Top

FOND FUNCIAR. Dovedirea imprejurarii ca autorul petentului, fost membru cooperator a adus pamant in cooperativa agricola de productie sau ca i s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, potrivit art.8 alin 2 din Legea nr.18/1991

TIP: sentinta civila

Nr/DATA: 2068/22.04.2008

AUTOR: Judecatoria Focsani

DOMENIU: Fond funciar

Prin sentinta civila nr.2068/22.04.2008 a fost respinsa plângerea înregistrată pe rolul acestei instante prin care petentul a chemat în judecată pe intimatele Comisia locală şi Comisia judeţeană pentru anulare hotărâre privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut in vedere ca pentru stabilirea dreptului de proprietate, petentul în calitate de moştenitor al autorilor săi ar fi trebuit să dovedească împrejurarea că terenurile a caror restituire o solicita au intrat în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie fie că a fost adus de acesta, fie că i s-a preluat în orice mod teren de către cooperative aşa cum reiese din prevederile imperative al art. 8 din Legea nr. 18/1991.

S-a mai statuat că desi în dovedirea cererii sale de reconstituire, petentul a depus o declaraţie de martor prin aceasta nu s-a făcut referire la modalitatea în care autorii petentului au pierdut proprietatea terenurilor (au fost preluate de CAP), astfel cum se precizează în dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 18/1991.

Astfel, prin prisma acestor împrejurări a fost mentinuta soluţia de respingere a Comisiei judeţene, cu substituirea motivării în sensul că petentul nu a făcut dovada că autorii săi au adus pământ în Cooperativa agricolă sau că aceasta ar fi preluat în orice mod terenul în litigiu.

Etichete: