Top

PENAL.Procurare si deţinere de arme

Asupra recursului penal.

Prin sentinţa penală nr.39 din 15.03.2010 Judecătoria Pătârlagele, în baza art.278 indice 1 alin. (8) lit. a cod procedură penală a respins plângerea formulată de învinuitului IBD, împotriva ordonanţelor nr. 11/II/2/2009 emisă de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti şi nr. 18/D/P/2009 din 27.04.2009 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, ca neîntemeiată.

Au fost menţinute rezoluţiile atacate.

S-a dispus obligarea învinuitului la plata sumei de 150 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin ordonanţa nr. 18/P/II/2009 din 27.04.2009, Biroul Teritorial Buzău al D.I.I.C.O.T. a dispus scoaterea de sub urmărire penală si aplicarea unei măsuri administrative (amendă de 500 lei) a învinuitului IBD.

În ordonanţă s-a reţinut că prin procesul-verbal din 03.04.2009 s-a început urmărirea penală împotriva învinuitului pentru ca în cursul lunii decembrie 2008 a introdus fără drept în România o armă de tir cu aer comprimat , marca Cometa, model 400 Compact, seria 19227-07 21-C1, fără să declare arma organelor vamale-fapta prevăzută de art. 271 din legea nr. 86/2006. Procedând astfel învinuitul a încălcat dispoziţiile art. 11 si art. 58 , lit. a Legea 595/2004, privind condiţiile de procurare si deţinere a armelor de tip cu aer comprimat din rândul cărora face parte arma în litigiu.

Împotriva acestei ordonanţe a formulat plângere învinuitul care a fost respinsă prin ordonanţa nr. 11/II/2/2009 din 03.07.2009 pronunţată de către DICOT Serviciul Teritorial Ploieşti.

Instanţa a mai constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 5 din OUG nr. 158/1999 aprobată cu modificări prin Legea nr. 595/2004 , puşca introdusă în ţară de către învinuit este cuprinsă în categoria armament şi în consecinţă introducerea în tară a armei, chiar legal dobândită în Spania, este obligatorie să fie efectuată în condiţiile acestui act normativ.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs învinuitul IBA susţinând că există un motiv de incompatibilitate pentru procurorul care a emis ordonanţa atacată; de asemenea, instanţa nu a analizat toate apărările pe care le-a formulat prin care a dovedit că nu este vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost cercetat.

A solicitat trimiterea cauzei la parchet pentru a se verifica faptul că a declarat, la intrarea în ţară, organelor poliţiei de frontieră arma pe care o avea asupra sa .

Tribunalul, verificând competenţa materială de soluţionare, în conformitate cu art.2781 c.proc.pen., art.271 din Legea nr.86/2006 şi art.27 alin.1, pct.1 lit.a) c.proc.pen. va reţine că aceasta revine în primă instanţă Tribunalului Buzău pentru considerentele ce se vor arăta în continuare..

Prin ordonanţa procurorului din cadrul DIICOT Buzău nr.18/D/P/2009 din 27.04.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului IBD pentru infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.271 din Lg.86/2006 privind Codul Vamal al României şi aplicarea unei sancţiuni administrative de 500 lei în conformitate cu art.181 şi art.91 alin.1 lit.c) c.pen.

Potrivit art.27 alin.(1) pct.1 lit.a) c.pro.pen. tribunalul judecă în primă instanţă infracţiunea de contrabandă dacă a avut ca obiect arme, muniţii sau materii explozive ori radioactive.

De asemenea, art.2781 alin.(1) c.proc.pen. stabileşte că plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată se soluţionează de judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Din coroborarea acestor dispoziţii legale, tribunalul va reţine că Judecătoria Pătârlagele a soluţionat plângerea formulată de către învinuitul IBD cu încălcarea dispoziţiilor ce reglementează competenţa după materie, hotărârea pronunţată fiind lovită de nulitatea absolută prev.de art.197 alin.2 c.proc.pen. şi atrăgând cazul de casare prev.de art.3859 alin.1 pct.1 C.proc.pen.

Faţă de aceste considerente, se va admite recursul, în baza art.38515 alin.(1) pct.2 lit.c) C.proc.pen., se va casa sentinţa recurată în totalitate, urmând a se constata că revine Tribunalului Buzău competenţa materială de soluţionare a plângerii formulate de către făptuitorul IBA în conformitate cu art.278 indice 1 alin. (1) c.proc.pen., art.271 din Legea nr.86/2006 şi art.27 alin. (1) pct.1 lit. a) C.propc.pen.

Se va dispune repartizarea aleatorie a cauzei pe rolul Tribunalului Buzău – fonduri penale.

Etichete: