Top

Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct.7 Cod procedură civilă.

Admisibilitatea revizuirii întemeiate pe dispoziţiile art.322 pct.7 Cod procedură civilă este condiţionată de neinvocarea excepţiei puterii de lucru judecat în cel de-al doilea proces, sau dacă aceasta a fost invocată, instanţa a omis să se pronunţe asupra ei.

Decizia civilă 675/R din 19.11.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Revizuienta AJOFM Vrancea a solicitat revizuirea deciziei civile nr.735/2008 a Tribunalul Vrancea şi a sentinţei civile nr.1911/2008 a Judecătoriei Focşani potrivit disp.art.322 pct.7 Cod procedură civilă.

In motivarea cererii a învederat că prin decizia civilă nr.735/2008 a Tribunalului Vrancea s-a respins ca nefondat recursul declarat de AJOFM Vrancea împotriva sentinţei civile nr.1911/2008 a Judecătoriei Focşani, sentinţă prin care se admisese contestaţia formulată de SC”F” SRL împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 8821/2005.

Deşi existau alte două hotărâri definitive şi irevocabile pronunţate în aceeaşi pricină şi între aceleaşi persoane, Tribunalul Vrancea a pronunţat o nouă hotărâre contrară primelor două.

Astfel, prin sentinţa civilă nr.3706 din 22.11.2005 pronunţată în dosarul nr.4056/2006 Judecătoria Focşani a anulat contestaţia formulată de către SC „F” SRL împotriva aceluiaşi proces verbal de contravenţie, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă.

La data de 16 ianuarie 2006 Judecătoria Focşani prin sentinţa civilă nr.109 pronunţată în dosarul 7036/2005 a respins ca tardivă contestaţia cu acelaşi obiect formulată de SC „F” SRL.

Drept urmare există trei hotărâri definitive şi irevocabile din care una potrivnică, pronunţate în aceiaşi cauză cu acelaşi obiect şi între aceleaşi părţi.

Prin întâmpinare intimata SC „F” SRL a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă pentru că s-a invocat în faţa instanţelor de judecată excepţia autorităţii de lucru judecat în baza raţionamentului prezentat în cererea de revizuire, iar instanţele s-au pronunţat în sensul respingerii excepţiei ca neîntemeiate.

In această situaţie nu se poate face cerere de revizuire întrucât, judecându-se o asemenea cerere, instanţa ar realiza un control judiciar asupra hotărârii prin care s-a respins excepţia autorităţii lucrului judecat.

Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că prezenta revizuire este inadmisibilă prin prisma apărării făcute de intimată.

Astfel, în a treia acţiune iniţiată de SC „F” SRL împotriva AJOFM Vrancea s-a invocat de către intimată existenţa autorităţii de lucru judecat faţă de sentinţa civilă nr.109/2006 a Judecătoriei Focşani şi sentinţa civilă nr.3706/2005 a Judecătoriei Focşani, excepţie soluţionată prin încheierea din 03.03.2008.

Posibilitatea de a cere revizuirea pentru contrarietate între sentinţa civilă nr.109/2006, 3706/2005 şi 1911/2008 ale Judecătoriei Focşani este condiţionată de împrejurarea ca-n ultimul proces să nu se fi invocat celelalte două hotărâri sau, chiar dacă a fost invocată, instanţa să fi omis a se pronunţa asupra obiecţiunilor în legătură cu existenţa acelor hotărâri, în sensul de a nu fi soluţionat excepţia puterii de lucru judecat. Dacă s-ar admite interpretarea contrară şi s-ar considera că cererea de revizuire pentru contrarietate de hotărâri este admisibilă în orice situaţie, ar însemna să se nesocotească puterea lucrului judecat rezultând din cea de-a treia hotărâre, ceea ce ar fi împotriva finalităţii urmărite de lege.

In speţa, aşa cum s-a constatat, s-a invocat existenţa celorlalte două hotărâri şi instanţa s-a şi pronunţat pe excepţia autorităţii de lucru judecat.

Ca atare, revizuirea întemeiată pe disp.art.322 pct.7 Cod procedură civilă este inadmisibilă.

Etichete: