Top

Revizuire

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 476/270/2011

Din 7.01.2011 revizuire

SENTINTA PENALA NR. 226

Camera de consiliu din data de 4.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ……

Astazi a fost pe rol judecarea cererii de revizuire formulata de petentii .. si …, fara participarea procurorului.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit petentii.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care;

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

La data de 28.01.2010 pe rolul Judecatoriei Onesti a fost înregistrata sub nr.710/270/2010 adresa nr. 603/III-6/2009 din 28.01.2010, prin care Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti a înaintat spre competenta solutionare cererea de revizuire formulata de revizuentii ….. si …. cu privire la sentinta penala nr.828/26.06.2006 a Judecatoriei Onesti pronuntata în dosarul nr.303/270/2006, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 205/18.03.2009 a Curtii de Apel Bacau.

A fost atasat si referatul întocmit de catre procuror, respectiv a fost atasat dosarul nr.303/270/2006, avand ca obiect cauza penala solutionata prin sentinta penala nr.828/26.06.2006 a Judecatoriei Onesti .

În cuprinsul referatului nr. 603/III-6/2009 din 28.01.2010, a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti s-a retinut ca starea de fapt a fost dovedita atât pe parcursul urmaririi penale , cât si în faza cercetarii judecatoresti cu depozitiile mai multor martori, probele testimoniale coroborându-se cu procesele verbale de cercetare la fata locului. De asemenea, s-a apreciat ca cererea este neîntemeiata, solicitându-se respingerea cererii de revizuire deoarece din verificarile efectuate , ca urmare a cererii depuse, cât si din oficiu, nu a fost identificat vreun caz care sa se încadreze în prevederile art. 394 si urm. Cod Proced. penala .

Prin cererea formulata , condamnatii au solicitat revizuirea acestei sentinte sustinând ca în cauza a carei revizuire se solicita au fost condamnati fara o justa analiza a cauzei si ca sesizarea instantei a fost facuta cu un rechizitoriu neconfirmat, de prim procurorul parchetului sau de procurorul ierarhic superior.

Prin sentinta penala nr.291/29.04.2010, Judecatoria Onesti a respins cererea ca inadmisibila.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel revizuentii, considerând ca în mod netemeinic prima instanta nu a solutionat pe fond cererea de revizuire .

Prin dec. pen. nr.509/A/2010, Tribunalul Bacau a admis apelul , a desfiintat în totalitate sentinta apelata, si a trimis dosarul la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti .În considerentele deciziei s-au retinut urmatoarele :

Analizând cuprinsul referatului întocmit de catre parchet în raport de motivele de revizuire invocate de petitionari, în memoriile depuse se constata ca în cauza s-au respectat conditiile prevazute în textele de lege mentionate.

Astfel atât din cuprinsul memoriului înregistrat la data de 11.03.2010, revizuientii invoca mai multe motive pentru care solicita revizuirea sentintei penale atacate, motiv pentru care nu au fost analizate de catre Parchet, în referat si nici nu ia chemat pe acestia sa dea lamuriri cu privire la cererea sa.

În aceste conditii, atât parchetul cât si instanta de fond nu a respectat dispozitiile din art. 399 Cod procedura penala si nu au analizat motivele pentru care se solicita revizuirea ci, doar au reanalizat pe fond hotarârea de condamnare.

La data de 27.01.2011, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti , a înaintat instantei concluziile sale privind cererea de revizuire formulata de revizuentii …. si …. cu privire la sentinta penala nr.828/26.06.2006 a Judecatoriei Onesti pronuntata în dosarul nr.303/270/2006, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 205/18.03.2009 a Curtii de Apel Bacau.

A fost atasat si referatul întocmit de catre procuror, respectiv a fost atasat dosarul nr.710/270/2010 la care se afla atasat dosarul nr.303/270/2006, avand ca obiect cauza penala solutionata prin sentinta penala nr.828/26.06.2006 a Judecatoriei Onesti.

În cuprinsul referatului nr. 39/III/6/2011, a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti s-a retinut ca :

Desi cei doi condamnati solicita revizuirea sentintei penale nr. 828/26.06.2006, în continutul cererii nu se regaseste niciunul din cazurile enumerate de art. 394 din Cod procedura penala. Se subliniaza cu preponderenta gresita apreciere a probelor existente la dosar, fara ca acest aspect sa se încadreze în dispozitiile art. 394 din Cod procedura penala.

Memorii ale numitilor …. si …, având un continut asemanator, au fost depuse în fata instantelor de judecata cu ocazia cercetarilor judecatoresti efectuate, documente analizate si avute în vedere la pronuntarea sentintelor penale. Toate faptele si împrejurarile mentionate si reclamate au fost cunoscute de instante pe parcursul cercetarilor judecatoresti, asa cum rezulta si din memoriile condamnatilor.

Faptele comise de ….. si … si care au constituit obiectul dosarului penal nr. 1663/P/2005 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost dovedite în cele 2 faze ale procesului penal prin depozitii de martori, probele testimoniale, coborându-se cu procesele verbale de cercetare la fata locului.

În raport de cele expuse anterior s-a apreciat ca cererea este neîntemeiata, iar în baza art. 399 si urm. Cod procedura penala s-a solicitat respingerea acesteia.

Analizand actele si lucrarile dosarului sub aspectul admisibilitatii în principiu a cererii de revizuire formulata, instanta retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 1663/P/2005 din 30.12.2005 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, inculpatii …. si … au fost trimisi în judecata pentru savârsirea a 5 infractiuni prev. si ped. de art. 98 alin. 3, 4, din Legea 26/1996, o infractiune prev. si ped. de art. 98 alin. 3, 4 si 6 din Legea 26/1996 si o infractiune prev. si ped. de art. 97 alin. 3, 4 din Legea 26/1996 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând in aceea ca, in prima jumatate a lunii iunie 2005, au taiat fara drept si si-au însusit mai multi arbori din proprietatea partilor vatamate ……., …, …., …. si .., de asemenea, au taiat arbori fara a fi marcati din padurea proprietate personala.

Prin sentinta penala 828/26.06.2006 a Judecatoriei Onesti, inculpatii … si …. au fost condamnati in baza art. 98 alin. 1, 3, 4 din Legea 26/1996 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 74 lit. c, art. 76 lit. c Cod penal, prin schimbarea încadrarii juridice din art. 98 alin. 3, 4 din Legea 26/1996, pentru comiterea infractiunii de furt de arbori, la câte doi ani închisoare fiecare.

În baza art. 98 alin. 3, 4, 6 din Legea 26/1996 pentru comiterea infractiunii de furt de arbori, cu aplicarea art. 74 lit. c, art. 76 lit. c din Codul penal au fost condamnati la câte doi ani închisoare fiecare.

În baza art. 97 alin. 3, 4 din Legea 26/1996, pentru comiterea infractiunii de taiere de arbori fara drept, cu aplicarea art. 74 lit. c, art. 76 lit. c din Codul penal au fost condamnati la pedeapsa de câte 2 ani închisoare fiecare.

S-au contopit pedepsele aplicate inculpatilor conform art. 33 – 34 lit. b Cod penal si s-a dispus ca inculpatii sa execute pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani.

S-a atras atentia inculpatilor asupra dispozitiilor prev. de art. 83 Cod penal.

În baza art. 14, 346 Cod procedura penala combinat cu art. 998 Cod civil au fost obligati inculpatii în solidar sa achite partii civile ….., suma de 1.451,95 lei cu titlu de despagubiri civile, partii civile ….. suma de 10.181, 59 lei despagubiri civile, partii civile …., suma de 4.447,60 lei, partii civile ……. suma de 5.606,82 lei si partii civile …., suma de 4.774,68 lei despagubiri.

Împotriva sentintei penale mentionate mai-sus, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, a declarat apel cu privire la gresita încadrare juridica a faptelor si cuantumul pedepselor.

Prin decizia penala nr. 163/A/2008, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 4770/2006, a fost desfiintata sentinta atacata, retinuta cauza spre rejudecare si in fond, potrivit art. 334 din Codul de procedura s-a schimbat încadrarea juridica din 5 infractiuni de furt de arbori, prevazuta de art. 98 alin. 3, 4 din Legea 26/1996 ( fapte din 13-18.06.2005) si o infractiune de furt de arbori prevazuta de art. 98 alin. 3, 4, 6 din Legea 26/1996 ( fapta din 23.06.2005) cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal într-o singura infractiune de furt de arbori prevazuta de art. 98 alin. 3, 4, raportat la art. 97 alin. 4 lit. a din Legea 26/1996 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Conform art. 334 din Codul de procedura penala s-a schimbat încadrarea juridica din art. 97 alin. 3, 4 din Legea 26/1996 in art. 97 alin. 3, 4 lit. a din Legea 26/1996 si fiecare inculpat a fost condamnat pentru savârsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori, prevazuta de art. 97 alin. 3, 4 lit. a din Legea 26/1996 cu aplicarea art. 74 lit. c si art. 76 lit. d din Codul penal la câte o pedeapsa de 1 an si 10 luni închisoare si pentru furt de arbori prevazuta de art. 98 alin. 3, 4 raportat la art. 97 alin. 4 lit. a din Legea 26/1996 cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 74 lit. c si art. 76 lit. c la câte o pedeapsa de 2 ani închisoare.

Potrivit art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei atacate .

În temeiul art. 379 pct. 1 lit. b din Codul de procedura penala s-au respins ca nefondate apelurile declarate de inculpatii …… si … împotriva aceleiasi sentinte.

Inculpatii au declarat recurs împotriva deciziei penale nr. 163/A/2008 pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul penal nr. 4770/2006, care au fost respinse ca nefondate prin decizia penala nr. 205/2008, pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 1127/110/2009.

În considerentele deciziei s-au retinut urmatoarele:

În mod corect, primele instante au apreciat ca inculpatii se fac vinovati de savârsirea infractiunilor care le-au fost puse în sarcina, întrucât din probele administrate în cauza si care au fost aratate pe larg de instanta de fond si de instanta de apel rezulta în mod cert ca cei în cauza sunt autorii infractiunilor de taiere fara drept de arbori si furt de arbori în dauna partilor civile.

În ce priveste nulitatile invocate acestea sunt relative si nu absolute, neîncadrându-se în dispozitiile art. 197 al. 2 Cod procedura penala.

Fiind nulitati relative acestea puteau fi invocate potrivit art. 197 al. 4 Cod procedura penala în cursul efectuarii actului sau la primul termen de judecata, ceea ce nu s-a produs.

Întrucât aceste încalcari nu au produs o vatamare inculpatilor si anularea actelor nu este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei, ele nu vor fi luate în considerare din oficiu de catre instanta.

În ce priveste neconfirmarea rechizitoriului de catre primul procuror, aceasta putea fi invocata, conf. art. 300 Cod procedura penala, la prima înfatisare (când putea fi si remediata), ceea ce nu s-a realizat, motiv pentru care nu se poate primi critica inculpatilor facuta sub acest aspect.

Rezulta asadar ca în cauza nu sunt îndeplinite prevederile art. 332 Cod procedura penala pentru a se dispune restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale.

Prin cererea formulata revizuentii au solicitat revizuirea sentintei penale nr.828/2006 invocând urmatoarele motive:

– au fost condamnati fara o justa analiza a cauzei si o gresita apreciere a probatoriilor;

– sesizarea instantei a fost facuta cu un rechizitoriu neconfirmat, de prim procurorul parchetului sau de procurorul ierarhic superior;

-actele de urmarire penala sunt lovite de nulitate absoluta;

Asupra acestor motive instanta de control judiciar, prin dec.pe. nr.205/ /2009, pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 1127/110/2009, s-a pronuntat cu autoritate de lucru judecat .

Art. 394 al 1 C.p.p.prevede în mod expres situatiile în care se poate cere revizuirea unei hotarâri penale definitive, stabilind un numar de 5 cazuri.

Or, motivele invocate de catre condamnati nu se încadreaza în aceste cazuri fiind inadmisibil ca pe calea revizuirii sa se obtina prelungirea probatiunii.Aceasta ar însemna sa se deschida calea unei noi judecati , prin administrarea de probe noi , pentru dovedirea unor fapte cunoscute si verificate anterior de instanta .

Asa fiind, instanta retine ca cererea formulata nu este admisibila si în consecinta, în baza art. 403 al. 3 C.p.p.va fi respinsa.

Fiind în culpa procesuala, în baza art. 192 al 2 cod proc .pen. revizuentii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 403 alin. 3 Cod procedura penala respinge ca inadmisibila, cererea formulata de catre revizuientii …. domiciliat in ….., CNP … si …. domiciliat in …… , CNP ….. , privind revizuirea sentintei penale nr.828/2006, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr.303/270/2006.

În baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala obliga revizuientii la plata a câte 100 lei fiecare, cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare .

Data în camera de consiliu si pronuntata în sedinta publica, azi 04.04.2011.

Etichete: