Top

Actiune rezolutiune contract

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile de rezoluţiune contract formulată de reclamantul V P , domiciliat în comuna , judetul în contradictoriu cu paraţii V R şi V P , domiliaţi în comuna , judetul .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit reclamantul V P pentru care a răspuns avocat T G şi paraţii V R şi V P .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de 139 lei cu chitanţa nr. 0002406/11.03.2010 şi timbru judiciar de 5 lei, taxe anulate la dosar.

Sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii P P , şi V C , depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat T u G depune la dosar acte medicale privind pe reclamant. Nu mai are alte probe de administrat , apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul în fond.

Instanţa, în baza art 150 cod procedură civilă, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat T G arată că reclamantul prin acţiunea promovată a solicitat rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere , motivat de faptul că paraţii nu şi-au asigurat obligaţia luată prin acest contract. Cu actele de la dosar şi martorii audiaţi în cauză s-a facut dovada că paraţii nu i-au asigurat paratului întreţinerea, nu i-au asigurat medicamente, ba mai mult i-au vandut bunurile agricole şi i-au luat banii. Pentru a nu fi deranjaţi i-au întrerupt telefonul. Paraţii sunt fiul şi nora reclamantului şi au total dezinteres faţă de acesta, ei fiind plecaţi în străinătate. Celălalt fiu mai mare l-a întreţinut, l-a dus la medic , i-a luat medicamente, fiindu-i milă de el , deşi nu avea nici o obligatie. Acţiunea fiind dovedită solicită admiterea acesteia, cu obligarea paraţilor la plata cheltuielilor de judecată privind taxa de timbru.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul V P , domiciliat în comuna , judetul a chemat in judecata pe paraţii V R şi V P , domiliaţi în comuna , judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere autentificat la nr si sa fie obligati paratii la cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul arata ca prin contractul de vinzare cumparare cu clauza de intretinere susmentionat a transmis paratilor imobilul casa de locuit si teren aferent 833 mp , cu obligatia ca acestia sa-i asigure intretinere pe toata durata vietii a lui si a sotiei sale ,si sa-i ingrijeasca corespunzator.

Arata ca paratii sunt fiu si respectiv nora si in considerarea acestei legaturi de afinitate a fost de acord sa consimta la incheierea unui contract de intretinere in conditiile sus aratate fiind convins de faptul ca cei doi se vor ocupa corespunzator de toate cele necesare intretinerii lor.

Arata ca aceasta convingere s-a dovedit a fi neintemeiata deoarece atat fiul cat si nora dupa incheierea contractului au refuzat sa-si duca la indeplinire obligatiile asumate si nu a facut nici cel mai mic efort de a asigura o intretinere minima desi cunosteau ca sunt in virsta si in nevoie.

In contextul celor aratate sotia sa V B la a decedat raminind in continuare singur bolnav , in virsta si fara ingrijire .

Paratii nu au indeplinit obligatia de a inmormintare si nici cea privind pomenile ulterioare pentru vinzatoarea V B .

La o anumita perioada dupa incheierea contractului cei doi paratii au plecat in la munca ,astfel incat se afla singur fara lemne de foc suferind de mai multe boli si fara nici un alt sprijin , motiv pentru care a fost nevoit sa formuleze prezenta actiune de reziliere a contractului .

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. l020 cod civil.

La actiune reclamantul a atasat copie de pe contractul de vinzare cumparare .

Paratii desi legal citati nu s-au prezentat in instanta si nu au depus nici intimpinare.

La cererea reclamantului instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori .

Au fost depuse acte medicale pentru dovedirea starii de sanatate in care se afla reclamantul .

In cauza au fost audiati martorii V C si P P .

Analizind probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele .

La data de a fost autentificat contractul de vintare cumparare cu clauza de intretinere intervenit intre reclaamntul V P si sotia sa V B pe de o parte si paratii V R si V P fiu si respectiv nora.

In baza contractului susmentionat vinzatorii au inteles sa vinda paratilor imobilul proprietate situat in comuna jud. , compus din casa de locuit si suprafata de teren de 833 mp compusa din 6 camere , doua holuri , doua bucatarii , doua camari , crama si grajd pe o suprafata construita de 204,39 mp .

Pretul vinzarii s-a stabilit de comun acord la suma de l6.000 ron din care la data autentificarii s-a platit suma de l000 ron convenindu-se ca restul sa se converteasca in obligatii de ingrijire si intretinere constind in alimente imbracaminte incalzit iluminat asigurare de medicamente , transport la medic , iar la deces sa ii inmorminteze dupa obiceiurile locului .

Totdata s-a stabilit de comun acord respectarea dreptului de uzufruct viager asupra imobilului si terenului aferent.

Dupa incheierea contractului de vinzare cumparare o perioada de timp relatiile dintre parti au decurs normal insa ulterior s-au deteriorat datorita faptului ca paratii nu si-au dus la indeplinire obligatiile asumate prin contract.

In anul 2008 a decedat vinzatoarea V B in imobil raminind reclamantul care nu s-a bucurat de ingrijire din partea paratilor deoarece acestia se aflau de mai mult timp in la munca.

Din declaratiile martorilor audiati rezulta ca paratii s-au comportat total necorespunzator fata de parinti ,

Rezulta ca acestia au venit in tara cu o saptamina inainte de decesul mamei V B , iar dupa inmormintare intr.o perioada scurta de timp au desfiintat telefonul din imobil si au vindut si o serie de bunuri mobile ce apartineau parintilor ,dupa care au plecat din nou in Italia lasindu-l pe reclamant fara nici un fel de sprijin moral si material .

Tot martorii au declarat ca unui alt fiu al reclamantului i s-a facut mila de acesta si i-a acordat intretinere si ingrijire , desi obligatia legala trebuia sa fi dusa la indeplinire de parati.

Actiunea este intemeiata ,fiind dovedita pe deplin cu probele aduse de reclamant motiv pentru are instanta in baza art, l020 cod civil o va admite urmind ca in consecinta sa dspuna rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere nr. Sarat .

In baza art. 274 cod pr. civila , paratii vor fi obligati la l07l lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentind contravaloare taxa judiciara de timbru.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila de rezoluţiune contract formulată de reclamantul V Pa , domiciliat în comuna , judetul în contradictoriu cu paraţii V R şi V P , domiliaţi în comuna , judetul si in consecinta.

Dispune rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere autentiicata la nr. .

Obliga paratii la l07l lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentind taxa de timbru .

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: