Top

Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate.

Prin sentinta civila nr 3344 din data de 27 noiembrie 2008 a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de reclamantii CV. C.C. M I in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Amara si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Ialomita

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slobozia sub nr. 6224 / 312 / 2008 , reclamantii C V , C C si M I au solicitat in contradictoriu cu COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA AMARA SI COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE IALOMITA , au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1,5 ha teren arabil extravilan si asupra suprafetei de 3500 mp teren intravilan ,situat pe raza localitatii Amara , jud Ialomita .

Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele :

Prin cererea formulata reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,5 ha teren arabil extravilan si 3500 m.p. teren intravilan situat pe raza localitatii Amara , jud Ialomita ,ca urmare a emiterii adresei nr. 9876 /6.09.2007 a Comisiei Locale Amara pentru stabilirea dreptului de proprietate privata .

Din actele aflate la dosar rezulta ca reclamantii s –au adresat autoritatilor locale in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren nereconstituite acestora de pe urma defunctului C Gh.

Astfel , initial acestora le – a fost comunicat prin adresa 19/2.04.2006 de catre parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului Amara , ca terenul solicitat le –a fost reconstituit in totalitate.

Impotriva acestei solutii preliminare , reclamantii au formulat contestatie in termenul legal si ca urmare a verificarilor efectuate , in baza deciziei Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate le –a fost emisa adresa nr. 9876 / 6.09.2007 .

Potrivit prevederilor legale , reclamantii s –au adresat cu plangere instantei in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,5 ha teren arabil extravilan si 3500 mp teren intravilan situat pe raza loc Amara , Jud Ialomita.

Desi s – a invocat de catre paratele Comisia Locala Amara pentru stabilirea dreptului de proprietate , inca odata exceptia tardivitatii formularii plangerii , instanta urmeaza a nu mai pune in discutie aceasta exceptie , motivat de faptul ca prin sentinta civila nr. 35/10.01.2008 pronuntata de Jud S in dosarul nr. 6224/312/2007 s –a admis exceptia tardivitatii si s –a respins cererea ca tardiv formulata , iar prin decizia civila nr. 296 R/ 24.04.2008 pronuntata de T Ial ,s – a admis recursul si a casat sentinta recurata , cu trimitere spre rejudecare , motivat de faptul ca din probatoriul administrat pe acest aspect a reiesit ca in ceea ce priveste pe reclamanta M I nu a primit comunicarea , avand in vedere ca pe plic este aplicata stampila cu mentiunea „ destinatar lipsa domiciliu si retur 20.09.2007 „ . In atare situatie , a mai retinut instanta de control judiciar ca , decizia atacata de reclamanti a fost primita abia la data de 8.10.2007 , conform filei 4 dosar 6224/312/2008., iar plangerea formulata in termenul de 30 de zile prevazut de art 53 alin 2 din Legea nr. 18 / 1991 .

In aceste conditii , instanta considera ca nu mai poate fi vorba de o tardivitate a formularii prezentei cereri de catre reclamanti .

In ceea ce priveste sustinerile reclamantului C V personal , cat si ca mandatar al fratelui sau C C , la momentul judecarii in fond a prezentei cauze , cererea sa viza reconstituirea diferentei de teren cerute initial , de 0,50 ha , teren extravilan si 0,15 ha teren intravilan , avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 1004 / 24 aprilie 2007 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul nr. 1432 / 312/ 2007 ( filele 67 – 70 ) i –a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha si respectiv 2000mp .

Potrivit titlulurilor de proprietate nr. 17174/40600 cod092836/ 20 iunie 2008 s – a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren arabil extravilan ( fila 91 ) .

Prin intampinare , Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Amara , ( filele 28 – 30 ) , arata ca , de pe urma defunctului C Gh , odata cu apartitia legilor fondului funciar au fost reconstituite urmatoarele suprafete de teren , respectiv 4,50 ha ,( in baza Legii 18 / 1991 ) , 0,30 ha teren intravilan pentru care exista titlul de proprietate , dar si suprafata de 1 ha teren arabil extravilan ( in baza legii 1 / 2000 ) si 0,35 ha teren intravilan ( in baza legii 247 / 2005 ) .S –a retinut ca autorul comun al reclamantilor a detinut conform actului doveditor suprafata de 5000 mp. din care 3500 m.p. teren pe str Soarelui ( actuala Viilor ) si suprafata de 1500 mp in fostul Sat Nou Amara , astfel ca, pentru suprafata de 3000 mp. acestia au primit titlul de proprietate , rezultand in aces caz o diferenta de 2000 mp., teren care sunt indreptatiti a – l primi si care a fost primit prin reconstituirea dreptului de proprietate ca urmare a admiterii plangerii prin sentinta 1004 / 2007 a Judecatoriei Slobozia.

In ceea ce priveste diferenta de teren de 0,50 ha – categorie de folosinta arabil extravilan , potrivit titlurilor de proprietate emise atat pe numele personal al reclamantilor , dar si in calitate de mostenitori ai def. C Gh , ( filele 64, 90, 91,92,93) , le – a fost reconstituita o suprafata totala de 14,00 ha, raportat la actele de evidenta din registrul agricol pe anii 1956 – 1958 , rezulta ca acesta detinea in proprietate la momentul colectivizarii suprafata de 12,00 ha , din care arabil 10,25 ha, ceea ce a fost deja reconstituit .

Potrivit prevederilor art 9 din legea 18 / 1991 asa cum a fost ea modificata prin Legea 247 /2005 , dovada existentei in patrimoniul defunctului lor tata la momentul colectivizarii a unei suprafete mai mari decat cea existenta in evidentele comunei, trebuia facuta de reclamanti prin acte ce emanau de la Arhivele Nationale din care sa rezulte ca terenul a existat si a fost luat fara titlu .

In aceste conditii , instanta considera ca , data fiind situatia , reclamantii nu sunt indreptatiti a primi diferentele de teren solicitate , mai mult cu cat , in ceea ce priveste terenul intravilan acesta a fost reconstituit, iar in cea ce priveste terenul extravilan de asemenea , acesta a fost reconstituit , pentru ceea ce s –a demonstrat ca a existat in partimoniul acestuia la momentul preluarii abuzive.

Etichete: