Top

FOND FUNCIAR: Sarcina probatorie care incumba petentului in dovedirea dreptului de proprietate si identificarea vechiului amplasament potrivit Legii de accelerare a judecatii (Titlul X din Legea nr.247/2005)

TIP: sentinta civila

Nr/DATA: 3070/17.06.2008

AUTOR: Judecatoria Focsani

DOMENIU: Fond funciar

Prin sentinta civila nr.3070/17.06.2008 s-a respins plângerea petentului prin care solicita anularea hotărârii data de Comisia judeteana privind stabilirea dreptului de proprietate.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut in vedere ca potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face cu privire la terenurile care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie, aceasta fiind o condiţie pentru reconstituire dreptului de proprietate.

S-a mai retinut ca petentul s-a limitat a depune acte de proprietate şi depoziţiile olografe ale martorilor , fără a dovedi nici în faţa instanţei că aceste terenuri au fost preluate de fosta Cooperativă agricolă, în orice mod asa cum se prevede in dispoziţiile legale mai sus amintite

Mai mult, petentul nu a manifestat iniţiativă probatorie recunoscută de prevederile art. 4 din Legea de accelerare a judecăţilor (Titlul X din Legea nr.247/2005) cu privire la identificarea terenurilor pe vechiul amplasament, petentul având de îndeplinit obligaţia procesuală de propunere a probelor (prezentarea martorilor fara citare, solicitarea efectuarii unei expertiza judiciare si indicarea obiectivelor acestei probe, s.a).

A fost inlaturata motivarea intimatei Comisia judeţeană cu privire la faptul că petentul nu a făcut dovada continuităţii dreptului de proprietate, o atare obligaţie nefiind arătată în dispoziţiile legilor fondului funciar, urmând ca această motivare să fie substituită prin considerentele de mai sus precizate .

Etichete: