Top

Minori

INSTANTA

In urma deliberarii in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., a adoptat urmatoarea hotarare:

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.02.2011 sub nr. X/189/2011, repartizat in mod aleatoriu prezentului complet (C8 Civil) reclamantul M F a chemat in judecata pe parata M L, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei partilor incheiata la data de 29.10.2005 din culpa comuna, incredintarea spre crestere si educare pe minora M L, nascuta la data de 18.06.2007, parata sa revina la numele avut anterior casatoriei, acela de C, obligarea paratei la plata pensiei de intretinere.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu parata la data de 29.10.2005 si a convietuit cu acesta pana in urma dupa casatorie in casa parintilor sai, in dependinte separate pana in anul 2008, cand parata a parasit domiciliul conjugal. Din casatorie a rezultat minora M L, nascuta la data de 18.06.2007. Din anul 2005 pana in anul 2008, perioada in care lucra la C, parata a intrat intr-o relatie extraconjugala cu un alt barbat, relatie pentru care a parasit familia. Parata a plecat impreuna cu prietenul sau in localitatea M, lasand-o pe minora L, in grija sa exclusiva. Reclamantul a apreciat ca relatia este deteriorata si nu mai poate continua.

Cererea de chemare in judecata nu a fost motivata in drept.

La data de 28.03.2010 reclamantul si-a modificat actiunea in sensul ca solicita divortul prin acord, cu copii.

La data de 11.04.2011 reclamantul a renuntat la capetele de cerere privind incredintarea minorei M L spre crestere si educare si la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei.

Cererea de chemare in judecata a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei, in conformitate cu art. 7 lit. a din Legea 146/1996 privind taxele de timbru. A fost aplicat timbrul judiciar in valoare de 1 leu, in conformitate cu art. 3 alin. 1 din O.G. 32/1995 privind timbrul judiciar.

B. Apararile formulate

La data de 28.03.2011 parata M L s-a prezentat in fata instantei, solicitand divortul prin acord, revenirea la numele anterior casatoriei, exprimandu-si acordul cu privire la celelalte capete de cerere. In acest sens a facut mentiune sub semnatura pe cererea de chemare in judecata de la fila 3 –verso.

In cauza a fost citata Autoritatea Tutelara – Primaria com. D si Autoritatea Tutelara – Primaria I.

C. Probe

Au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: copie carte de identitate (fila 6), certificat de casatorie seria CE nr. 495049 (fila 7), copie certificat de nastere – minora M L (fila 8), .

A fost efectuata ancheta sociala la domiciliul paratei de catre Primaria com D – compartimentul de asistenta sociala.(fila 13) si ancheta sociala la domiciliul reclamantului de catre Primaria I (fila 24).

II. Solutia instantei

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Intre partile in cauza, reclamantul M F si parata M L a fost incheiata casatoria de la data de 29.10.2005 si inregistrata in Registrul starii civile al Primariei Comunei I sub nr.14 din 29.10.2005.

Potrivit art.37 alin.2 din Codul familiei casatoria poate fi desfacuta prin divort, divortul poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti.

Art. 38 alin 1 din Codul familiei,- astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010, prevede ca divortul prin acordul partilor poate fi pronuntat de instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

Astfel, instanta retine ca din casatoria partilor a rezultat minora M L, nascuta la data de 18.06.2007 si care a fost incredintata spre crestere si educare bunicilor paterni M M si M E din loc. silistea, com. I, jud. V, prin sentinta civila nr. 64/19.01.2010 a Tribunalului V

In urma administrarii probelor de a dosar, constatand indeplinite conditiile prevazute de art. 38 alin.1 din Codul familiei si vazand dispozitiile art. 6131 Cod de procedura civila, instanta urmeaza sa admita prezenta cerere, astfel cum a fost modificata si sa dispuna desfacerea casatoriei, prin acordul partilor.

Cu privire la nume

Potrivit art. 40 alin. 1 din Codul familiei, la desfacerea casatoriei, sotii se pot invoi ca sotul care a purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot sa poarte acest nume si dupa casatorie, iar alin. 2 prevede ca instanta pentru motive temeinice poate sa incuviinteze acest drept chiar in lipsa unei invoieli intre soti.

Alin. 3 al aceluiasi articol prevede ca daca nu a intervenit nicio invoiala sau daca instanta nu a dat incuviintare, fiecare dintre fostii soti va purta numele ce avea inainte de casatorie.

Intrucat nu exista nici o invoiala asupra purtarii numelui dobandit de catre parata din casatorie, atat reclamantul cat si parata solicitand revenirea la numele purtat anterior casatoriei, instanta urmeaza sa dispuna revenirea paratei la numele purtat anterior casatoriei, acela de C.

Cu privire la incredintarea minorei si la plata pensiei de intretinere

In temeiul art. 246 c.proc. civ. instanta urmeaza sa ia act ca reclamantul renunta la capatul de cerere privind incredintarea minorei M L spre crestere si educare si la capatul de cerere privind plata pensiei de intretinere.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

In temeiul art. 46 alin. 1 lit. c din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, se va face mentiune despre divort pe marginea actului de casatorie. In acest sens o copie de pe hotarare va fi comunicata Primariei Comunei I.

Se va comunica o copie de pe hotarare Autoritatii Tutelare – Primaria com. D.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea modificata formulata de petentii – soti M F si M L, avand ca obiect divort prin acord.

Dispune desfacerea casatoriei partilor inregistrata sub nr. 14 din 29.10. 2005 in Registrul starii civile al Primariei Comunei I, Jud. V, prin acordul partilor.

Dispune revenirea paratei la numele purtat anterior casatoriei, respectiv ,, C”.

Ia act ca reclamantul renunta la capatul de cerere privind incredintarea minorei M L si la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata pensiei de intretinere.

Definitiva si irevocabila cu privire la desfacerea casatoriei, potrivit art. 619 alin. 4 C.proc.civ.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare cu privire la nume si cu privire la renuntarea la capetele de cerere mai sus mentionate, potrivit art. 619 alin. 4 C.proc. civ. rap. la art. 282 C.proc. civ si principiul unicitatii caii de atac.

Pronuntata in sedinta publica azi, 11.04.2011.

Etichete: