Top

Contestatie la executare

Domeniu:Civil

Tip:sentinta

NR/Data:1093/22.10.2009

Autor:Judecatoria Adjud Contestatie la executare.

Prin cererea avand ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorul S. V. in contradictoriu cu intimata SC X si cu tertul poprit SC Y ,a solicitat anularea titlului executoriu ,respectiv a biletului la ordin emis in data de 29.01.2007 ,scadent in data de 25.05.2007 avalizat in suma de 7811,60 lei si anularea tuturor formelor de executare promovate de BEJ

In motivarea cererii sale, contestatorul a aratat ca, la data de 06.05.2008, a fost anuntat de societatea la care lucreaza ,de infiintarea unei popriri pe salariu pt suma de 7811,60 lei ,in baza unui contract de credit de nevoi personale nr 1259 N /29.01.2007 pe care l-ar fi incheiat cu SC X si pt care ar fi emis si un billet la ordin cu valoarea mentionata ,scadent la data de 25.05.2007.Contestatorul a aratat ca nu a incheiat un astfel de contract si nici nu a semnat nici un billet la ordin ,altcineva semnand in locul sau ,si ca banuieste ca acea persoana ar putea fi sotia sa B. M. (fosta S.).Fata de aceasta situatie a formulat si o plangere penala la Politia mun Adjud.

Cererea a fost motivata in drept potrivit art 177 si urm c.p.c.,art 399 si urm c.p.c.

Legal citate in cauza intimate si tetul poprit,doar intimata SC X a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata.In fapt a aratat ca executarea silita a fost inceputa impotriva contestatorului ,titular al contractului de imprumut ,fiind astfel pus in executare biletul la ordin ,caruia legea prin disp.art 374 al 1 c.p.civ ii recunoaste calitatea de titlu executoriu..

In drept au fost invocate disp.art 115 ,371 ind 1 si urm c.p.c,Ordonanta 28/2006 .

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri(dosarul de executare silita al BEJ nr 16/2008,si sent.pen nr.184/11.06.2009 a Jud Adjud ramasa definitiva).

Judecatoria Adjud a admis contestatia la executare ,si a anulat toate actele de executare silita din dos nr 16/2008 al BEJ ,impotriva debitorului contestator.

Pentru a hotari astfel,instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea de executare silita formulate de intimate SC X ,adresata BEJ ,s-a solicitat inceperea executarii silite in baza B.O.emis la data de 29.01.2007 de catre debitorul contrstator S. V. ,in favoarea intimatei, pt suma de 7811,60 lei ,cu scadenta la 25.05.2007 ,refuzat la plata la data de 30.05.2007 pt motivul lipsa totala de disponibil in cont.Valoarea cuprinsa de instrumentul de plata ,in baza caruia s-a solicitat executarea silita, reprezinta contravaloarea ratelor de credit datorate in baza contractului de credit pentru nevoi personale nr 1259N/29.01.2007.

Potrivit disp art 454,456,459c.p.c s-a dispus infiintarea popririi asupra salariului debitorului contestator S.. V.,sau altor drepturi de natura salariala ale acestuia ,ce urma a fi primate de la tertul poprit SC Y.

Prin sentinta penala nr 184/11.06.2009 ,pronuntata de Jud ADjud in dos nr 195/173/2009 ,ramasa definitiva,s-a dispus condamnarea inculpatei B. M.(fosta S.), si a inculpatului B. C. ,pt. complicitate si respective autorat la savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura private,intrucat inc B. C.,prin folosirea de nume si calitati mincinoase si prin falsificarea semnaturii in numele contestatorului S. V. ,fiind ajutat cu intentie in actiunea sa frauduloasa de catre B. M., a incheiat cu intimata SC TBI CREDIT contractul de credit nr 1259N/29.01.2007 ,pentru suma de 7944 lei ,in scopul obtinerii unui folos material injust.

Fata de cele aratate,instanta retine ca atat contractul de credit 1259N/2007 cat si biletul la ordin in baza caruia s-a inceput executarea silita impotriva contestatorului,emis la data de 29.01.20076 scadent la data de 25.05.2007 in suma de 7811,60 lei avalizat de S. V., sunt nule ,nefiind semnate de contrestatorul debitor ci de inculpatul B. C.cu complicitatea inc B.M. ,creanta pentru care s-a inceput urmarirea nu este certa ,intrucat nu rezulta dintr-un act emanat de la debitorul contestator,astfel ca instanta fata de disp.art 379 si art 399 c.p.civ,a admis contestatia la executare ,si a anulat toate actele de executare silita din dos nr 16/2008 al BEJ ,impotriva debitorului contestator .

Etichete: