Top

Revendicare imobiliara

SENTINTA CIVILA NR.1043
Sedinta publica de la 14 aprilie 2008

Asupra cererii de fata :
Prin cererea adresata Judecatoriei ______ si inregistrata sub nr.1294/327/ 20.09.2006 numar in format vechi 5453/2006,astfel cum a fost precizata reclamanta ____ , solicita instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratilor _______, de a lasa in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 220,29 mp teren, aflata in _______.
In motivarea cererii reclamanta arata ca prin dispozitia nr.4101/19.12.2005 emisa de primarul municipiului ____ in aplicarea Legii nr.10/2001, i s-a restituit in natura suprafata de 863,56 mp situata in municipiul ______ formata din doua loturi si reprezentate in planul de situatie efectuat de expert ______, suprafata din care 215,76 mp , ce formeaza lotul 1B, sunt ocupati de parati, imprejurare care este confirmata si de mentiunile din procesul verbal de punere in posesie nr.14.374/01.06.2006.
In sustinere a fost solicitata administrarea probelor cu interogatoriul paratilor, expertiza tehnica, testimoniala si cu inscrisuri.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.480 si urmatoarele C.civ., art.274 C.proc. civ.
In sustinere, reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii dupa mai multe inscrisuri precum: Dispozitia nr.4101/ 19.12.2005; procesul-verbal de punere in posesie nr.14.374/1.06.2006, incheierea nr.4770/06.02.2006, extras de Carte Funciara, plan de situatie, adrese, cerere, proces verbal.
Paratii au depus la dosar intampinare prin care au aratat ca au stapanit in mod neintrerupt terenul in cauza in baza contractelor de vanzare cumparare datate 29.01.1932, prin care autorul ____ a cumparat de la _______,un imobil constand in loc de casa in lungime de 59 metri liniari si in latime 9 metri liniari si actul datat 06.06.1933, prin care acelasi autor, impreuna cu sotia sa, ____, cumpara de la _______ suprafata de 228 mp, loc viran, situat intre _______
In drept, au fost invocate dispozitiile art.115 c.cproc civ, iar in sustinere au fost atasate inscrisuri constand in acte de vanzare, act de deces, sentinta civila, decizii civile, proces verbal, Extras de pe Decretul 92/1950.
In cauza au fost administrate probele cu interogatoriul partilor,cu expertiza topografica si cu cercetare locala.
Cu adresa nr. 12753/16.04.2007, Primaria ____ a inaintat la dosar in copie, Decretul de expropriere nr.65/1987.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Potrivit Dispozitiei 4101/19.12.2005 emisa de Primaria _____ s-a dispus restituirea , in natura reclamantei suprafata totala de 863,56 mp situata in ______, format din doua loturi, lotul 1B fiind ocupat de fam _____, avand ca vecinatati ________.
Conform art.480 si urmatoarele C.civ.” proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege”
Astfel cum se poate observa ambele parti invoca in dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie acte de vanzare cumparare care provin de la autori diferiti, astfel incat se impune compararea acestor titluri.
Prin actul de vanzare datat 05.02.1935 numitii ______ vand lui _____ , un „loc viran in forma neregulata situat in localitatea _____ cu fatade spre strada ____ si _____ si raspunzand in dos cu str. _____ si avand latura din strada ____ de 36 ml, spre proprietatea _______ de 19 ml, spre str. _____ de 31 plus 12 ml, total 42ml, spre proprietatea ______ de 34 ml, spre proprietatile ______ avand latura de 39 ml, spre str. _______ de 23, ˝ ml, spre proprietatile ________________ de 67 ml in total, iar dinspre proprietatea _______ pe partea cealalta de 37 ml.”
De asemenea, prin Procesul verbal incheiat in 11 mai 1951 este descris imobilul situat in str. _______ folosit de ________, fiind mentionata atat existenta gardului imprejmuitor din scandura veche, a gardului din scandura veche care desparte curtea de gradina, sopronul si porumbarul din scanduri constructii care se regaseau pe tenul acestuia.
Astfel, potrivit titlului de proprietate aflat la fila ___ din dosar datat 29.01.1932, invocat de parati, _______ au instrainat lui ________ imobilul constand in „ locul de casa in lungime de 39 de metri liniari si in latime de 9 metri liniari, pe care se afla construita o casa cu trei camere si o sala invelita cu tabla, o bucatarie de vara, construita din scandura, canal de apa, o latrina si la fund o casa in ruina.
Se specifica faptul ca imobilul avea ca vecini „in partea din deal restul proprietatii noastre (_________) , la fund si la vale proprietatea ____ si la fata str. _______.”
De asemenea, invoca paratii ca prin actul de vanzare datat 06.06.1933 , ___________ vinde autorilor acestora _________, suprafata de 228 metri patrati, „loc viran care face parte din locul viran situat in _____ , str. _____ si ________ , ramas mostenire de la defunctul tata ________”.
Se specifica faptul ca locul viran „ se margineste in partea din deal cu proprietatea cumparatorilor, la fata cu str. ________ si in celelalte doua parti cu restul locului proprietatea mostenitorilor ________ si are latimea la strada de 6 metri si lungimea incepand de la strada pana in fund de 38 metri”.
Ulterior, din suprafata totala de 579 mp achizitionata prin cele doua acte de vanzare mentionate, prin actul de vanzare cumparare datat 25.08.1967, _________ a vandut fiului sau __________, imobilul situat in _________ compus din teren loc de casa in suprafata de 280 mp, teren care „se invecineste la ____________
In ceea ce-l priveste pe _____, fiu al lui _______, desi paratii nu recunosc ca ______ i-ar fi instrainat o suprafata de teren, la interogatoriu acestia arata ca in momentul achizitionarii imobilului , in 1967, acesta era vecin cu proprietatea lor, aspect care reiese si din mentiunile contractului de vanzare cumparare in care _______- este mentionat in partea de sud pe o latura de 24,3 ml+ 4,10 ml+13,3 ml.
In Decretul de expropriere 40/1987 _______ figura cu suprafata de 336,94 mp teren cu constructii (fila ___), situata in _______fiind mentionat si _______ cu domiciliul in _________ cu imobil teren cu constructii situat la aceeasi adresa, in suprafata de 280 mp.
Potrivit concluziilor din raportul de expertiza topografica, suprafata de teren in discutie de 220,29 mp, identificata cu S2 in planul de situatie, care este actualmente folosita de parati, face parte din suprafata cumparata de catre ____________ conform actului de vanzare cumparare datat 05.02.1935 si a schitei anexa la acest contract.
Astfel, se poate observa prin actele de vanzare cumparare datate 1932 si 1933, autorul paratilor ___________ a achizitionat suprafata totala de 579 mp, din care a vandut lui _________, in 1967 suprafata de 280 mp, suprafata identificata cu S1 in planul de situatie (315,61 mp).
Relativ la suprafata intregului imobil situat in _________ folosit de parati are o intindere reala de 535,90 mp, format din S1 – 315,61 mp si S2 – 220,29 , delimitate prin gard impartitor, avand ca vecini ___________
Fata de aceste imprejurari se poate observa ca pentru suprafata S2, de 220,29 mp, teren ce face parte din suprafata dobandita in 1935 de ________, paratii nu au facut dovada dreptului de proprietate, imprejurare fata de care se apreciaza ca acestia au calitate de posesori neproprietari.
Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita cererea astfel cum a fost precizata de catre reclamanta __________ in contradictoriu cu paratii _________ si va obliga paratii sa lase in deplina proprietate si posesie reclamantei suprafata de 220.19 mp. situat in _____________, identificata pe planul de situatie cu S2, delimitata prin punctele A,B,L,M,N,O,A, potrivit Raportului de expertiza intocmit de expert _________.
Potrivit art. 274 c.cproc civ va obliga paratii la plata cheltuielilor de judecata.

Tags: