Top

PENAL.Infractiuni.Inselaciune si fals in inscrisuri

Deliberând asupra procesului penal de faţă, constată următoarele.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a fost pusa în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor ANI pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1-3,5 cod penal,art.290 cod penal fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a cod penal; GMV, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals fapte prevăzute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal,fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal,si art.33 lit.a si 37 lit.a cod pena; IN, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune fapte prevăzute si pedepsite de art.290 cod penal si art.26 rap.la art.215 alin.1-3 cod penal fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal şi art.33 lit.a cod penal; IG pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal şi art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.33 lit.a cod penal; DC pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals,fapte prevăzute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal şi art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33lit.a cod penal; AG pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals fapte prevăzute si pedepsite de art 215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal.; CA pentru săvârşirea infractiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; CC pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod peanl si art.33 lit.a cod penal; SG pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; EG pentru săvârşirea infractiunilor prevăzute de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; BG pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; TI pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a cod penal; TE pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; GV pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; GM pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals prevăzute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal, IGC pentru săvârşirea infractiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnatură privată prev si pedepsite de art.26 rap.la art 215 alin.1,3 cod penal si art.290 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; DMS pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals fapte prevăzute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a si art.41 alin.2 cod penal.

S-a reţinut prin actul de inculpare că inculpatul ANI a înfiinţat SC AI 2006 SRL în imobilul proprietatea inculpaţilor TI şi TE.

În acest spaţiu a funcţionat şi un magazin al societăţii la care era încadrată ca vânzătoare inculpata GV.

Inculpatul Al a cumpărat de la inculpatul GM şi soţia acestuia o suprafaţă de teren pe care a construit o hală unde urma să se desfăşoare activitatea de producţie a sicietăţii. Pentru finalizarea construcţiei acesta prin intermediul inculpatului GVV i-a determinat pe cei mai mulţi dintre inculpaţi să contracteze credite de nevoi personale pe baza unei documentaţii false întocmită de el, documentaţie prin care se acredita faptul că inculpaţii sunt angajaţi ai societăţii pe diferite posturi, că beneficiază de salarii lunare în diferite sume, le-a întocmit contracte individuale de muncă false şi a făcut menţiuni în cărţile de muncă, de asemenea eronate.

Tuturor contractanţilor de credite le-a promis că el va fi persoana care va rambursa ratele şi că pentru serviciul respectiv vor fi angajaţi după punerea în funcţiune a halei.

În realizarea rezoluţiei infracţionale aşa cum a fost mai sus specificată, inculpatul a contractat în nume propriu un credit în valoare de 20.000 lei de la SC Ralfi SA Cluj, folosind o adeverinţă de salariu nereală din care rezulta că are calitatea de director al SC AI 2006 SRL şi un salariu lunar de 1763 lei.

În realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale a convins-o pe inculpata GV sa contracteze un credit de la CEC în suma de 23.500 lei si un credit de la BRD in suma de 23.000 lei întocmind adeverinţa de salariu, a făcut menţiunea in carnetul de munca a acesteia ca i-a fost majorat salariu de la 500 la 800 lei lunar, a întocmit un contract individual de munca a acesteia acte in baza cărora au fost obţinute cele doua credite. Sumele încasate pentru cele doua împrumuturi au revenit in întregime inculpatului ANI, acesta angajându-se fata de inculpata sa restituie creditele.

În mod asemănător inculpatul A a contactat pe inculpatul TI si prin întocmirea unor adeverinţe de salariu false privind calitatea de angajat al SC AI 2006 SRL cu un salariu de 957 lei lunar a obţinut un credit de la SC Ralfi IFN SA in suma de 14.500 lei, suma ce a fost primita in totalitate de inculpatul Apostol.

Inculpatul A a mai convins in mod asemănător si întocmind adeverinţe de salariu false, contracte fictive de munca, menţiuni in cărţile de munca ale titularilor, a obţinut credite de la CEC Bank pentru inculpata TE in suma de 23.500 lei, 1.500 lei de la SC Provident Financial România SA. Prima sumă a fost încasata de inculpatul A cea dea doua suma a fost obţinuta de inculpata pe baza unei adeverinţe false de angajat al SC LLC SRL, adeverinţa înmânata acesteia de către inculpatul GVV.

În mod asemănător inculpatul GM, pe baza unei adeverinţe de salariat false eliberata de SC AI 2006 SRL a obţinut un credit in valoare de 25.000 lei de la BCR si 22.200 lei de la BRD, sume predate inculpatului A.

Din întreaga suma inculpatul A i-a remis inculpatului GM suma de 4.500 lei pentru serviciul prestat.

Inculpatul GM a mai obţinut un credit de 1000 lei de la SC Provident Financial Romania SA, credit care a fost însuşit in realitate de inculpatul GVV pe baza unei documentaţii false si aprobat de inculpatul IN in calitate de reprezentant al societatii de credit.

Folosind adeverinţa de salariu falsa eliberata de inculpatul A , o copie a cartii de munca completata tot cu menţiuni nereale de către inculpatul A, inculpatul DMS a obţinut un credit in suma de 50.000 lei de la CEC Bank, precum si un credit in suma de 47.200 lei de la BCR.

Inculpatul DC la solicitarea inculpatului AN a obţinut un credit in suma de 45.000 lei de la CEC pe baza unei adeverinţe false de salariat, copia cartii de munca completata cu menţiuni nereale.

În mod asemănător inculpatul a mai obţinut un credit in suma de 30.800 lei de la BRD.

Întreaga suma a fost ridicata de inculpatul AN inculpatului DC revenindu-i 5.000 lei.

Inculpatul AG a fost convins de inculpatul A sa acceseze un credit de 20.000 lei de la BRD, suma obţinuta pe baza unor documente nelegale, respectiv adeverinţe de venit false, contract de munca fals, stat de plata fals, documente întocmite de AN.

In mod asemănător acelaşi inculpat a obţinut un credit de 10.000 lei de la SC Ralfi IFN SA, documentaţia falsa fiind întocmita de inculpatul A.

Pentru activitatea sa inculpatul a primit un plus la salariu de 500 lei , iar sumele din cele doua credite au revenit in totalitate inculpatului ANI.

Pe baza unei documentaţii false, respectiv adeverinţa de salariu, contract individual de munca inculpatul CA a contractat un credit in valoare de 54.000 lei de la CEC Bank , bani însuşiţi de inculpatul A.

Inculpata CC, pe baza unei documentaţii nereale, respectiv stat de plata, adeverinţa de salariu, contract individual de munca a luat un credit in valoare de 39.000 lei de la CEC Bank , suma însuşita de inculpatul ANI.

Tot pe baza unei documentaţii false întocmita de inculpatul AN aceasta a obţinut un card de credit cu o suma de 500 lei de la BCR.

Inculpatul EG a obţinut un credit in suma de 37.800 lei de la CEC Bank folosind o adeverinţa de salariu falsa si un contract de munca fals din care rezulta calitatea de angajat al SC AI 2006 SRL in funcţia de conductor auto cu un salariu lunar de 1279 lei. Întreaga suma a revenit inculpatului ANI.

Inculpatul BG la sugestia inculpatului A, pe baza unor documente nereale, respectiv adeverinţa de salariu, carnet de munca completat cu date false a obţinut un credit in valoare de 23.300 lei de la BCR si un credit in valoare de 31.000 lei de la BRD, precum si un card de credit pentru 4.300 lei de la BRD , întreaga suma revenindu-i inculpatului ANI.

Inculpatul IG a fost convins de inculpatul AI sa obtina un credit in valoare de 21.000 lei de la BRD si un credit in suma de 28.000 lei de la BCR , ambele obţinute in aceeaşi zi pe baza unei documentaţii false, respectiv adeverinţa de salariu, ştate de plata, copie carnet de munca, toate întocmite de inculpatul AI. Din întreaga suma acestuia i-a revenit 4.000 lei restul fiind însuşiţi de inculpatul ANI.

Inculpatul SG, cumnatul inculpatului AN a obţinut de la BCR Buzau un credit in suma de 25.000 lei si alt credit in suma de 31.000 lei de la CEC, folosind o documentaţie falsă (adeverinţa de salariu, copie contract de munca) întocmita de inculpatul ANI, bani pe care i-a folosit in interes personal.

Inculpatul IN reprezentant al SC Provident Financial România IFN SA a fost convins de inculpatul GVV sa întocmească mai multe cereri de împrumut si contracte de credit pentru o serie de persoane, respectiv IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL şi NV, contracte semnate in numele persoanelor de mai sus de inculpatul GVV. Pe baza acestor contracte inculpatul GVV a obţinut credite in suma totala de 17.900 lei , suma ce si-a însuşito. Adeverinţele de salariu prezentate de inculpatul GVV inculpatului IN au fost întocmite pe calculator de inculpatul IGC. Acest inculpat a mai întocmit pe calculatorul personal adeverinţe de salariu la solicitarea inculpatului ANI precum si contracte individuale de munca, documente ce au fost identificate cu ocazia percheziţiei informatice asupra mediului informatic ridicat de la domiciliul inculpatului IGC.

În cauză au fost audiaţi inculpaţii, mai puţin inculpatul ANI, inculpatul GVV, inculpatul SG.

Ceilalţi inculpaţi prezenţi in instanţa au recunoscut in totalitate faptele in modalitatea descrisa in actul de inculpare.

Analizând probele administrate in cauza, respectiv declaraţiile inculpaţilor, adeverinţele de salariu, contractele de muncă, copiile carnetelor de muncă, copiile contractelor de credit, copiile cererilor de împrumut, relaţiile comunicate de unităţile bancare, concluziile expertizei sistemului informatic, instanţa reţine în fapt următoarele:

Inculpatul ANI in calitate de administrator al SC AI SRL pentru construirea unei hale de producţie, neavând sumele de bani necesare a convins pe inculpaţii GV, TI, TE, GM, DM, DC, AG, CA, CC, EG, BG, IG şi SG să contracteze credite de la diferite societati financiare din judeţul Buzău, promiţându-le ca vor fi angajaţi la societatea sa in condiţiile in care singurul angajat la societatea sa era inculpata GV, vânzătoare la magazinul aflat in incinta imobilului unde societatea îşi avea sediul.

Având consimţământul acestor inculpaţi s-a interesat la unităţile bancare de documentaţia necesara pentru obţinerea creditelor, după care a întocmit in fals adeverinţe de salariu, contracte individuale de munca, a făcut menţiuni false in carnetele de munca ale inculpaţilor menţionaţi mai sus si împreuna cu inculpaţii s-a prezentat la unităţile bancare unde aceştia au semnat contractele de credit si dupa primirea sumelor de către titularii contractelor de credit si le-a însuşit , unora dintre inculpaţi remiţând sume infime şi asigurându-i pe toţi că el va fi persoana care va rambursa creditele. În realitate inculpatul nu a rambursat sumele încasate.

Procedând in acest mod inculpatul A a obţinut in nume propriu un credit in suma de 20.000 lei de la SC Ralfi SA Cluj Napoca, inculpata GV a obţinut un credit de la CEC in suma de 23.500 lei si un credit de la BCR in suma de 23.000 lei; inculpatul TI a obţinut un credit in suma de 14.500 lei de la SC Ralfi IFN SA, inculpata TE a obţinut un credit in suma de 23.500 lei de la CEC Bank, inculpatul GM a obţinut un credit in suma de 25.000 lei de la BCR si un credit in suma de 22.200 lei de la BRD; inculpatul DM a obţinut un credit de la CEC Bank in suma de 50.000 lei si de la BCR in suma de 47.200 lei; inculpatul DC a obţinut de la CEC Bank suma de 45.000 lei şi de la BRD 30.800 lei; inculpatul AG a obţinut de la BRD un credit in suma de 20.000 lei si de la SC Ralfi IFN SA 10.000 lei; inculpatul CA a obţinut de la CEC Bank 54.000 lei; inculpata CC a obţinut de la CEC Bank un credit de 39.000 lei si de la BCR un card de credit de 500 lei; inculpatul EG a obţinut de la CEC Bank un credit de 37.800 lei si de la BCR un credit de 33.000 lei; inculpatul BG a obţinut de la BCR 23.000 lei şi de la BRD 31.000 lei; inculpatul IG a obţinut de la BRD un credit de 21.000 lei si de la CEC Bank un credit de 21.000 lei; inculpatul SG a obţinut de la BRD un credit de 25.000 lei şi de la CEC un credit de 31.000 lei.

Separat de activitatea infracţională a inculpatului ANI, inculpatul GVV cu sprijinul inculpatului IN, acesta din urma reprezentant al SC Provident Financial IFN România SA pe baza unor ceri de împrumut false, adeverinţe de salariat false a obţinut de la aceasta societate financiara credite in valoare de 17.900 lei pe numele unor titulari, respectiv IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL şi NV, contractele fiind semnate de inculpatul GV in locul titularilor.

De asemenea, inculpatul GVV a întocmit documentaţia falsa si pentru obţinerea unui credit in valoare de 1.500 lei de la SC Provident Financial Romania SA de către inculpata TE.

Cererile de împrumut au fost întocmite de către inculpatul IN iar adeverinţele pentru obţinerea creditelor au fost întocmite de către inculpatul IGC pe calculatorul personal al acestuia din urma, care de asemenea a întocmit si contractele individuale de munca si adeverinţele de salariu utilizate de inculpatul AN , datele fiind identificate cu ocazia percheziţiei informatice realizata asupra calculatorului personal al inculpatului I.

În drept faptele inculpatului ANI care în perioada septembrie 2007 – decembrie 2008 a întocmit documente cu un conţinut nereal, atât pentru sine, cât şi pentru ceilalţi inculpaţi si a obţinut credite de la mai multe instituţii bancare, beneficiind personal de aceste credite in suma totala de 679.300 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.215 al.1-3,5, art.290 cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.33 lit.a C.pen.

Faptele inculpaţilor GV, TE, GM, DMS, DC, AG, CC, EG, BG, IG şi SG, care au obţinut credite de la instituţii financiare pe baza unei documentaţii false întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune si uz de fals, prevăzute de art. 215, al.1-3, art.291 cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a c.pen., iar in ce priveşte pe inculpaţii CA şi TI sunt incidente dispoziţiile art.215 al.1-3 c.pen. si art.291 c.pen. cu aplicarea art.33 lit.a c.pen.

Faptele inculpatului IN in modalitatea reţinuta mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune si fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.26 rap.la art.215 al.1-3, art.290 cu aplicarea art.41 al.2 si art.33 lit.a C.pen.

În aceleaşi dispoziţii legale sunt încadrate si faptele inculpatului IGC care a întocmit cu ajutorul calculatorului documente cu conţinut nereal si au fost folosite de inculpaţii ANI si GVV.

Faptele inculpatului GVV care a obţinut mai multe credite de la SC Provident Financial SA folosind documente false întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev.de art.215 al.1-3 si art.291 cu aplicarea art.41 al.2 si art.33 lit.a C.pen.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor la individualizarea pedepselor instanţa va avea in vedere, pe lângă criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 c.pen., modalitatea de comitere a faptelor numărul mare al actelor materiale, in cazul inculpaţilor ANI şi GVV, faptul ca acesta din urma a comis fapta in stare de recidiva postcondamnatorie, s-au sustras judecăţii, iar în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi inculpaţi, poziţia sincera a acestora, motivul pentru care au comis faptele, îndreptăţeşte instanţa sa retina in favoarea acestora circumstanţele atenuante prev.de art.74 lit.a-c c.pen. cu consecinţele prevăzute de art.76 c.pen.

Instanţa consideră că aplicarea unei pedepse peste limita minimă pentru inculpatul ANI cu executare în regim de detenţie, precum şi aplicarea unei pedepse la limita minimă pentru inculpatul GVV de asemenea cu executare în regim de detenţie este de natură a realiza scopul educativ coercitiv al pedepsei.

Ţinând seama de modul de comitere al faptelor in cazul inculpaţilor IN şi IGC instanţa considera că suspendare executării pedepselor sub supraveghere, iar in cazul celorlalţi inculpaţi suspendarea condiţionata a executării pedepselor este de natura sa contribuie la reeducarea acestora.

În acest sens:

1. În baza art. 215 al. 1-3, 5 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpatul ANI la 11 ani închisoare pentru înşelăciune şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b cod pen. ca pedeapsă complementară.

În baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpat la 2 ani închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Va constata că infracţiunile sunt concurente cu cea pentru care a fost condamnat la 8 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1298 din 11.07.2008 a Judecătoriei Slobozia.

Vor fi contopite cele trei pedepse în pedeapsa rezultantă de 11 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

Se va anula suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1298/2008 a Judecătoriei Slobozia.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza II a şi lit. b cod pen. ca pedeapsă accesorie.

2. În baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 37 lit. a cod pen. va condamna pe inculpatul GVV la 3 ani închisoare pentru înşelăciune.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 37 lit. a cod pen. va condamna pe inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33-34 lit. b C.pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Se va revoca suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 94/2007 a Judecătoriei Buzău urmând ca inculpatul să execute 4 ani şi 2 luni închisoare.

Va aplica art. 71 64 lit. a teza II şi lit. b cod pen.

3. În baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpatul IN la 1 an şi 6 luni închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 26 raportat la art. 215 al. 1-3 cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpat la 3 ani închisoare pentru complicitate la înşelăciune.

Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

În baza art. 861 cod pen. va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 cod pen. inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 cod proc. pen..

4. În baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpaţii IG, BG, GV, GM, SG şi CC la câte 2 ani închisoare pentru înşelăciune.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen. va condamna pe aceiaşi inculpaţi la câte 2 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33 – 34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

În baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 cod proc. pen.

5. În baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpaţii AG şi TE la câte 1 an şi 6 luni închisoare pentru înşelăciune.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen., va condamna pe aceeaşi inculpaţi la câte 2 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

În baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni.

Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 cod proc. pen.

6. În baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 cu aplicarea art. 74 lit. a-c şi art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpaţii DC, EG şi DMS la câte 2 ani închisoare pentru înşelăciune.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpaţi la câte 2 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

În baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Aplică art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 cod proc. pen.

7. În baza art. 215 l. 1-3 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatul CA la 2 ani închisoare.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpat la 2 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa de 2 ani închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza II şi lit. b cod pen.

În baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Va aplica art. 71 al. 5 şi art. 359 cod proc.pen.

8. În baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatul TI la 10 luni închisoare pentru înşelăciune.

În baza art. 291 cu aplicarea art. 74 lit.a-c, art. 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpat la 2 luni închisoare pentru uz de fals.

Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa rezultantă de 10 luni închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod pen.

În baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 10 luni.

Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 c.proc.pen.

9. În baza art. 26 cod pen. raportat la art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpatul IGC la 3 ani închisoare pentru complicitate la înşelăciune.

În baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform art. 33-34 lit. b c.pen. vor fi contopite pedepsele aplicate în pedeapsa de 3 ani închisoare.

Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b c.pen.

În baza art. 861 c.pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 c.pen. inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. şi art. 359 c.proc.pen.

În latura civilă instanţa va avea în vedere cererile de constituire de parte civilă şi va obliga în solidar pe inculpatul ANI cu inculpatul SG la 35157,64 lei, cu inculpatul EG la 43629,90 lei, cu inculpatul BG la 31157,06 lei, cu inculpatul GM la 32459,74 lei, cu inculpata GV la 25173 lei, cu inculpata CC la 544,47 lei, cu inculpatul DMS la 50104,77 lei şi la comisioanele şi dobânzile aferente calculate până la achitarea integrală a debitelor către partea civilă BCR Buzău.

Va obliga în solidar pe inculpatul ANI în solidar cu inculpatul SG la 35692,48 lei către partea civilă CEC Buzău.

Va obliga în solidar pe inculpatul ANI cu inculpatul IG la 27006,39 lei şi cu inculpatul BG la 7634,84 lei către partea civilă BRD Buzău.

Va obliga în solidar pe inculpaţii IN, GVV şi IGC la 31136,05 lei către partea civilă SC Provident Financial SA Bucureşti.

Se va lua act că partea vătămată SC Ralfi IFN SA nu s-a constituit parte civilă.

Se vor menţine măsurile asiguratorii.

Se vor anula adeverinţele de venit eliberate pe numele inculpaţilor, iar pentru inculpata GV numai cu privire la salariu.

Se vor anula contractele individuale de muncă încheiate pe numele inculpaţilor IG, DC, AG, CA, CC, SG, EG, BG, TI, TE, GM, DMS, precum şi menţiunile din carnetele de muncă privind calitatea de angajaţi ai SC AI 2006 SRL.

Se va anula menţiunea din contractul de muncă al inculpatei GV privind majorarea salariului la 800 lei.

Se vor anula contractele de credit emise pe numele IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL şi NN încheiate cu SC Provident Financial România SA.

Se vor anula cererile de împrumut, contractele de credit şi adeverinţele de venituri întocmite pentru persoanele indicate mai sus privind creditele încasate de la SC Provident SA de către inculpatul GVV.

Instanţa urmează să nu procedeze la confiscarea sumelor reprezentând contravaloarea creditelor pentru care societatile financiare nu s-au constituit părţi civile având în vedere că contractele de credit constituie titluri executorii în baza cărora creditorul poate porni la executarea silită, contra debitorilor, inculpaţi în cauză pentru sumele împrumutate şi accesoriile acestora.

Se va confisca de la inculpatul IGC sistemul informatic compus din hard disk ”Seagate” S/N:5JXFFRLQ, un monitor, o imprimantă şi o tastatură.

Vor fi obligaţi inculpaţii la câte 350 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat, din care câte 200 lei onorariu apărător oficiu ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

Etichete: