Top

Legea 275/2006. Reducerea pedepsei în executarea căreia se află un deţinut, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare

Materia:penală.

Dosar nr.1165 /231/2010

Sent. pen. nr. 479/19.03.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia penală

Drepturile omului. Legea 275/2006. Reducerea pedepsei în

executarea căreia se află un deţinut, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare

Prin sentinţa penală nr.479/19.03.2010 a Judecătoriei Focşani s-a admis contestaţia formulată de condamnatul B.L. împotriva Încheierii Judecătorului delegat din cadrul Penitenciarului Focşani şi s-a constatat că acesta beneficiază de dispoziţiile art.76 al.1 lit.e din Legea 275/2006, cu referire la art.190 al.2 şi 3 din H.G.1897/2006, în sensul reducerii pedepsei în executarea căreia se află, cu fracţiunea pedepsei care este considerată ca executată pe baza instruirii şcolare sub forma cursurilor de învăţământ universitare.

Prin Încheierea judecătorului delegat din cadrul Penitenciarului Focşani s-a apreciat că legislaţia în vigoare nu include cursurile universitare în instruirea şcolară obligatorie, astfel că normele specifice privind acordarea unei remuneraţii şi a zilelor considerate ca executate, ca urmare a instruirii şcolare, nu se acordă şi în cazul absolvirii cursurilor universitare ci doar în cazul cursurilor de şcolarizare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Instanţa a apreciat că instruirea şcolară la care se referă dispoziţiile legale în materie cuprinde şi cursurile universitare, astfel că beneficiază de dispoziţiile art. 76 al.1 lit.e din Legea 275/2006 privind reducerea pedepsei cu fracţiunea din pedeapsa considerată ca executată pe baza instruirii şcolare, toţi deţinuţii care participă la cursuri de şcolarizare, respectiv pentru ciclul primar, gimnazial, liceal şi învăţământ universitar.

S-au avut în vedere următoarele:

Art.65 din Legea 275/2006 este intitulat ,,Instruirea şcolară” şi cuprinde 5 alineate.

Astfel, conform aliniatului 1 – în penitenciare se organizează cursuri de şcolarizare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Potrivit aliniatului 4 – persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de învăţământ universitar în forma frecvenţei redusă. Diferenţa dintre cele două dispoziţii nu constă decât în modul în care sunt organizate aceste cursuri: cele pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal – se organizează în penitenciare, iar cele de învăţământ universitar – în afara acestora (pe cheltuiala persoanei interesate, existând în acest sens protocoale cu diferite universităţi).

Ori ambele forme de cursuri fac parte din instruirea şcolară.

Mai mult, pentru deţinuţii adulţi ambele forme de cursuri sunt facultative (participă doar cei care doresc), aşa cum rezultă din formularea textului de la art.76 al.1 lit.e din Legea 275/2006 – ,, în cazul participării …”

În art.190 al.2 din HG 1897/2006 – Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006 se enumeră cursurile care fac parte din instruirea şcolară, incluzându-le şi pe cele universitare.

Astfel, ,,persoanele private de libertate care au lucrat, au participat la cursuri de alfabetizare ori instruire şcolară – primară, gimnazială, liceală sau universitară, în conformitate cu dispoziţiile art.65 al.1-4 din Lege pot benefica de liberare condiţionată după executarea fracţiunilor din pedeapsă prevăzută de Codul penal”.

La aliniatul 3 din acelaşi articol se arată modul de calcul în ceea ce priveşte partea din pedeapsă care se consideră executată pe baza instruirii şcolare, respectiv conform art. 76 din Legea 275/2006.

În consecinţă, dispoziţiile art.76 se aplică şi celor care au urmat cursuri de învăţământ universitar.

Nu se poate reţine că într-un text noţiunea de ,,instruire şcolară” se referă doar la aptitudinile şi comportamentul persoanelor private de libertate pentru a beneficia de liberare condiţionată şi astfel, nu s-ar aplica dispoziţii,e art.76 al.1 lit.e, iar în alt text (art.65 din lege) să se refere la cursuri care ar permite aplicarea dispoziţiilor art.76 al.1 lit.e (pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal).

Neacordarea de facilităţi egale (în sensul reducerii fracţiunii de pedeapsă pe baza cursurilor efectuate) tuturor celor care participă la cursuri de instruire şcolară(indiferent de forma de învăţământ – ciclul primar, gimnazial, liceal sau universitar) constituie o încălcare atât a dispoziţiilor art. 16 al.1 din Constituţie, care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi discriminări, cât şi a dispoziţiilor art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care interzice cu desăvârşire discriminarea.

Etichete:

LEGEA NR.275/2006. SANCTIONAREA PERSOANEI CONDAMNATE DE CATRE COMISIA DE DISCIPLINA A PENITENCIARULUI. CONTESTAREA SANCTIUNII LA INSTANTA DE JUDECATA. SARCINA PROBEI SAVARSIRII FAPTEI

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 3847 (12.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: cereri, contestatii

Prin sentinta penala nr.3847/12.12.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a admis contestatia formulata de catre persoana condamnata BSC împotriva încheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate prin care s-a dispus respingerea plângerii împotriva hotarârii Comisiei de disciplina din cadrul Penitenciarului Iasi prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a „suspendarii dreptului de a participa la activitati culturale pe timp de o luna” si a dispus anularea sanctiunii.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 08.09.2008 persoana condamnata se afla cu alti detinuti la sectorul vizite, primind vizita concubinei sale si a copilului lor. La un moment dat, persoana condamnata a intentionat sa dea copilului o cutie cu bomboane dar nu i s-a permis întrucât nu avea acceptata o asemenea cerere. La întoarcerea în camera de detentie, persoana condamnata, nemultumita de faptul ca nu i se permisese sa dea copilului sau o cutie cu bomboane în conditiile în care alti condamnati aflati la sectorul vizita au fost lasati sa dea persoanelor aflate în vizita diverse cadouri (flori si dulciuri) si-a exprimat într-un mod nu tocmai linistit nemultumirea, aruncând cutia de bomboane pe jos si afirmând ca trebuia sa sparga geamurile de la sectorul de vizita.
Martorul audiat în cauza AG a confirmat incidentul, declarând însa ca nu a auzit petentul înjurând sau amenintând pe cineva din personalul penitenciarului, desi au fost adusi împreuna.
Instanta a retinut ca fapta persoanei condamnate de a afirma ca trebuia sa sparga geamurile de la sectorul de vizita, nu reprezinta o atitudine necuviincioasa fata de personalul unitatii de detinere. Desi comportamentul petentului nu a fost tocmai adecvat locului de detinere, instanta apreciaza ca acest comportament, având în vedere împrejurarile concrete în care s-a manifestat (alti condamnati aflati la sectorul vizita au fost lasati sa dea persoanelor aflate în vizita diverse cadouri – flori si dulciuri), nu este de natura sa atraga fata de condamnat aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
În conditiile în care faptele de amenintare sau injurii nu au fost probate – numitii BI, AM, AG, audiati în cadrul procedurii disciplinare, au aratat ca la data de 08.09.2008 petentului i s-a refuzat la sectorul vizite predarea unor dulciuri si a unei flori persoanelor venite în vizita si ca acesta nu a adresat injurii sau amenintari personalului din penitenciar – instanta a admis contestatia si a dispus anularea sanctiunii aplicate de comisia de disciplina din cadrul Penitenciarului Iasi.

Etichete: , ,