Top

Respingerea cererii ca tardivă

Domeniu: plângere 278 ind.1 C.p.p.

Tip: sentinţă

NR. 317/09.10.2007

Autor: Judecătoria Adjud

Respingerea cererii ca tardivă

Petentul A. I. a formulat plângere împotriva soluţiei de neurmărire penală dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud în dosarul 217/P/2007, faţă de intimatul A. C. pentru infracţiunea prev. de art. 246 din C.p. .

Temeiul juridic reţinut de procuror al soluţiei de neîncepere a urmării penale a fost art.10 lit.a din C.p.p.

Petentul a formulat iniţial plângere împotriva soluţiei dispusă de procuror după expirarea termenului de 20 zile prev. de art.278 din C.p.p. Astfel plângerea acestuia a fost respinsă ca tardivă de primul procuror.

Ulterior petentul s-a adresat în termenul legal Judecătoriei Adjud cu plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale

Instanţa a respins plângerea ca tardivă întrucât nedepunerea plângerii în termenul legal la primul procuror atrage şi tardivitatea sesizării instanţei. Într-o soluţie contrară o persoană ar putea să formuleze plângere la primul procuror chiar şi după câţiva ani de la primirea rezoluţiei de neurmărire penală şi după respingerea acesteia să se adreseze în termenul prev. de art.278 ind. 1 instanţei de judecată care ar trebui să analizeze cererea pe fond. Această situaţie este inadmisibilă şi incompatibilă cu practica Cedo , încălcând accesul la justiţiei şi dreptul la un proces echitabil al celorlalte persoane din cauza respectivă care s-a putea vedea lăsaţi la simpla voinţă a unei alte persoane din dosar, pe o perioadă nedeterminată în condiţiile în care faţă de aceştia s-a dispus o soluţie de neurmărire de către un organ judiciar. Pe lângă aceste aspect s-ar vătăma grav şi o altă componentă a dreptului la un proces echitabil , respectiv soluţionarea unei cauze într-un termen rezonabil.

Etichete: