Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1811/270/2010 – contest. la executare –

Înreg. 10.03.2010

SENTINTA CIVILA NR.2261

Sedinta publica din data de 13.08.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – Aglaia Hogea

GREFIER – Gabriela Valeanu

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect contestatie la executare formulata de contestatoarea …….. în contradictoriu cu intimatii ……., ….., ..…, ……, ……, ……., ….., ….., ….. si ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat …. pentru contestatoare si avocat ….. pentru intimatul ……., lipsa fiind ceilalti intimatii.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….depune la dosar un contract de împrumut.

Avocat ……… solicita termen pentru studiul acestui contract

sau sa fie lasata cauza peste ordine.

Fata de contractul depus azi, instanta lasa cauza peste ordine pentru studiul acestui act.

La cererea partilor, a fost reluata cauza, precizându-se din partea acestora ca nu au alte cereri de formulat.

Vazând ca nu sunt cereri noi de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ……, pentru contestator, solicita admiterea contestatiei la executare si anularea în totalitate a formelor de executare. Arata ca, la fila 102 dosar se afla încheierea de încuviintare a executarii, iar executorul a încalcat prevederile legale, întrucât titlurile executorii nu puteau fi puse în executare. Solicita restituirea taxei de timbru si admiterea capatului de cerere privind suspendarea executarii silite. Fara cheltuieli de judecata.

Avocat …… pentru intimatul ……, solicita a se avea în vedere angajametul de plata cu care, cu care partea a fost de acord. Solicita respingerea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 10.03.2010 contestatoarea ……. a formulat contestatie la executarea din dosarul nr. 54/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc ………, în contradictoriu cu intimatii ….., … Onesti, …….., …., ……, …., ….., …., …, …. si ….., solicitând anularea tuturor actelor de executare, suspendarea executarii si cheltuieli de judecata.

Contestatia a fost timbrata cu 100,5 lei, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala.

Intimatele ……, ….. si ….. au formulat întâmpinare, prin care solicita respingerea contestatiei.

Ceilalti intimati, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta si nu au formulat întâmpinare pentru a-si preciza punctul de vedere cu privire la contestatia formulata.

La dosar s-au depus acte, din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 24.02.2010 împotriva contestatoarei ….. s-a declansat procedura executarii silite prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc ….. în dosarul de executare nr. 54/2010.

Astfel, asa cum atesta actul de la fila 89 dosar, contestatoarea a fost somata de catre executorul judecatoresc, ca în baza contractului de împrumut nr. 153/2008, sa plateasca în termen de o zi de la primirea somatiei, suma de 18.300 lei, reprezentând debit, 14,30 lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si 1.900 lei (inclusiv TVA) cheltuieli de executare silita catre …….

Se mentioneaza în somatie ca în cazul în care contestatoarea nu va achita suma solicitata si stabilita prin procesul verbal constatator, în conformitate cu prevederile art.411 Cod procedura civila se va proceda la sechestrarea si vinderea la licitatie a averii acesteia.

În procesul verbal constatator de la fila 88 dosar, executorul judecatoresc a stabilit debitul total de 20.214,50 lei, suma în care este inclus si onorar executor de 1.900 lei.

Potrivit art.371/7 al.1 Cod procedura civila, partea care solicita îndeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces verbal, în baza dovezilor prezentate de partea interesata, în conditiile legii.

Acelasi articol, în aliniatul ultim, stabileste ca pentru sumele stabilite potrivit acestui text de lege, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Rezulta asadar conform textelor mai sus mentionate ca principiul pe care legea îl consacra în motivarea executarii silite este cel al avansarii cheltuielilor de catre partea care solicita îndeplinirea unui act sau al altei activitati care intereseaza executarea silita.

Cum creditorul este cel care ia initiativa declansarii executarii silite si tot el este interesat în realizare este firesc ca, în principal, cheltuielile de executare sa fie avansate de catre creditor.

În speta, la dosarul de executare, desi exista procesul verbal constatator din 24.02.2010 prin care s-a stabilit debitul total de 20.214,50 lei, în care sunt incluse si cheltuielile de executare de 1.900 lei, nu s-a facut dovada platii acestora, nefiind depuse chitante în acest sens.

Fata de cele expuse, constatând ca executorul judecatoresc nu a respectat prevederile legale în ceea ce priveste stabilirea debitului, urmeaza a se admite contestatia în temeiul art.399 Cod procedura civila si, în consecinta, se vor anula în totalitate formele de executare silita, respingând capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, ca ramas fara obiect.

În conformitate cu prevederile art.234 al.1 lit. e din Legea nr. 146/1997 se va dispune restituirea catre contestatoare a taxei judiciare de timbru, la ramânerea irevocabila a prezentei.

În temeiul art.274 Cod procedura civila, vor fi obligati intimatii sa plateasca contestatoarei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea ……, domiciliata în ……., jud. Bacau, în contradictoriu cu intimatii: ……, cu sediul în ……..,jud. Bacau, …….., cu sediul în …., jud. Bacau, ……….,cu sediul în …….., ………, cu sediul în ………., ….., cu sediul în …….., jud. Bacau ……, domiciliata în ……, jud. Bacau, …., domiciliata în ……..,jud. Bacau, ……, domiciliat în ….., jud. Bacau, …, domiciliat în ……. jud. Bacau, …., domiciliat în …, jud. Bacau,……, cu sediul în Bacau, ……, jud. Bacau.

Anuleaza în totalitate actele de executare din dosarul de executare nr. 54/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc …….

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere al contestatoarei privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

Dispune plata catre contestatoare a taxei judiciare de timbru de 1.940 lei, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Obliga intimatii la cheltuieli de judecata catre contestatoare în suma de 1.000 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.08.2010.

Etichete: