Top

DIVORT

Pe rol solutionarea actiunii civile de fata avand ca obiect divort formulata de reclamantul M.V. domiciliat in …… in contradictoriu cu parata M.C. domiciliata in …..

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul personal si asistat de avocat P.L., parata M.C., martorii M.C., M. C. si L.S.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care arata ca actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 40 lei si timbru judiciar de 0,30, cauza a fost amanata in vederea administrarii probatoriului testimonial,procedura este legal îndeplinită, dupa care:

Se audiaza, sub prestare de juramant, martorii L.S., M. C. si M. C, depozitiile acestora fiind consemnate si declaratiile atasate la dosar.

Instanta, apreciind cauza in stare de judecata, acorda cuvantul pe fond.

Apărătorul reclamantului solicita admiterea actiunii din culpa paratei, sa i se incredinteze paratei spre crestere si educare minora rezultata din casatorie, cu obligarea reclamantului la pensie de intretinere in functie de venitul minim pe economie, parata sa-si reia numele avut anterior casatoriei, admiterea cererii de legaturi personale cu minora, cu cheltuieli de judecata.

Parata este de acord cu desfacererea casatoriei, insa din culpa comuna, solicita incredintarea minorei, reluarea numelui avut anterior casatoriei, obligarea reclamantului la pensie de intretinere si stabilirea de legaturi personale astfel cum a precizat la termenul din 21 decembrie 2009.

JUDECATA

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul M.V. domiciliat in ……a chemat in judecata pe parata M.C.domiciliata in ……… solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta , sa se dispuna desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratei , sa i se incredinteze paratei spre crestere si educare minora N.I., sa fie obligata la pensie de intretinere in favoarea miorei , parata sa-si reia numele avut anterior casatoriei acela de L. si sa i se incuviinteze sa aiba legaturi personale cu minora in modalitatea aratata in actiune, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii arata reclamanta ca sa casatorit cuparata in anul .2000 si din casatorie a rezultat minora N.I. nascuta la data de l3.0l.2002.

Precizeaza reclamantul ca la inceput relatii de familie au decurs normal pana in luna septembrie 2009 cind a aflat ca intretine relatii de concubinaj , iar la sfirsitul lunii octombrie 2009 a parasit domiciliu plecind la parintii sai unde locuieste si in prezent.

Mai arata reclamantul in ceea ce priveste pe minora solicita sa aiba legaturi personale minora intrucat este foarte apropiat de minora .

Apreciaza casatoria ca fiind grav si iremediabil vatamata si solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata .

In drept isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art.37 al.2 , art. 40 , art. 42 si art. 86-94 cod familie.

In sprijinul actiunii reclamantul a depus copie xerox de pe certificatul de casatorie , copie xerox de pe certificatul de nastere al minorei si veniturile incasate de parat de la unitatea unde lucreaza.

Instanta a dispus efectuarea anchetei sociale, referat ce a fost depus la dosar fila 2l dosar.

Partile au solicitat instantei incuviintarea probei testimoniale ,proba admisa de instanta fiind audiati in cauza , martorii L.S. pentru parata si M.C. si M. C. pentru reclamant.

Din examinarea probelor administrate in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

Partile s-au casatorit la data de 25.06.2000 si au convetuit pana in luna octombrie 2009 cind a intervenit separarea in fapt cu caracter definitiv.

Din relatiile de familie a rezultat minora N.I., care de la separarea in fapt au ramas in grija exclusiva a paratei.

Din declaratiile martorilor rezulta ca relatiile de casatorie la inceput au decurs normal pana in luna septembrie 2009 cind parata fara nici un motiv a parasit domiciliu conjugal intrind in relatii de concubinaj .

Din continutul referatului de ancheta sociala coroborat cu declaratia martorei audiata in cauza rezulta ca parata dispune de conditii optime pentru cresterea si ingrijirea minorei .

Avind in vedere cauzele care au condus la destramarea relatiilor de familie instanta apreciaza ca relatiile de familie sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila urmind ca in baza art. 38 cod familie , sa admita actiunea si sa desfaca casatoria din culpa comuna a sotilor asa cum a solicitat parata .

In baza art.40cod familie ,reclamanta isi va relua numele avut anterior casatoriei acela de L.

Din probele administrate a rezultat faptul ca interesul minorei este acela de a creste si a se dezvolta alaturi de mama lor urmind ca in baza art. 42 cod familie sa se incredinteze paratei spre crestere si educarea N.I.

In ceea priveste legaturile personale cu minora instanta va incuviinta ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora in prima si a treia saptamina din luna de vineri de la ora l6 pana duminica orele l7 , prima saptamina in vacanta de iarna,o saptamina in vacanta de Paste , si luna august in domiciliul reclamantului,in aceasta modalitate instanta apreciind ca relatiile personale cu minora isi ating scopul real .

In baza art.86-96 cod familie ,va obliga reclamantul la plata unei pensii de intretinere in cuantum de l10 lei lunar ,in favoarea minorei N.I. nascuta la data de l3.0l.2002 incepind cu data introducerii actiunii respectiv l7.ll.2009 pana la majoratul acesteia

La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere instanta a avut in vedere venitul net realizat de reclamant de la societatea unde isi desfasoara activitatea

In baza art. 274 cod procedura civila , va obliga parata la plata sumei de 650,5 lei cheltuieli de judecata catre reclamant.

Vazind si dispozitiile art. 278 pct. 3 cod pr. civila

Penttru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila avand ca obiect divort formulata de reclamantul M.V. domiciliat in ………….in contradictoriu cu parata M.C.domiciliata in ……si in consecinta :

Declara desfacuta casatoria incheiata la Consiliul Local al municipiului Rm.Sarat si trecuta in registrul starii civile la nr. …. din …..din vina exclusiva a paratei.

Parata isi va relua numele avut anterior casatoriei acela de L.

Incredinteze paratei spre crestere si educare pe minora N.I.nascuta la data de l3.0l.2002.

Incuviinteaza ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora in prima si a treia saptamina din luna de vineri de la ora l6 pana duminica orele l7 , prima saptamina in vacanta de iarna,o saptamina in vacanta de Paste si luna august in domiciliul reclamantului .

Obliga reclamantul la l10 lei lunar ,pensie de intretnere in favoarea minorei incepind cu data introducerii actiunii respectiv l7.ll.2009 pana la majoratul acesteia

Obliga parata la plata sumei de 650,5 lei cheltuieli de judecata catre reclamant.

Executorie de drept privind pensia .

Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi

RED:/26.02.2010

Etichete: