Top

CIVIL. ACTIUNE IN CONSTATARE

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, reclamantii BN si BD au solicitat in contradictoriu cu PRIMARIA COMUNEI PRIN PRIMAR ca prin hotararea judecatoreasca care o va pronunta instanta sa constate ca sunt proprietarii suprafetei de 1182 mp. teren, situata in punctul „…”,.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantii au invederat ca defunctii lor parinti au stapanit, sub nume de proprietari, inca din anul 1960 o suprafata de 4536 mp., compusa din 920 mp. teren categoria curti constructii, 2434 mp. teren arabil extravilan si 1182 mp. teren arabil extravilan, iar dupa decesul autorilor, ei, in calitate de mostenitori, au continuat sa exercite posesia asupra acestor terenuri.

Cand au facut demersurile pentru intocmirea cartii funciare, reclamantii au constatat ca nu se poate finaliza aceasta procedura intrucat suprafata de 1182 mp. a fost detinuta de parintii lor, fara titlu care sa le ateste proprietatea, aceasta situatie justificand si interesul promovarii prezentei cereri judiciare.

In drept, au fost invocate prevederile art. 111 din Codul de procedura civila.

In sustinerea cererii, au depus la dosar, in copie, inscrisuri, respectiv: acte de stare civila, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de mostenitor, plan de amplasament si delimitare a imobilului, adresa eliberata de Pirmaria comunei

Parata nu a formulat intampinare conform art. 115- 118 Cod procedura civila, dar cu adresa a comunicat datele solicitate de instanta cu privire la situatia juridica a terenului.

Conform art. 167 din Codul de procedura civila, instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

De asemenea, in cauza a fost administrat si un probatoriu testimonial la solicitarea reclamantilor, fiind audiati martorii: GM si RP.

Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor si a probelor administrate, instanta retine ca autorii reclamantilor au stapanit neintrerupt si sub nume de proprietar, peste 30 de ani, o suprafata de 1182 mp. teren situat in punctul „…”, categoria arabil extravilan, terenul respectiv fiind transmis prin mostenire reclamantilor, care au continuat, dupa decesul mamei lor, BM, sa exercite posesia asupra suprafetei mentionate, limitele si ingradirile proprietatii fiind aceleasi, nemodificate pana in prezent si necontestate de vreo alta persoana.

Acest teren face parte din suprafata totala de 3600 mp. teren arabil situat in punctul „….”.

Inexistenta unui titlu de proprietate pentru terenul respectiv justifica interesul reclamantilor de a promova actiunea pendinte judecatii.

Potrivit art. 1837 Cod civil prescriptia este un mijloc de a dobandit proprietatea iar potrivit art. 1847 Cod civil ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Conform art. 1890 Cod civil, toate actiunile pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt vreun termen de prescriptie se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu.

Potrivit art. 644 din Codul civil, proprietatea bunurilor se dobandeste si se transmite prin succesiune, iar potrivit art. 653 Cod civil, descendentii au de drept posesiunea succesiunii din momentul mortii defunctului.

Fata de cele ce preced instanta, avand in vedere si prevederile art. 111 din Codul de procedura civla, considera ca actiunea de fata este intemeiata.

In consecinta, o va admite si va constata ca reclamantii sunt proprietarii unei suprafete de 1182 mp. teren arabil extravilan situat in punctul.

Conform principiului disponibilitatii aplicabil in materie civila, instanta va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Etichete: