Top

CIVIL. SUSPENDARE PROVIZORIE A EXECUTARII SILITE IN BAZA ART. 403 ALIN. 4 COD PROCEDURA CIVILA. NEFONDATA

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Buzau, contestatoarea SC .. SRL a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii formulate in contestatia la executare intemeiate pe dispozitiile art. 399 c.proc.civ., care face obiectul dosarului, prin care se solicita si suspendarea executarii silite prin poprire incepute in dosarul de executare al BEJ PA.
In motivare, s-a invederat ca executarea silita impotriva contestatoarei a fost inceputa prin luarea unor masuri executorii imobiliare si prin blocarea conturilor bancare ale societatii, că prin aceasta din urmă măsură activitatea societăţii este grav afectata, ca astfel se expune riscului de a intra în insolvenţă şi că doar suspendarea provizorie a executarii ar permite continuarea activitatilor curente ale societatii.
In dovedire, s-au depus unele inscrisuri.
Analizand prezenta prezenta cerere, instanta o va respinge ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Potrivit prevederilor art. 403 alin. 4 c.proc.civ., pe care isi intemeiaza contestatoarea prezenta cerere, aşa cum a fost precizată, “in cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul.”
Din analiza acestor dispozitii legale incidente in cauza, rezulta ca, pentru a se dispune de catre presedintele instantei suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate in cadrul contestatiei la executare, este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii legale :
a) sa se justifice existenta unor cazuri urgente care impun luarea acestei masuri;
b) sa se faca dovada consemnarii unei cautiuni in cuantumul mentionat anterior- de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani;
c) sa se faca dovada formularii unei contestatii la executari, in cadrul careia sa se fi cerut si suspendarea executarii silite.
Or, analizand prezenta cerere prin raportare la aceste conditii de admisibilitate, trebuie subliniat ca nu sunt indeplinite aceste conditii legale.
In adevar, desi s-a pus in vedere contestatoarei, fiindu-i intocmita adresa cu aceasta mentiune, sa depuna certificat de grefa din care sa rezulte ca pe rolul instantei se afla dosar cu obiect contestatie la executare, in care s-a cerut si suspendarea executarii silite incepute in dosarul de executare al BEJ PA, precum si dovada consemnarii cautiunii in cuantumul stabilit de art. 403 alin. 4 c.proc.civ., instanta observa ca, in speta, contestatoarea nu s-a conformat acestei obligatii.
Or, din economia textului art. 403 alin. 4 c.proc.civ., pe care contestatoarea isi intemeiaza cererea care face obiectul prezentului dosar, reiese neechivoc ca este necesar ca, anexat cererii de suspendare provizorie a executarii silite, contestatorul trebuie sa faca dovada indeplinirii celor doua conditii mentionate anterior la lit. b) si c), respectiv sa faca dovada consemnarii unei cautiuni in cuantumul mentionat anterior- de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani si sa faca dovada formularii unei contestatii la executari, in cadrul careia sa se fi cerut si suspendarea executarii silite.
Mai mult, trebuie subliniat si ca măsura suspendării provizorii a executării silite este una excepţională, dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt.
Altfel spus, simpla achitare a cauţiunii- chiar daca ar fi fost depusa dovada consemnarii acesteia- sau formularea unei contestatii la executare in sensul aratat anterior nu este suficientă pentru admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite, atâta vreme cât contestatoarea trebuie să justifice convingător necesitatea şi utilitatea luării unei asemenea măsuri excepţionale.
In adevar, cu privire la cerinta urgentei, se cuvine relevat ca aceasta presupune existenta unei situatii obiective care justifica luarea unei masuri de suspendare a executarii silite, excepţie de la regula după care titlurile executorii trebuie puse în executare într-un termen scurt.
Or, in speta, contestatoarea a invocat în justificarea acestei cereri formulate, afectarea gravă a activităţii contestatoarei în urma popririi conturilor sale.
Un asemenea motiv invocat nu poate, în opinia instanţei, induce concluzia utilităţii şi a necesităţii luării unei măsuri excepţionale cum este suspendarea provizorie a executării silite, cu atât mai mult cu cât nu este dovedit în vreun fel.
Din niciun act al dosarului nu rezultă astfel prejudiciile care s-ar aduce societăţii contestatoare în ipoteza în care s-ar trece la executarea silită prin poprirea conturilor sale, neputandu-se prezuma blocarea activităţii societăţii contestatoare ca o consecinţă a acestui fapt, fără a se depune vreo dovadă cu privire la veniturile societăţii, cheltuielile pe care le are de suportat, activitatea concretă pe care o desfăşoară, obligaţiile pe care le are de îndeplinit.

Etichete: