Top

Plangere contraventionala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1807/270/2010 pl. contr.

înreg. 10.03.2010

Sentinta civila nr. 2470

Sedinta publica din data de 17.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier – Daniela Ghita

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, formulata de petenta …… în contradictoriu cu Inspectoratul …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ……… pentru petenta, lipsa intimata.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care; aparatorul petentei arata ca procesul verbal de contraventie nu este complet, nu este trecut sediul, invoca exceptia prescrierii executarii sanctiunii.

Instanta pune în discutia partilor exceptia tardivitatii invocata de intimata si exceptia prescrierii executarii sanctiunii invocata de petenta.

Aparatorul petentei precizeaza ca, comunicarea procesului verbal s-a efectuat în termen mai mare de 30 de zile de la data încheierii acestuia, solicita admiterea plângerii, exonerarea petentei de la plata, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata,

Prin plângerea formulata, contravenienta ……………., cu sediul în ……, jud. Bacau a solicitat în contradictoriu cu Inspectoratul ……. al judetului …… anularea procesului verbal de contraventie seria BCA nr. 055440 încheiat de …….. prin care a fost sanctionata cu 6000 lei amenda pentru savârsirea contraventie prevazuta de art. 276 alin.1 lit. e din Legea nr.53/2003 modificata si completata ulterior.

Plângerea este scutita de plata taxei de timbru, conform art. 15 lit. i si m din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, iar în motivarea acesteia se arata ca cele consemnate în procesul verbal nu corespund realitatii, în 2009, petenta neavând nicio activitate comerciala.

În cauza, intimata a depus întâmpinarea solicitând respingerea plângerii. Totodata intimata a invocat exceptia tardivitatii formularii plângerii contraventionale deoarece au fost încalcate prevederile art. 31 din OG nr. 2/2001.

În drept, întâmpinarea se întemeiaza pe dispozitiile Legii nr. 130/1999, OG. nr. 2/2001, Legea nr.180/2002 si dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila.

La rândul sau petenta a invocat exceptia prescrierii executarii sanctiunii.

În cauza instanta a administrat proba cu înscrisuri, în cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei procesul verbal de constatare a contraventiei, procesul verbal de afisare, adresa AFP ……., adresa contravenienta catre AFP …….., declaratii fiscale, balanta bilant si proba cu martori.

Potrivit art. 137 din cod procedura civila instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor invocate:

Petenta a invocat exceptia prescrierii executarii sanctiunii.

Potrivit art. 14 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor „Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii”.

Verificând actele din dosar, instanta constata ca procesul verbal de contraventie seria BCA nr. 055440 încheiat de ……… a fost încheiat la data de 11.12.2009 si comunicat petentei în termenul stabilit de lege, respectiv la data de 07.01.2010.

Pentru aceste motive si pe temeiul de drept sus invocat, instanta va respinge exceptia invocata.

Intimata a invocat exceptia tardivitatii.

Potrivit art. 31 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, împotriva procesului de contraventie se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

În cauza de fata, procesul verbal de contraventie s-a încheiat la data de 11.12.2005. Potrivit procesului de afisare încheiat de inspectorul de munca …… la data de 07.01.2010 petentei i-a fost comunicat procesul verbal de contraventie. La data de 10.03.2010 petenta formuleaza plângere împotriva procesului verbal de contraventie. În aceasta situatie plângere este tardiva.

Fata de cele expuse, va fi admisa exceptia tardivitatii invocata de agentul constatator si în temeiul art. 31 si urmatoarele din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta va respinge plângerea ca fiind tardiva.

Va fi respinsa exceptia prescrierii executarii sanctiunii invocata de petenta si va fi mentinut procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 055440/11.12.2009 încheiat de …….

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia tardivitatii invocata de intimata.

Respinge exceptia prescrierii executarii sanctiunii invocata de petenta.

Respinge plângerea formulata de contravenienta ….., cu sediul în …….. jud. Bacau în contradictoriu cu Inspectoratul ….

Mentine procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 055440 încheiat de ………

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.09.2010.

Etichete: