Top

Violare domiciliu

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

Dosar nr. 25448/212/2008

SENTINŢA PENALĂ NR. 623

Şedinţa publică de la 19.05.2009

Pe rol pronunţarea asupra cererii având ca obiect „luarea măsurii internării medicale” faţă de învinuitul DR (art. 162 alin. 2 C.p.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă învinuitul.

Procedura legal îndeplinită, potrivit dispoziţiilor art. 310 alin. 2 teza 1 C.p.p..

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.05.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată – parte integrantă a prezentei hotărâri – când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la acest termen.

În aceeaşi compunere,

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 14.11.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 25448/212/2008, sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, în sensul de a se dispune măsura de siguranţă a internării medicale, într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire, a făptuitorului DR.

Sesizării a fost ataşat dosarul nr. 1743/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În cadrul cercetării judecătoreşti, a fost audiat făptuitorul (f. 13), au fost obţinute relaţii cu privire la condiţia medicală a făptuitorului (f. 24 – 59), respectiv a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice nr. 102/P/22.04.2009 de către S.M.L. Constanţa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Făptuitorul DR a fost cercetat în dosarul nr. 1743/P/2007 al Parchetului de lângă Judecătoria Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere în formă continuată, violare de domiciliu şi ameninţare, constând în aceea că, în perioada 03.02. – 08.02.2007, a pătruns fără drept în domiciliul surorii sale, numita CG, , unde a proferat ameninţări şi a distrus mai multe bunuri.

Prin rezoluţia nr. 1743/P/2007 din data de 27.10.2008, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale, a învinuitului DR, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 217 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., respectiv art. 192 alin. 2 C.pen. şi art. 193 C.pen., reţinându-se că există o cauză ce înlătură caracterul penal al faptelor – iresponsabilitatea făptuitorului.

S-au reţinut în acest sens concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 80/P/01.04.2008 eliberat de S.M.L. Constanţa (f. 18 – 19 d.u.p.), care au stabilit că, la data săvârşirii faptei, făptuitorul nu avea reprezentarea corectă a realităţii imediate şi a consecinţelor faptelor comise, discernământul fiind abolit.

Pentru determinarea măsurii de siguranţă adecvate condiţiei medicale a făptuitorului – schizofrenie paranoidă în remisiune parţială, instanţa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice de către S.M.L. Constanţa

Astfel, expertiza medico-legală psihiatrică nr. 102/P/22.04.2009 a stabilit că făptuitorul DR suferă de schizofrenie paranoidă în remisiune parţială interepisodică, recomandându-se aplicarea măsurii de siguranţă, prev. de art. 113 C.pen. – obligarea la tratament medical.

Văzând concluziile expertizei medico-legale psihiatrice, raportându-le la scopul măsurilor de siguranţă, de înlăturare a unei stări de pericol şi de preîntâmpinare a săvârşirii de noi fapte penale, conf. art. 111 C.pen., instanţa urmează să admită sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.

In baza art. 113 rap. la art. 112 C.pen. si cu ref. la art. 162 C.proc.pen. dispune fata de numitul DR, masura de siguranta a obligarii la tratament medical (pana la insanatosire).

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen. va dispune comunicarea unei copii de pe dispozitiv si de pe raportul de expertiza medico-legala nr. 102/P/22.04.2009 al S.M.L. Constanta, DSP a jud. Constanta, care va comunica numitului DR unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul.

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen. va pune in vedere numitului DR ca, dupa primirea comunicarii din partea Directiei SP a jud. Constanta, sa se prezinte de indata la unitatea sanitara desemnata cu efectuarea tratamentului. Va atrage atentia numitului DR ca, in caz de nerespectare a masurii luate, se va dispune internarea medicala.

In baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. va pune in vedere unitatii sanitare desemnate sa comunice instantei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.

Văzând şi prevederile art. 189 şi art. 192 alin. 3 C.proc.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.

In baza art. 113 rap. la art. 112 C.pen. si cu ref. la art. 162 C.proc.pen. dispune fata de numitul DR.

Conf. art. 429 alin. 1 C.proc.pen. dispune comunicarea unei copii de pe dispozitiv si de pe raportul de expertiza medico-legala nr. 102/P/22.04.2009 al S.M.L. Constanta, DSP a jud. Constanta, care va comunica numitului DR unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul.

Conf. art. 429 alin. 2 C.proc.pen. pune in vedere numitului DR ca, dupa primirea comunicarii din partea Directiei de Sanatate Publica a jud. Constanta, sa se prezinte de indata la unitatea sanitara desemnata cu efectuarea tratamentului. Atrage atentia numitului DR ca, in caz de nerespectare a masurii luate, se va dispune internarea medicala.

In baza art. 430 alin. 1, 2 C.proc.pen. pune in vedere unitatii sanitare desemnate sa comunice instantei datele prev. la lit. a – d din alin. 1.

In baza art. 192 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Conf. art. 189 C.proc.pen. onorariul aparatorului din oficiu, in cuantum de 200 lei, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se acorda catre avocat MT (conform delegatiei nr. 5283/24.11.2008).

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.05.2009.

Red; tehnored. A.E.M. (2 ex.) / 02.06.09

Etichete: