Top

Suspendarea soluţionării unei cauze

Neindicarea valorii bunului revendicat şi al temeiului de drept al acţiunii atrage suspendarea soluţionării cauzei potrivit dispoziţiilor aer. 1551 Cod procedură civilă

Decizia civilă nr. 295/R din 31.08.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin încheierea pronunţată de către Tribunalul Galaţi s-a dispus suspendarea cauzei reclamantei V.P. în temeiul dispoziţiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă până când aceasta va indica temeiul de drept al acţiunii şi valoarea imobilului revendicat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta care a susţinut că precizările cerute de instanţa de fond nu sunt necesare, temeiul de drept fiind indicat iar valoarea imobilului este de peste 1 miliard de lei.

Faţă de precizările făcute de reclamantă în nota de susţineri depusă la instanţa de fond în sensul că îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, art. 480 din Codul civil şi art. 1 din Protocolul nr. 1 Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în mod justificat prima instanţă a solicitat reclamantei să precizeze dacă înţelege să se judece pe dispoziţiile legii speciale sau a dreptului comun.

Cum reclamanta nu a indicat temeiul de drept al acţiunii în mod legal au fost aplicate dispoziţiile art. 1551 din Codul de procedură civilă.

De asemenea, pentru stabilirea competenţei materiale de soluţionare a cererii reclamanta are obligaţia legală de a evalua imobilul revendicat.

Întrucât cerinţele instanţei nu au fost îndeplinite, măsura suspendării cauzei în temeiul dispoziţiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă este legală iar Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 din Codul de procedură civilă a respins recursul ca nefiind fondat şi a menţinut măsura suspendării. (Red. G.P.)

Etichete: