Top

Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă

Materia: anulare incident plată

Nr./Dată: 14/22.02.2007

Sentinţă

Autor: Tribunalul Vrancea secţia comercială şi de contencios administrativ-fiscal

Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă

Reclamanta SC S SA Cîmpineanca a chemat în judecată pârâta BCR Sucursala Vrancea şi BNR – centrala Incidentelor de Plăţi pentru ca prin hotărâre judecătorească să se anuleze incidentele de plăţi 317 şi 318/2005 înregistrate la FNBO .

În baza raporturilor comerciale existente între reclamantă şi SC CH SA, reclamanta a emis 2 bilete la ordin cu scadenţă la 8 şi 9.12.2005.

Reclamanta a făcut dovada achitării obligaţiilor înainte de scadenţă, la 7.12.2005.

Aşa fiind, în baza art.36 alin.2 din regulamentul BNR nr.1/23.02.2001 s-a admis cererea şi s-a dispus anularea indicentelor de plăţi din Fişierul Naţional de Bilete la Ordin şi Fişierul Naţional al persoanelor cu Risc.

Etichete:

Anulare incident plată

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Suceava la data de 26 martie 2010 sub nr. 3603/86/2010, subscrisa SC … în contradictoriu cu B.C.R. SUCURSALA SUCEAVA, SC … SRL si BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI solicitat anularea incidentului de plata înregistrat în C.I.P. în baza cererii de înscriere a refuzului bancar efectuat cu nr. 173 din 17 martie 2010, la sesizarea B.C. R. SA Sucursala Suceava.

În motivare a aratat ca la data de 03.02.2010, reclamanta a emis biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 pentru suma mentionata în cifre de 2100 lei scadent la data de 09.03.2010, iar în litere a fost scris din eroare douazeci si unumiilei, bilet emis pentru pârâta SC …. SRL VLADENI.

Biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412/03.02.2010-reprezinta diferenta de plata pentru factura nr. 0000019/28.08.2009. SC …. SRL a preluat, odata cu divizarea SC … SA FALTICENI datoriile acestei societati. Astfel, prin biletul la ordin nr. 0110413/03.02.2010 scadent la data de 24.02.2010, a fost achitata suma de 2164 lei, urmând ca prin biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 sa achite diferenta de 2.100 lei reprezentând factura nr. 19/2009 în suma totala de 4264,19 lei.

SC —- SRL VLADENI a depus biletul la ordin la C.B., iar aceasta banca a solicitat achitarea biletului la ordin la BCR Sucursala Suceava, banca emitenta a instrumentului de plata.

Prin adresa nr. 295/15.03.2010 a solicitat BCR Suceava retragerea acestui instrument de plata, deoarece din eroare a fost scris în litere o alta suma decât cea corecta, urmând ca suma corecta cea înscrisa în cifre sa fie achitata prin alta modalitate de plata, solicitare ce a fost refuzata.

Examinând cererea formulata, Tribunalul constata ca aceasta este întemeiata.

Astfel, reclamanta a emis biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 pentru suma mentionata în cifre de 2100 lei scadent la data de 09.03.2010, iar în litere a fost scris din eroare douazeci si unumiilei, bilet emis pentru pârâta SC —- SRL VLADENI.

Biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412/03.02.2010-reprezinta diferenta de plata pentru factura nr. 0000019/28.08.2009. SC —- SRL a preluat, odata cu divizarea SC … SA FALTICENI datoriile acestei societati. Astfel, prin biletul la ordin nr. 0110413/03.02.2010 scadent la data de 24.02.2010, a fost achitata suma de 2164 lei, urmând ca prin biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 sa achite diferenta de 2.100 lei reprezentând factura nr. 19/2009 în suma totala de 4264,19 lei.

SC —– SRL VLADENI a depus biletul la ordin la C.B., iar aceasta banca a solicitat achitarea biletului la ordin la BCR Sucursala Suceava, banca emitenta a instrumentului de plata.

Prin adresa nr. 295/15.03.2010 a solicitat BCR Suceava retragerea acestui instrument de plata, deoarece din eroare a fost scris în litere o alta suma decât cea corecta, urmând ca suma corecta cea înscrisa în cifre sa fie achitata prin alta modalitate de plata, solicitare ce a fost refuzata.

Fara a putea retine vreo culpa în sarcina BCR – Suceava care a procedat la înregistrarea incidentului de plata cu respectarea dispozitiilor din Regulamentul nr. 1/2001 a B.N.R., Tribunalul Suceava va admite actiunea.

La luarea acestei hotarâri s-au avut în vedere dispozitiile art. 36 alin. 2 din Regulamentul nr. 1/2001 al B.N.R. potrivit carora anularea înscrierilor din evidenta Centralei Incidentelor de Plata se poate face la cererea persoanelor declarante, din proprie initiativa sau la solicitarea instantelor judecatoresti, mai exact în baza unei hotarâri judecatoresti.

Fata de cele aratate, instanta va admite cererea si va dispune anularea acestui incident de plata.

Etichete: