Top

Legea 275/2006. Reducerea pedepsei în executarea căreia se află un deţinut, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare

Materia:penală.

Dosar nr.1165 /231/2010

Sent. pen. nr. 479/19.03.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia penală

Drepturile omului. Legea 275/2006. Reducerea pedepsei în

executarea căreia se află un deţinut, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare

Prin sentinţa penală nr.479/19.03.2010 a Judecătoriei Focşani s-a admis contestaţia formulată de condamnatul B.L. împotriva Încheierii Judecătorului delegat din cadrul Penitenciarului Focşani şi s-a constatat că acesta beneficiază de dispoziţiile art.76 al.1 lit.e din Legea 275/2006, cu referire la art.190 al.2 şi 3 din H.G.1897/2006, în sensul reducerii pedepsei în executarea căreia se află, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare.

Prin Încheierea judecătorului delegat din cadrul Penitenciarului Focşani s-a apreciat că legislaţia în vigoare nu include cursurile universitare în instruirea şcolară obligatorie, astfel că normele specifice privind acordarea unei remuneraţii şi a zilelor considerate ca executate, ca urmare a instruirii şcolare, nu se acordă şi în cazul absolvirii cursurilor universitare ci doar în cazul cursurilor de şcolarizare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Instanţa a apreciat că instruirea şcolară la care se referă dispoziţiile legale în materie cuprinde şi cursurile universitare, astfel că beneficiază de dispoziţiile art. 76 al.1 lit.e din Legea 275/2006 privind reducerea pedepsei cu fracţiunea din pedeapsa considerată ca executată pe baza instruirii şcolare, toţi deţinuţii care participă la cursuri de şcolarizare, respectiv pentru ciclul primar, gimnazial, liceal şi învăţământ universitar.

S-au avut în vedere următoarele:

Art.65 din Legea 275/2006 este intitulat ,,Instruirea şcolară” şi cuprinde 5 alineate.

Astfel, conform aliniatului 1 – în penitenciare se organizează cursuri de şcolarizare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Potrivit aliniatului 4 – persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de învăţământ universitar în forma frecvenţei redusă. Diferenţa dintre cele două dispoziţii nu constă decât în modul în care sunt organizate aceste cursuri: cele pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal – se organizează în penitenciare, iar cele de învăţământ universitar – în afara acestora (pe cheltuiala persoanei interesate, existând în acest sens protocoale cu diferite universităţi).

Ori ambele forme de cursuri fac parte din instruirea şcolară.

Mai mult, pentru deţinuţii adulţi ambele forme de cursuri sunt facultative (participă doar cei care doresc), aşa cum rezultă din formularea textului de la art.76 al.1 lit.e din Legea 275/2006 – ,, în cazul participării …”

În art.190 al.2 din HG 1897/2006 – Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006 se enumeră cursurile care fac parte din instruirea şcolară, incluzându-le şi pe cele universitare.

Astfel, ,,persoanele private de libertate care au lucrat, au participat la cursuri de alfabetizare ori instruire şcolară – primară, gimnazială, liceală sau universitară, în conformitate cu dispoziţiile art.65 al.1-4 din Lege pot benefica de liberare condiţionată după executarea fracţiunilor din pedeapsă prevăzută de Codul penal”.

La aliniatul 3 din acelaşi articol se arată modul de calcul în ceea ce priveşte partea din pedeapsă care se consideră executată pe baza instruirii şcolare, respectiv conform art. 76 din Legea 275/2006.

În consecinţă, dispoziţiile art.76 se aplică şi celor care au urmat cursuri de învăţământ universitar.

Nu se poate reţine că într-un text noţiunea de ,,instruire şcolară” se referă doar la aptitudinile şi comportamentul persoanelor private de libertate pentru a beneficia de liberare condiţionată şi astfel, nu s-ar aplica dispoziţii,e art.76 al.1 lit.e, iar în alt text (art.65 din lege) să se refere la cursuri care ar permite aplicarea dispoziţiilor art.76 al.1 lit.e (pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal).

Neacordarea de facilităţi egale (în sensul reducerii fracţiunii de pedeapsă pe baza cursurilor efectuate) tuturor celor care participă la cursuri de instruire şcolară(indiferent de forma de învăţământ – ciclul primar, gimnazial, liceal sau universitar) constituie o încălcare atât a dispoziţiilor art. 16 al.1 din Constituţie, care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi discriminări, cât şi a dispoziţiilor art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care interzice cu desăvârşire discriminarea.

Etichete: