Top

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr.3957/270/2010 plângere solutie procuror

din 10.06.2010

SENTINTA PENALA NR. 473

Sedinta publica din data de 24.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Liliana Badau

GREFIER – Liliana Georgescu

Ministerul Public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol fiind solutionarea plângerii formulata de catre petentul …..împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga ……., respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns intimatul …… personal, intimata …. prin reprezentant …, lipsa fiind petentul si intimatul ..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângerii împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010;

– cauza se afla la al treilea termen de judecata;

– s-a depus la dosar de catre petent un memoriu în care mentioneaza ca îsi schimba

obiectul cererii de fata, solicitând revizuirea cauzei 81/270/2010 dupa ce face

referire la prevederile art. 278 indice 1 cod proc. pen. ca si temei juridic si

precizeaza ca faptuitor este …….;

– s-a depus la dosar adresa nr. 2152/P/2009 eliberata de Parchetul de pe lânga

Judecatoria Onesti însotita de borderoul nr. 116, prin care se face dovada

comunicarii rezolutiei cu nr. 2152/P/2009;

– s-a depus întâmpinare de catre ……..

– stadiu procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea intimatului ……., acesta având cartea de identitate seria …….. si a reprezentantului intimatei … ……, acesta având cartea de identitate seria ………

Instanta pune în discutia partilor calitatea intimatilor.

Reprezentantul Parchetului precizeaza ca cercetarile au fost efectuate fata de intimatii din prezentul dosar.

Reprezentantul ……. arata ca doar numitii ……. si .. au calitate de intimati. Solicita acordarea unui termen fata de lipsa intimatului ………

Instanta apreciaza ca, calitate de intimati au numitii …… si …….. dat fiind ca solutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti se refera la cei 2.

Intimatul ….. precizeaza ca nu are alte cereri.

Reprezentantul Parchetului solicita acordarea unui termen fata de lipsa intimatului ……..

Instanta, din oficiu apreciaza ca nu este necesara prezenta în instanta a intimatului ……… si mai mult acesta nu a formulat nici un fel de cerere pentru acordarea unui nou termen în vederea prezentarii în instanta.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Intimatul ………, având cuvântul, arata ca în timp ce se afla în exercitiul functiunii a oprit în trafic pe petent si la controlul efectuat a constatat ca acesta transporta material lemnos fara a avea acte justificative. I s-a explicat petentului ca nu poseda documente legale însa acesta a abandonat masina în curtea ….. refuzând primirea actelor. S-a facut proces verbal si s-a sigilat masina petentului si ulterior i s-au facut adrese pentru a se prezenta în vederea ridicarii masinii si a actelor.

Reprezentantul …… având cuvântul, arata ca petentului i s-au facut numeroase adrese pentru a-si ridica masina si documentele. În data de 3.04.2008 s-a facut proces verbal de predare însa petentul a refuzat semnarea si a plecat, iar ulterior s-a prezentat la data de 30.06.2008 si a ridicat masina, mapa cu documente fiind la sediul ……..

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicita respingerea plângerii întrucât solutia data de parchet este temeinica si legala.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata.

Prin plângerea înregistrata sub nr. 3957/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentul …….. a solicitat desfiintarea rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

In motivare petentul a precizat ca solutia parchetului este netemeinica, situatia de fapt retinuta nu corespunde materialului probator administrat.

Petentul a invocat faptul ca in cursul lunii noiembrie 2007 a fost oprit de catre numitul ….. împreuna cu un politist si in mod nelegal acestia i-au confiscat masina precum si suma de 5000 de euro, actele societatii ………., bunuri ce se aflau in autoturism. In continuare s-a mentionat faptul ca din cauza acestui eveniment, petentul se afla in imposibilitate de a folosi actele societatii si de a-si realiza drepturile, in special achitarea creditului contractat la o banca.

In dovedire s-a solicitat încuviintarea probei cu acte.

Au fost atasate dosarele nr. 2152/P/2009, 433/P/2008, 2890/P/2007, 81/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Analizând materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

In data de 6.01.2010, petentul ….. a formulat plângere împotriva rezolutiei nr.2152/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti iar prin sentinta nr. 57/2010 Judecatoria Onesti, in baza art. 2781 cod proc. pen. a dispus trimiterea cauzei la acelasi parchet in vederea solutionarii de catre prim procurorul institutiei.

In data de 10.06.2010 pe rolul Judecatoriei Onesti este înregistrata o noua plângere a petentului …., dupa ce prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a solutionat plângerea mai sus mentionata prin rezolutia nr. 271/II/2/2010.

Prin rezolutia nr. 2152/P/2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus in baza art. 228 alin 6 si art. 10 lit. a cod proc. pen. neînceperea urmaririi penale împotriva lui …… si ……..

Potrivit rezolutiei nr. 271/II/2/2010 prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a respins plângerea formulata de petent împotriva rezolutiei mai sus mentionata.

Organele de cercetare penala au retinut ca faptele sesizate de petent nu se confirma pe baza probatoriului administrat. Astfel, s-a stabilit ca în data de 29.11.2007, organele de politie împreuna cu reprezentantii ……, au efectuat un control al transporturilor de material lemnos, ocazie cu care a fost depistat numitul ….., fiind condus la sediul ……. pentru clarificarea situatiei acelui transport de material lemnos.

În aceste împrejurari, reclamantul a refuzat sa coopereze cu reprezentantii celor 2 institutii, abandonând autoturismul în care se aflau diferite documente, chiar în curtea …….

Ulterior autoturismul a fost sigilat de catre lucratorii de politie împreuna cu reprezentantii ……, iar actele ramase în posesia organelor de politie au fost înaintate prin adresa nr. 312315 din 03.12.2007, Institutiei Prefectului – Serviciul Permise Auto.

De asemenea, ….., prin adresa nr.7630 din 30.11.2007, i-a comunicat reclamantului sa se prezinte la sediul …… pentru a-si ridica autoturismul abandonat, însa acesta a refuzat pâna în prezent acest lucru.

De altfel si în prezenta cauza reclamantul a refuzat sa dea o declaratie, neprezentându-se la organele de politie pentru a-si sustine plângerea.

Se retine ca, aspectele reclamate au mai facut obiectul dosarului nr. 2890/P/2007, unde prin rezolutia din 21.01.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de persoanele reclamate, întrucât faptele nu s-au confirmat.

Fata de continutul dosarului 2152/P/2009, instanta apreciaza ca solutiile parchetului sunt temeinice si legale, dupa cum urmeaza :

Asa cum sustine si petentul, in cursul lunii noiembrie 2007, acesta a fost oprit de un angajat al ……., numitul ….. împreuna cu un lucrator al politiei, numitul ……. Cei doi lucratori aveau ca atributii de serviciu efectuarea unui control transportului de material lemnos si a pomilor de iarna .

Cu aceasta ocazie a fost oprit petentul … care conducea autoturismul Dacia papuc. Acesta nu a putut sa prezinte documente justificative pentru materialul lemnos transportat.

Petentul a fost invitat la sediul ocolului ……. pentru lamuriri, insa in momentul in care s-a încercat sa i se explice ca documentele pe care le avea asupra sa se refereau la o alta zi si la o alta cantitate de lemn ( aviz de însotire nr. 4268075/2007, factura nr. 0000006/2007-fl. 12,13 dosar 2890/P/2008), petentul a devenit irascibil si a început sa adreseze cuvinte injurioase celor doi lucratori, intimatii din prezenta cauza.

Toate aceste aspecte rezulta din declaratiile martorilor ….., ……, din dosarul 2890/P/2010. Primul martor afirma ca îl cunoaste pe …… ca fiind o persoana irascibila si recalcitranta, manifestând o conduita cu aceleasi caracteristici fata de cei doi agenti de control. Martora …… declara ca l-a auzit personal pe ….. când acesta a afirmat catre padurarul …. « o sa ma joc eu cu voi » precum si refuzul petentului de a-si ridica actele care a preferat sa plece fara aceste acte si fara autovehiculul pe care l-a lasat in curtea Ocolului Silvic. Cele învederate de martori sunt confirmate si de numitul …….

De mentionat este faptul ca aceeasi situatie de fapt a facut obiectul mai multor plângeri penale formulate de …….. si înregistrate sub nr. 2890 /P/2007,433/P/2008. Si in aceste dosare solutia a fost de neîncepere a urmaririi penale întrucât faptele sesizate nu exista in materialitatea lor.

Potrivit procesului verbal de dare in custodie autoutilitara petentului împreuna cu materialul lemnos au fost lasate in custodia agentului de paza de la …… A fost încheiat si un proces verbal de constatare a tuturor bunurilor existente in autovehicul petentului- fl. 10 dosar 2890/P/2007.

Din adresa nr.7630/2007, coroborat cu adresa nr.244669/2008 a IPJ Bacau – Politia Târgu Ocna, rezulta ca petentul a fost invitat la sediul Ocolului Silvic …… pentru a-si ridica actele si autovehiculul insa a refuzat acest lucru.

Prin adresa nr.312315/2007 (fl.38 dosar 2890/P/2007) documentele petentului sunt înaintate Institutiei Prefectului Serviciul Comunitar Regim Permise de conducere.

Referitor la atitudinea procesuala a petentului trebuie precizat faptul ca acesta nu s-a prezentat în fata organelor de cercetare penala pentru a da declaratii, la solicitarea acestora si nici in fata instantei.

La adresa instantei din 3.08.2010 prin care i se pune in vedere sa se prezinte la termenul de judecata din 24.08.2010 petentul raspunde cu un memoriu în care mentioneaza ca îsi schimba obiectul cererii de fata, solicitând revizuirea cauzei 81/270/2010 dupa ce face referire la prevederile art. 278 indice 1 cod proc. pen. ca si temei juridic.

Instanta constata in lipsa petentului care refuza sa se prezinte in fata autoritatilor judiciare, cererea initiala îsi va pastra obiectul si temeiul juridic respectiv plângere împotriva solutiilor parchetului iar in masura in care petentul va dori sa formuleze cerere de revizuire are deschisa aceasta cale in conditiile legii procesual penale.

Fata de probele existente în cauza, instanta apreciaza ca plângerea petentului este nefondata, urmând ca în baza art. 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. sa o respinga.

Va mentine rezolutiile nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010 mai sus enuntate.

În baza art. 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

In baza art. 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ….., cu domiciliul in ……… jud. Bacau împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

Mentine rezolutiile nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010 mai sus enuntate.

In baza art. 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru petent si intimatul ….. si de la pronuntare pentru intimatul ……..

Pronuntata in sedinta publica, azi 24.08.2010.

pt. PRESEDINTE C.O., GREFIER,

semneaza

vicepresedinte instanta

Etichete: