Top

CIVIL. PLANGERE CONTRAVENTIONALA. MOTIVE DE NULITATE ABSOLUTA A PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instante , petentul MI a solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, încheiat de intimata I.P.J. sau înlocuirea sanctiunilor aplicate cu Avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a învederat instantei că procesul-verbal de contraventie este lovit de nulitate întrucât nu au fost stabilite în cuprinsul său toate împrejurările în urma cărora s-a aplicat sanctiunea contraventională respectiv locul unde s-au petrecut faptele, conditiile atmosferice si de trafic, modalitatea de filmare; nu s-a prevăzut temeiul în baza căruia i-a fost retinut permisul de conducere, nu s-a prezentat la acel moment înregistrarea video, verificarea metrologică a aparatului radar, ordinul de serviciu al agentului constatator; procesul-verbal încheiat nu respectă formularul din anexa 1D conform art.181 din Regulamentul de aplicarea a O.U.G nr.195/2002, situatia retinută nefiind confirmată de un martor conform art.19 din O.G. nr.2/2001; nu a fost oprit de agentul de politie care se afla în masina care aavea aparatul radar ci de alt agent de politie, camera video neputând fi folosită pentru a înregistra alte contraventii.

Petentul a mai arătat că nu a mai fost niciodată sanctionat contraventional, este sofer profesionist iar suspendarea dreptului de a conduce i-ar aduce grave prejudicii familiei, în lumina jurisprudentei CEDO contraventiile din dreptul românesc intrând în sfera acuzatiilor în materie penală, beneficiind astfel de prezumtia de nevinovătie.

În sustinerea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii petentului întrucât acesta la data de 22.09.2008, în timp ce conducea autoturismul, în localitatea Gălbinasi a fost înregistrat de aparatul radar verificat metrologic si instalat pe autoturismul, în regim stationar, cu viteza de 107km/h.

În sustinerea întâmpinării, intimata a depus la dosar copia atestatului, buletinul de verificare metrologică 08 emis de Institutul Român de Metrologie Legală, plansa foto cu autoturismul petentului si raportul agentului constatator.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

La data de 22.09.2008, petentul MI a fost sanctionat contraventional în baza art.121 al.1 din H.G. nr.1391/2006 si art.102 al.3 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, cu o amendă în cuantum de 450 lei si suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, întrucât a fost depistat în timp ce conducea autoturismul, pe raza localitătii G fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 107km/h.

Această situatie de fapt rezultă cu certitudine din plansa foto atastă la dosar coroborat cu faptul că aparatul radar instalat pe autoturismul în regim stationar, era declarat admis conform buletinului de verificare metrologică emis de Institutul Român de Metrologie Legală iar operatorul său, respectiv agentul constatator era autorizat să folosească instalatiile de supraveghere video si de măsurare a vitezei autovehiculelor conform atestatului.

În ceea ce priveste exceptia nulitătii absolute a procesului-verbal de constatare a contraventiei invocată de petent, aceasta urmează a fi respinsă întrucât agentul constatator a indicat locul săvârsirii contraventiei respectiv pe raza localitătii G; agentul constatator a indicat temeiul retinerii permisului de conducere respectiv art.102 al.3 din O.U.G. nr.195/2002, republicată; intimata a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că aparatura folosită era verificată si declarată admisă de cătrea autoritătile competente, pentru constatarea unor contraventii de acest gen iar agentul constatator era atestat în acest sens; procesul-verbal de contraventie încheiat cuprinde toate rubricile indicate în anexa 1D a H.G. nr.1391/2006; prezenta unui martor nu era necesară întrucât petentul a semnat procesul-verbal de constatare a contraventiei; petentul a fost sanctionat contraventional de acelasi agent constatator care a efectuat si înregistrarea abaterii respectiv ag.sef AI, acesta venind la locul la care petentul a fost oprit din trafic de un alt echipaj de politie.

Petentul nu a făcut nicio dovadă că este sofer profesionist nefiindu-i încălcată prezumtia de nevinovătie în conditiile în care intimata a avut sarcina de a dovedi încălcarea dispozitiilor legale de către petent, prin probatoriul administrat în cauză dovedind abaterea acestuia retinută în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contraventiei.

În consecintă, pe fond, instanta urmează să respingă plângerea contraventională formulată de petentul MI împotriva procesului-verbal de contraventie, încheiat de I.P.J.-SPR.

Instanta urmează să respingă solicitarea petentului de înlocuire a sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea Avertisment întrucât fapta acestuia nu poate fi calificată ca fiind de gravitate redusă în sensul dispozitiilor art.7 al.2 din O.G. nr.2/2001, în conditiile în care este de notorietate că cele mai multe dintre accidentele care se petrec în prezent au drept cauză si nerespectarea dispozitiilor care reglementează limitele de viteză cu care autoturismele pot circula pe raza localitătilor, limita de 50 km/h fiind impusă în majoritatea tărilor membre U.E. .

Etichete: