Top

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal.

Prin sentinţa penală nr. 41 din 14.01.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 3037/200/2009 s-a dispus astfel:

În baza art. 208, al. 1 – art. 209, al. 1 lit. e,g,i Cod penal cu aplicarea art. 41, al. 2, Cod penal a fost condamnat inculpatul GC la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru furtul calificat în formă continuată din 18.12.2005 – 8.10.2006.

În baza art. 77 al. 2, din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 41 al. 2, Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare din 10.02.2006 – 24.09.2006.

În baza art. 78 al. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără să posede permis de conducere în perioada 18.12.2005 – 8.10.2006.

În baza art. 293, al. 1, Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare infracţiunea de fals privind identitatea din 20.10.2006.

În baza art. 33, lit. a – 34, lit. b, Cod penal s-a constatat că cele patru infracţiuni sunt concurente şi s-au contopit pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare în regim privativ de libertate.

În baza art. 71 Cod penal i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a şi lit. b, Cod penal începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penală raportat la art. 998, Cod civil a fost obligat inculpatul la plata a 1800 euro către partea civilă PI şi la 4750 lei către partea civilă TI.

S-a luat act că prejudiciile produse părţilor vătămate CIG, NR, DC, SF, DV, SNR au fost acoperite.

În baza art. 118, alin. 1, lit. e, Cod penal s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a echivalentului în lei pentru suma de 2400 euro.

A fost respinsă cererea părţii vătămate SF de acordare a despăgubirilor civile.

În baza art. 191, Cod procedură penală s-a dispus obligarea inculpatului la 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 5397/P/2005, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a pus în mişcare acţiunea penală şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GC pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 208 al.1 – 209, al.1, lit. e, g, i, Cod penal cu aplic. art. 41, alin.2, Cod penal , art. 77, al.2, din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 al.2, Cod penal cu referire la art. 13, Cod penal, art. 78, al.1, din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 al.2, Cod penal, art. 293 al.1, Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a, Cod penal

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că, în perioada 18.12.2005 -18.10.2006, inculpatul a sustras 6 autoturisme marca BMW si Mercedes, în valoare totală de 19.100 euro, pe timp de noapte, prin efracţie sau cu chei potrivite, din locuri publice, pe care le-a condus fără să deţină permis de conducere şi ulterior a pus în circulaţie 4 dintre aceste autovehicule cu numere false de înmatriculare, iar la data de 20.10.2006 s-a prezentat sub identitatea fratelui său GCF în fata organelor de poliţie de pe raza municipiului Buzău.

Prin Sentinţa penală nr. 224/13.03.2008, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul respectiv, inculpatul a fost condamnat pentru toate infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată la o pedeapsă concurentă de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenţie.

Împotriva sentinţei respective, inculpatul a declarat apel, care a fost respins prin Decizia penală nr. 176/07.10.2008 a Tribunalului Buzău.

Împotriva Deciziei penale nr. 176/07.10.2008 a Tribunalului Buzău, inculpatul a declarat recurs, care a fost admis prin Decizia penală nr. 151 din 26.02.2009 a Curţii de Apel Ploieşti. Prin decizia respectivă au fost casate Sentinţa penală nr. 224/13.03.2008 şi Decizia penală nr. 176/07.10.2008 şi s-a dispus trimiterea cauzei la rejudecare la prima instanţă, pentru soluţionarea acesteia cu respectarea dispoziţiilor legale privind citarea inculpatului la judecată.

La rejudecare cauza a fost înregistrată sub nr. 3037/200/2009 din data de 25.03.2009.

În noaptea de 18/19.12.2005, inculpatul GC s-a deplasat singur, cu trenul, pe raza municipiului Buzău şi folosind chei potrivite a deschi autoturismul marca BMW al părţii vătămate CIG, care se afla parcat pe b-dul U. Inculpatul a condus autoturismul până în municipiul Bucureşti, unde l-a vândut martorului PM, care la rândul său, a predat autovehiculul centrului de dezmembrări auto SC M SRL BUCUREŞTI, centru administrat de martorii BAAH si AC. Ulterior autoturismul a fost descoperit de organele de poliţie la acest centru şi partea vătămată CIG a recuperat contravaloarea autoturismului de la martorii BAAH si AC.

În noaptea de 9/10.02.2006, inculpatul avenit în acelaşi mod în Buzău şi a sustras autoturismul marca BMW, proprietatea părţii vătămate NR, autoturism care era parcat pe b-dul U. A deschis portiera şoferului după ce a spart geamul cu o piatră şi a pornit motorul cu o cheie potrivită, înlocuind numărul de înmatriculare cu unul fals de Germania, pentru care avea şi acte de înmatriculare.

În perioada următoare inculpatul a vându autoturismul însoţit de documentele arătate mai sus, cu suma de 300 de euro, martorului PM, care l-a rândul lui l-a vândut martorului MAJ şi care prin mai multe vânzări succesive sau schimburi a ajuns în final la martorul TT de la care a fost recuperat.

În noaptea de 2/3.09.2006, inculpatul a ajuns din nou pe raza municipiului Buzău şi folosind chei potrivite a sustras autoturismul marca BMW 318 i, aparţinând părţii vătămate, DC, autoturism care era parcat pe strada M, în faţa blocului 2D, din municipiu B. Inculpatul a înlocuit plăcutele reale de înmatriculare cu numărul arătat cu altele false. Autoturismul a fost vândut, însoţit de documentele unui alt autovehicul, în jurul datei de 15.09.2006, martorului MC, ajungând în final, după vânzări succesive, la martorul PI, de la care a fost recuperat.

În noaptea de 13/14.09.2006, folosind acelaşi mod de operare inculpatul a sustras autoturismul marca BMW525, de culoare neagră, părţii vătămate SF parcat pe o stradă din Cartierul E. A schimbat plăcutele de înmatriculare ale autoturismului cu plăcuţe de înmatriculare cu numere de Franţa, şi folosind documentele unui alt autovehicul a vândut autoturismul martorului IP, care l-a rândul lui l-a vândut prin intermediul martorului PAV, unor cetăţeni de etnie rromă şi care a fost găsit abandonat, la data de 21.03.2007, pe Şoseaua MB din Bucureşti, şi care a fost restituit părţii vătămate Scozzarini Fortunato.

În noaptea de 23/24.09.2006 inculpatul a sustras autoturismul marca BMW 320 i, înmatriculat în Italia cu nr. VAD-87042, de culoare verde metalizat, aparţinând părţii vătămate DV, autoturism ce era parcat pe bulevardul U din Buzău. Inculpatul a înlocuit plăcuţele de înmatriculare după care folosind documente false a vândut autoturismul martorului IP. După mai multe vânzări succesive autoturismul a ajuns în posesia martorului CFM de la care a fost recuperat, fiind depistat în trafic şi returnat părţii vătămate.

În noaptea de 8/9.10.2007 prin acelaşi mod de operare inculpatul a sustras autoturismul marca Mercedes 200 D, de culoare bleul, proprietatea părţii vătămate SNR, care era parcat pe stradă în Cartierul D din municipiul Buzău.

A doua zi a vândut autoturismul, însoţit de documentele acestuia, pe care le-a găsit in interior, martorului LM care la rândul său l-a vândut martorului TI de la care a fost recuperat.

La data de 20.10.2007, în timp ce era urmărit general pentru fapte săvârşite pe raza municipiului Bucureşti, inculpatul s-a deplasat în municipiul Buzău însoţit de numitul BSI.

În jurul orelor 3.45, în timp ce se aflau intr-o parcare din zona U Sud, fiind observaţi de un echipaj de politie, aceştia au fugit, motiv pentru care au fost urmăriţi de organele de politie, care i-au prins şi i-au audiat. Cu această ocazie, inculpatul GC, care nu avea actele de identitate asupra sa a declarat că se numeşte GCF şi a indicat datele de stare civilă ale fratelui său.

Verificându-se în baza de date identitatea inculpatului s-a constatat că acesta şi-a atribuit o identitate falsă.

Inculpatul a declarat în cursul urmăririi penale că şi-a atribuit o altă identitate întrucât ştia că este urmărit general şi a urmărit să nu fie reţinut de organele de politie în baza mandatului de arestare emis în lipsă de o instanţă din municipiul Bucureşti.

Situaţia de fapt astfel reţinută este dovedită prin coroborarea declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului date în cursul urmăririi penale cu declaraţiile martorilor audiaţi CAM, BAAH, AC, PAV, TT, PM, IC, MC, CFM, IP, PM şi LM, atât la urmărirea penală cât şi în faza de cercetare judecătorească (cei prezenţi la judecată şi cei audiaţi prin comisie rogatorie).

Situaţia de fapt stabilită pe baza declaraţiilor arătate mai sus se coroborează şi consemnările şi fotografiile realizate cu ocazia reconstituirii organizate în ziua de 24.04.2007, reconstituire la care a participat şi apărătorul din oficiu al inculpatului, dar şi martorul asistent BI, care a declarat în faţa instanţei că inculpatul este cel care a indicat locul de unde a sustras autoturismele, fără să fie influenţat de vreo persoană sau organ de anchetă. Faţă de această constatare, instanţa va înlătura apărările inculpatului, conform cărora la reconstituire a indicat locurile furtului pentru că acesta erau indicate de către poliţişti şi el confirma.

De asemenea, instanţa a înlăturat şi cealaltă apărare formulată de inculpat, potrivit căreia era imposibil să fie în Buzău la datele respective deoarece este cercetat pentru infracţiuni în alte localităţi din ţară săvârşite în aceleaşi date. Din adresa nr.12719/01.06.2009 a Poliţiei Municipiului F rezultă că acesta a fost cercetat în 3 dosare, dar nu s-a dovedit vinovăţia inculpatului, din adresa nr. 67888/02.06.2009 a IPJ V rezultă că inculpatul a fost cercetat pentru două furturi săvârşite în nopţile de 15/16.10.2006 şi 23/24.10.2006 (alte date decât cele de la Buzău) şi nu s-a putut dovedi vinovăţia inculpatului, din adresa nr. 276523 din 02.06.2009 a IPJ P din care rezultă că inculpatul nu a fost cercetat de această unitate de poliţie şi din adresa nr. 37003 din 04.06.2009 a IPJ N din care rezultă că inculpatul împreună cu numitul BSI sunt cercetaţi pentru furtul a două autoturisme în noaptea de 24/25.10.2006. Din parcurgerea datelor arătate în adresele de mai sus, rezultă cu certitudine, că inculpatul este cercetat şi în alte localităţi din ţară dar datele săvârşirii faptelor respective sunt total diferite de cele la care au fost săvârşite faptele de pe raza municipiului Buzău, ceea ce nu susţine apărarea inculpatului că la datele respective nu putea fi în Buzău.

În drept, faptele inculpatului GC de a sustrage 6 autoturisme, pe timp de noapte, prin efracţie sau folosind chei potrivite, din locuri publice situate pe raza municipiului Buzău, în perioada 18.12.2005 – 08.10.2006, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 al.1-209 al.1, lit. e, g, i, Cod penal cu aplic. art. 41, al.2, Cod penal.

Faptele aceluiaşi inculpat de a conduce aceste autoturisme pe drumurile publice fără să deţină permis de conducere, în aceiaşi perioadă şi după sustragerea acestora faptele de a le pune în circulaţie patru autoturisme, folosind numere false de înmatriculare întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 77, al. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 41, al.2, Cod penal şi respectiv art. 78, al.1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 41, al.2, Cod penal.

Fapta inculpatului de a se prezenta sub identitatea fratelui său GCF în fata organelor de poliţie de pe raza municipiului Buzău, la data de 20.10.2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 293 al.1, Cod penal.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că nu se face vinovat de omiterea tuturor faptelor pentru care a fost condamnat.

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei şi a motivelor de apel invocate, tribunalul va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză rezultă că inculpatul – apelant a comis următoarele fapte:

În noaptea de 18/19.12.2005, inculpatul, prin folosirea de chei potrivite a deschis autoturismul marca BMW aparţinând părţii vătămate CIG care se afla parcat pe B-dul U din municipiul Buzău, autoturism pe care l-a condus până în municipiul Bucureşti şi pe care l-a vândut martorului PM.

În noaptea de 09/10.02.2006 inculpatul a sustras autoturismul marca BMW proprietatea părţii vătămate NR, parcat pe B-dul U din Municipiul Buzău, a înlocuit numărul de înmatriculare şi l-a vândut în perioada următoare martorului P M, care l-a vândut la rândul său.

În noaptea de 2/3.09.2006, inculpatul folosind chei potrivite, a sustras autoturismul BMW 318 i aparţinând părţii vătămate DC, ce era parcat pe str. M din Municipiul B, a înlocuit plăcuţele de înmatriculare şi la vândut ulterior martorului MC, care l-a vândut la rândul său.

În noaptea de 13/14.09.2006, prin acelaşi mod de operare, inculpatul – apelant a sustras autoturismul BMW 525 aparţinând părţii vătămate S F parcat pe o stradă din cartierul E din Municipiul B, a schimbat plăcuţele de înmatriculare şi l-a vândut martorului IP.

În noaptea de 23/24.09.2006 inculpatul – apelant a sustras autoturismul MBW 320 i aparţinând părţii vătămate DV, ce era parcat pe B-dul U din B, a înlocuit plăcuţele de înmatriculare şi l-a vândut martorului IP, care l-a revândut.

În noaptea de 08/09.10.2007, inculpatul – apelant prin acelaşi mod de operare, a sustras autoturismul Mercedes 200 D aparţinând părţii vătămate SNR, ce era parcat în cartierul D din Municipiul B, a vândut autoturismul martorului LM.

La data de 20.10.2007 inculpatul, care era urmărit general, a fost prins de organele de poliţie şi a declarat că se numeşte GCF, indicând datele de stare civilă ale fratelui său, atribuindu-şi astfel o identitate falsă.

Instanţa de fond, în mod corect a înlăturat apărările formulate de către inculpat, având în vedere declaraţiile martorului asistent BI care a participat la reconstituirea din 24.04.2007, precum şi adresele nr. 12719 din 01.06.2009 a Poliţiei Municipiului F, nr. 67889 din 02.06.2009 a IPJ V, nr. 276523 din 02.06.2009 a IPJ P şi nr. 37003 din 04.06.2009 a IPJ N.

Rezultă, aşadar că inculpatul – apelant a indicat locurile de unde a sustras autoturismele şi că, deşi este cercetat şi în alte localităţi pentru alte fapte, datele săvârşirii acestor fapte sunt diferite, ceea ce nu susţine apărarea inculpatului – apelant că nu se putea afla pe raza Municipiului Buzău la data comiterii faptelor.

Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa de fond a aplicat pedepse corect individualizate, în raport cu criteriile generale prevăzute de art.72 cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptelor, precum şi persoana inculpatului care nu este recidivist.

Pedepsele se situează la limita minimă prevăzută de textele de lege, dar în raport de gravitatea şi numărul faptelor apreciem că nu se impune suspendarea executării pedepsei, scopul acesteia neputând fi atins decât prin executarea efectivă a pedepsei.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică, tribunalul, în baza art. 379 pct. 1 lit. b cod procedură penală va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.2 cod procedură penală.

Etichete: