitatea apărării inculpatului faţă de atacul părţii vătămate, riposta inculpatului nefiind un act necesar comis în sare de legitimă apărare.

Prin urmare, în mod corect nu s-a reţinut în cauză existenţa legitimei apărări, făcându-se justificat aplicarea dispoziţiilor art. 73 lit. b cod penal, inculpatul a săvârşit infracţiunea în condiţiile unei puternice tulburări cauzate de modul agresiv în care s-a comportat victima.

De asemenea, tribunalul apreciază că în cauză nici nu poate fi primită nici apărarea potrivit căreia fapta nu a fost săvârşită de inculpat, este evidentă prezenţa sa la locul săvârşirii faptei, este neechivoc faptul că a lovit partea vătămată, lucru confirmat şi de către inculpat care spune că s-a speriat şi a lovit partea vătămată, aşa că este exclusă achitarea acestuia pe motiv că fapta nu ar fi fost săvârşită de acesta.

Toate probele administrate în cauză relevă pe deplin că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 al. 2 cod pr. penală, respectiv fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, astfel încât nici această apărare nu poate fi primită.

3. Apelul declarat este întemeiat doar sub aspectul despăgubirilor civile acordate părţii civile Spitalul Judeţean Oradea, achitate integral, în condiţiile în care în cauză s-a reţinut circumstanţa atenuantă a provocării şi în condiţiile în care instanţa de fond a reţinut o culpă concurentă a părţilor, şi care deşi nu a fost individualizată ca şi procent, în opinia instanţei de apel ea este de 85% în sarcina apelantului inculpat şi de 15% în sarcina apelantei părţi civile.

De altfel şi parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova în deplin acord cu probatoriul administrat în cauză a criticat soluţia primai instanţe sub aspectul nelegalităţii despăgubirilor civile acordate părţii civile Spitalul Judeţean Oradea în condiţiile reţinerii dispoziţiilor art. 73 lit. b cod penal, pentru că deşi producerea prejudiciului este urmarea imediată a activităţii inculpatului, faţă de faptul că actele şi lucrările dosarului relevă şi gradul său de culpă apreciat de tribunal în proporţie de 15%, acţiunea sa iniţială fiind cea care a determinat atitudinea infracţională a inculpatului, atitudine care a fost vădit disproporţională faţă de actul provocator al părţii vătămate, astfel că sub acest aspect şi faţă de culpa apreciată de instanţă că se impune a se reţine în sarcina părţii vătămate, cuantumul acestor cheltuieli se impune a fi redus conform procentului reţinut şi apreciat de tribunal ca fiind corespunzător culpei victimei.

4. Cât priveşte apelul părţii civile, în sensul solicitării de daune materiale, a reactualizării lor, precum şi a acordării de noi daune, tribunalul constată că apelul este fondat însă pentru considerentele ce vor fi expuse:

Instanţa de fond a apreciat în mod nejustificat că se impune respingerea daunelor materiale solicitate şi acordate iniţial de către instanţa de fond pe motiv că nu au fost dovedite.

Este inacceptabilă motivarea instanţei de fond care precizează laconic, că daunele materiale solicitate nu au fost dovedite, deşi recunoaşte implicit că victimei i s-au produs grave vătămări care au avut ca rezultat o infirmitate fizică permanentă şi că activitatea infracţională a inculpatului a produs grave suferinţe fizice.

Tribunalul apreciază că şi sub acest aspect se impune a-i fi acordate victimei daune materiale ca urmare a cheltuielilor efectuate cu refacerea stării de sănătate şi care rezultă implicit din întreaga economie a actelor dosarului.

Suma acordată iniţial acestuia este pe deplin dovedită în opinia tribunalului, ea este redusă corespunzător şi diminuată conform gradului de culpă reţinut, şi explicat anterior de instanţă, aşa încât tribunalul apreciază că se impune cu prisosinţă acordarea acestora condiţiile răspunderii civile delictuale fiind îndeplinite pe deplin , şi aceasta cu atât mai mult cu cât părţii civile i-a fost acordată prestaţie periodică ca urmare a infirmităţii suferite, prestaţie care a fost corect stabilită şi individualizată de altfel ca şi cuantumul daunelor morale.

Cât priveşte reactualizarea sumelor acordate de către instanţă, tribunalul apreciază că se impune acest lucru atât în virtutea normelor de drept intern cât şi în baza art. 41 din CEDO care reglementează noţiunea de satisfacţie echitabilă.

Potrivit acestor dispoziţii repararea unei pagube este limitată în măsura pierderilor determinate de „certitudinea rezonabilităţii”.

Ori în speţă, victima se judecă cu inculpatul de 16 ani, iar dacă s-ar fi acordat despăgubirile la nivelul anului 1999 când s-a pronunţat prima hotărâre s-ar produce acestuia grave prejudicii, acordându-se victimei o satisfacţie derizorie şi iluzorie, fapt nepermis de întreaga legislaţie în materie.

Cât priveşte noua constituire de parte civilă depusă de partea civilă Nan în apel, tribunalul apreciază că nu poate fi luată în considerare, constituirea de parte civilă se poate face potrivit dispoziţiilor art. 15 al. 2 cod pr. penală „în cursul urmăririi penale precum şi în faţa instanţei până la citirea actului de sesizare” orice alte pretenţii ulterioare nu pot fi luate în considerare.

Faţă de toate aceste aspecte, tribunalul în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a cod pr. va admite apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, apelantul parte civila N.F.D. si apelantul inculpat P.A., împotriva sen. pen. nr. 3001/19.06.2003 pronuntata de Judecătoria Craiova în ds. nr. 28 642/2000 în ceea ce priveşte:

– latura penală a cauzei

– cuantumul despăgubirilor civile solicitate de partea civila cu titlu de daune materiale

– cuantumul despăgubirilor civile acordate Spitalului Judeţean Oradea

– cheltuielile judiciare solicitate de partea civilă cu titlu de onorariu apărător ales

– omisiunea reactualizării tuturor sumelor acordate părţilor civile

Va desfiinţa sentinţa apelata sub aspectele arătate.

Va reţine cauza spre rejudecare si in fond:

Deşi vinovăţia inculpatului a fost pe deplin dovedită, faţă de faptul că în cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 lit.b C.pr.pen. rap. la art. 10 lit.g C.pr.pen va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului P.A., cu date de stare civila cunoscute pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin.1 C.penal cu aplicarea art. 73 lit. b c.penal si art. 13 C.penal (fapta din 20 aprilie 1994) întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Va reduce cuantumul cheltuielilor de spitalizare acordate părţii civile Spitalului Judeţean Oradea de la 74,37 ron la 60 ron.

Va obliga inculpatul la plata sumei de 50 ron catre partea civila N.F.D. cu titlu de daune materiale.

Va dispune reactualizarea tuturor sumelor acordate părţilor civile la data punerii în executare a prezentei hotărâri.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Etichete:

Lovire

INSTANTA

Sub nr. X189/2010 din 16.06.2010 a fost inregistrat la instanta dosarul nr. X/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, impreuna cu Rechizitoriul din 09 iunie 2010 prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului : B , pensionar, casatorit, studii 8 clase, agricultor, fara antecedente penale, domiciliat in sat si comuna I, jud. V, pentru savarsirea infractiunii de lovire, prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 73 lit. b Cod penal, impotriva partii vatamate C T.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele :

In seara zilei de 11.01.2009, Postul de Politie I a fost sesizat prin plangere scrisa, de catre numitul C T, cu privire la faptul ca in seara zilei de 28.12.2008, in timp ce se afla in barul SC M SRL din localitatea I, jud. V, a fost lovit cu o sticla in zona capului de catre inculpatul B suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de ingrijiri medicale.

In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt:

In seara zilei de 28.12.2008, inculpatul B a mers in barul SC M SRL din localitatea I, jud. V, unde s-a intalnit cu mai multi consateni cu care a inceput sa consume bauturi alcoolice.

La un moment dat, la masa la care se afla inculpatul B, s-a asezat partea vatamata C T, care pe fondul unui conflict mai vechi, a inceput cu acesta o disputa verbala, dupa care partea vatamata l-a scuipat in fata pe inculpat.

In aceste conditii, inculpatul B fiind sub stapanirea unei tulburari, ca urmare a faptului ca a fost scuipat in fata de catre C T, in prezenta celorlalti consumatori, l-a lovit cu sticla de bere din care consuma, in zona fetei, pe acesta.

Inculpatul B a parasit localul, dar a fost ajuns din urma de partea vatamata C T, care l-a lovit la randul sau cu pumnii.

In urma leziunilor suferite, partea vatamata C T, s-a deplasat la Spitalul de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, unde a refuzat internarea.

Ulterior, la data de 05.01.2009 C T, a fost examinat medico – legal iar din concluziile C.M.L. nr. 4/5.01.2008, reiese faptul ca acesta prezinta fractura oaselor proprii ale nasului, care a putut fi produsa prin lovire cu obiecte contondente (sau mijloace contondente), la data de 28.12.2008 si care necesita aproximativ 14-15 zile ingrijiri medicale de la data producerii.

In cauza a fost efectuata si o expertiza medico-legala, care in urma reexaminarii victimei s-a concluzionat ca aceasta necesita aceleasi zile de ingrijiri medicale, fara alte modificari.

Cu ocazia audierii, partea vatamata C T a declarat faptul ca dupa incident, cand mergea pe drumul public catre locuinta sa, s-a intalnit cu fiii inculpatului B, respectiv BC si BM, care si ei i-ar fi aplicat mai multe lovituri pe suprafata corpului, aspect ce nu a putut fi probat pe timpul cercetarilor. Aceasta stare de fapt se coroboreaza si cu examinarea medico legala, prin care s-a constatat ca singura leziune suferita de catre victima este doar cea din zona piramidei nazale, suferita cu ocazia incidentului din bar, existand astfel un dubiu cu privire la realitatea celui de-al doilea incident.

Cu ocazia audierii, inculpatul B a recunoscut fapta comisa, a prezentat la randul sau un certificate medico legal din care rezulta ca a suferit leziuni traumatice de tipul excoriatiilor si echimozelor ce au putut fi produse la data de 28.12.2008 si necesita pentru vindecare 2-3 zile de ingrijiri medicale, leziuni ce i-au fost provocate de catre C T, insa nu a depus plangere in termenul legal prevazut de lege.

In timpul urmaririi penale, partea vatamata nu s-a constituit parte civila.

Cele retinute mai sus rezulta din urmatoarele mijloace de proba : -proces verbal de consemnare a plangerii.declaratia partii vatamate,certificat medico-legal nr.4 din data de 05.01.2009,raport de expertiza medico legala,declaratiile martorului Serban Vasile,declaratiile martorului X,certificat medico legal inc. B S, proces verbal de prezentare a materialului de urmarire penala., actele dosarului.

Inculpatul B are varsta de 73 de ani, nu este cunoscut cu antecedente penale conform fisei de cazier judiciar, 8 clase, pensioner.

Pe parcursul urmaririi penale, inculpatul a afirmat ca nu-si aminteste cu exactitate daca l-a lovit sau nu pe C T, dar ulterior a recunoscut faptul ca in data de 28.12.2008, a lovit-o pe victima cu sticla de bere din care consuma, in zona fetei, mentionand ca nu ar fi facut acest lucru daca partea vatamata nu venea la masa sa, sau daca nu-i aducea atingere demnitatii sale, prin faptul ca a fost scuipat in fata si nu l-ar fi injurat in prezenta celorlati consumatori.

In faza de judecata , inculpatul B nu recunoaste faptul ca l-ar fi lovit pe partea vatamata, dar recunoaste ca la data si locul retinute mai sus, s-a intalnit cu partea vatamata, ocazie cu care a existat o altercatie intre parti, sustinand ca, dimpotriva, partea vatamata a venit la masa din barul in care se afla inculpatul si unde consuma o bere, l-a inhatat de piept, i-a spus vorbe urate, l-a scuipat, dupa care inculpatul sustine ca a cazut impreuna cu partea vatamata si nu isi mai aminteste nimic.

Inculpatul a mai declarat ca intre el si partea vatamata exista o stare conflictuala mai veche, de la apartenente, optiuni si simpatizari partinice diferite, care se accentueaza in perioada electorala si de la reprosurile legate de fapta unui fiu al sau privind incendierea unei cabane apartinand partii vatamate.

In finalul declaratiei, inculpatul recunoaste ca a fost necesara interventia persoanelor din bar pentru a-i desparti.

Fata de probele administrate in cauza , instanta apreciaza ca fapta comisa de inculpatul B , care la data de 28.12.2008 a lovit pe numitul C T cu o sticla peste fata, dupa ce anterior fusese scuipat de catre partea vatamata C T , intr-un loc public, in bar, de fata cu mai multe persoane, provocandu-i leziuni ce au necesitat 14-15 zile de ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente in stare de provocare, prevazute de artr. 180 al.2 din Cod penal cu aplicare art.73 lit.b Cod penal, motivat de faptul ca din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul a savarsit infractiunea de lovire sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, C T, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei , comportamentul partii vatamate declansand conflictul si reactia violenta din partea inculpatului.

In baza textului de lege enuntat mai sus si a dispozitiilor art. 345 Cod Procedura Penala , instanta urmeaza sa aplice inculpatului o pedeapsa la individualizarea careia se vor avea in vedere disp. art. 52 si 72 Cod Penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal si anume dispozitiile partii generale, gradul de pericol concret al faptei, imprejurarile concrete in care aceasta a fost comisa.

Pedeapsa trebuie sa fie de natura a asigura reeducarea inculpatilor si atingerea scopului prev. de art. 52 alin. 1 teza ultima Cod penal „ prevenirea savarsirii de noi infractiuni.”

Cunoasterea caracteristicilor unui infractor prezinta o deosebita importanta pentru determinarea gradului concret de pericol social a acestuia si pentru stabilirea unei pedepse eficiente.

Modul de comportare in societate, caracterizat prin disciplina in munca si o viata conforma cu regulile de convietuire sociala, poate determina concluzia ca nu a comis infractiunea datorita inclinatiei sale pentru comiterea unor fapte antisociale, ci ca urmare a unui complex de imprejurari care au contribuit ca inculpatul sa se abata de la conduita sa obisnuita.

In acest context instanta apreciaza ca inculpatul se afla la prima incalcare a legii penale, nefiind cunoscut cu antecedente in evidentele IPJ V, in comunitatea din care provine , beneficiaza de o imagine pozitiva , fiind o persoana in varsta de 75 de ani , respectata, un bun gospodar si cetatean al satului, cu un comportament linistit, civilizat, apreciat ca fiind printre fruntasii satului , conform caracterizarilor martorilor, s-a prezentat in fata autoritatilor cu ocazia prezentului proces, aspecte fata de care, instanta apreciaza, raportat si la pericolul social concret al faptei, la gravitatea leziunilor, ca este suficienta pentru reeducarea inculpatului, aplicarea unei amenzi penale, in temeiul art. 63 Cod penal, cu un cuantum mai mare.

Ca efect al retinerii circumstantei atenuante a provocarii , instanta apreciaza ca acest aspect va fi retinute la individualizarea pedepsei , si ca aceasta imprejurare constituie circumstanta atenuanta in favoarea inculpatului , in temeiul art. 73 alin. 1 lit. b Cod penal, urmand ca in temeiul art. 76 Cod Penal, sa coboare pedeapsa sub limita speciala prevazuta de lege pentru infractiunea mai sus retinuta in sarcina inculpatului.

Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 63 1 Cod penal privind inlocuirea pedepsei amenzii.

Cu privire la latura civila, in instanta, partea vatamata C T, s-a constituit parte civila cu suma de 1.000 lei reprezentand daune materiale si 5.000 lei reprezentand daune morale .

Analizand cererile de constituire ca parti civile, C T, instanta constata din probele administrate ca leziunile de fractura a oaselor proprii ale nasului, produse prin agresiunea inculpatului , au produs partii vatamate dureri fizice, avand in vedere zona afectata, varsta inaintata a partii vatamate – 66 de ani, raportat la care , este de notorietate capacitatea redusa de refacere a organismului, traumele necesitand un numar de zile 14-15 pentru acordare de ingrijiri medicale, partea vatamata a acuzat dureri , a suferit, fiind necesara administrarea unui tratament medicamentos.

Aceste suferinte fizice s-au reflectat si intr-o stare psihica de disconfort la care s-a adaugat suferinta psihica determinata de perioada de recuperare.

Din probe nu a rezultat ca partea vatamata ar fi fost izolata de mediul sau normal de viata prin limitarea efectuarii muncilor obisnuite in gospodarie si in agricultura, cat si a celor necesare intretinerii curente, inclusiv propria ingrijire igienico – alimentara, neavand impedimentele in desfasurarea unei vieti de familie si sociale normale, pe care acesta si-a desfasurat-o normal.

Instanta apreciaza ca exista legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si traumele fizice si psihice produse partii vatamate, partea vatamata fiind indreptatita sa fie despagubita cu contravaloarea acestor prejudicii, sub forma daunelor morale.

In absenta unor criterii stiintifice, exacte, pentru evaluarea cuantumului despagubirilor destinate repararii prejudiciilor morale, determinate de incompatibilitatea intre caracterul nepatrimonial al daunelor si caracterul patrimonial al despagubirii, instanta, avand in vedere circumstantele faptei, de urmarile produse, de persoana in favoarea careia au fost acordate daunele, apreciaza ca suma de 500 lei pentru parte vatamata constituita parte civila, reprezentand daune morale, este suficienta.

Si aceasta, nu pentru a acoperi suferintele, care au un pret inestimabil, ci pentru a diminua consecintele negative ale faptelor si ale implicatiilor produse de acestea pe toate planurile vietii sociale ale partilor vatamate.

Pentru toate aceste suferinte, partea vatamata este indreptatita sa fie despagubita de inculpat, cu echivalentul banesc al acestora, asa cum a fost dovedit de partea vatamata.

Cu privire la daunele materiale ,instanta apreciaza ca suma de 1.000 lei solicitata de partea vatamata nu a fost dovedita decat in parte, din probele administrate rezultand ca partea vatamata a efectuat cheltuieli cu medicamentatia si cu tratamentele, ingrijirile medicale, radiografii, dar nu a depus nici un act, chitanta sau bonuri fiscale din care sa rezulte valoarea acestora , suma solicitata fiind exagerata fata de medicamentatia si ingrijirile medicale, dovedite doar in parte.

Desi partea vatamata a incercat sa dovedeasca prin martorul X ca acest martor l-a imprumutat pe fiul acestuia cu sumele de 1.500 lei de doua ori, imprumuturi restituite fiului partii vatamate , nu rezulta ca aceste sume au fost cheltuite integral in scopul investigatiilor medicale si a tratamentelor partii vatamate, pentru leziunile suferite de pe urma faptei inculpatului.

Dubiul asupra destinatiei sumelor de bani imprumutate de la acest martor, in total 3.000 lei, rezulta si din disproportia si contradictia cu daunele materiale solicitate in cererea de constituire de parte civila a partii vatamate, care a solicitat instantei o suma mult mai mica, respectiv 1.000 lei, nefiind facuta dovada certa a scopului cheltuirii sumei imprumutate.

In temeiul art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod civil instanta va admite in parte cererea pentru despagubiri formulata de partea vatamata C T, ca fiind dovedita sub aspectul existentei prejudiciului, intinderii si legaturii de cauzalitate cu faptele inculpatului..

Sunt indeplinite conditiile raspunderii civile conform art.346 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod Civil , fiind stabilita legatura de cauzalitate dintre prejudiciu, faptuitor si actiunea culpabila a acestuia, cu privire la leziunile suferite de partea vatamata .

In consecinta, instanta va admite in parte actiunea civila formulata de partea vatamata C T.

Va obliga pe inculpatul B sa plateasca partii vatamate C T suma de 500 lei daune materiale si 500 lei daune morale.

In temeiul art. 193 Cod procedura penala va obliga pe inculpatul B sa plateasca partii vatamate C T suma de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare, onorar avocat.

In temeiul art. 191 cod procedura penala, ca o consecinta a condamnarii va obliga pe inculpat sa plateasca statului cheltuieli judiciare.

Etichete: