Top

PENAL-INFRACŢIUNEA LA LEGEA CECEULUI CU ACŢIUNEA CIVILĂ INADMISIBILĂ

Asupra prezentului proces penal: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău cu nr…. /P/2009 din data de 03.09.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului MM pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal. Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, inculpatul a emis mai multe file CEC în favoarea părţilor vătămate SC Lafarge Agregate Betoane…, SC Manidum SRL…., SC Expotehnica SRL ….,SC Buldobat SRL …., SC Tehno SRL…., SC Structuri Dede Rezistenţă Sidero …., SC Silva Com 93 SRL…,, SC Privabenz 93 SRL …., SC Black Sea SRL…, SC La Ţuca SRL…, SC Magisar Construct SRL…, SC Denirom 2000 SRL…, SC Barbadis SA …şi IC cărora le lipsesc elemente esenţiale respectiv data, locul emiterii, suma ce trebuie plătită aşa cum cer dispoziţiile art.1 din Legea 59/1934, suma totală pentru care a emis filele CEC fiind de 238012,73 lei. Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpatului, plângerile şi declaraţiile reprezentanţilor legali ai părţilor vătămate, documente contabile, contractele încheiate de inculpat cu părţile vătămate, instanţa va reţine următoarele: Inculpatul MM (46 de ani) are domiciliul în mun.Buzău, jud.Buzău. Acesta a administrat SC TI Microunde SRL …. cu sediul în com., jud.Buzău în baza unei procuri notariale, societate ce are ca obiect de activitate „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. În această calitate inculpatul a achiziţionat mărfuri de la mai multe societăţi pentru plata cărora a folosit mai multe file CEC, iar când acestea au fost introduse la plată s-a constatat că, nu există disponibil în cont. Astfel, la data de 26.05.2008 inculpatul a semnat contractul de furnizare betoane cu SC Lafarge Agregate Betoane SA pentru o cantitate de 600 mc beton şi a lăsat garanţie fila CEC BF …. pe care a semnat-o şi ştampilat-o fără a înscrie şi celelalte date necesare validităţii acesteia. Cantitatea de beton a fost livrată şi utilizată la podul din localitatea Comarnic unde societatea administrată de inculpat efectua lucrări sub antepriză. Întrucât inculpatul nu a achitat suma de 18149,88 lei ce reprezenta contravaloarea betonului, fila CEC a fost completată cu datele care lipseau şi introdusă la plată de firma care livrase betonul. La data de 20.01.2009 fila CEC a fost refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil. Din anul 2006 inculpatul în aceeaşi calitate de reprezentant al SC TI Microunde SRL a desfăşurat relaţii comerciale cu SC Manidum SRL ….de la care a achiziţionat materiale de construcţii. Aceste relaţii s-au desfăşurat în baza unui contract de vânzare-cumpărare, iar la începutul acestora inculpatul a lăsat drept garanţie fila CEC BB …… Periodic inculpatul a achiziţionat mărfuri de la societatea respectivă acumulând o restanţă la plată de 5265,59 lei la sfârşitul anului 2008 astfel că, SC Manidum SRL a introdus la plată fila de CEC menţionată anterior, aceasta fiind refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 08.12.2008. În luna mai 2008 inculpatul a achiziţionat mărfuri de la SC Expotehnica SRL …. în valoare de 1521,88 lei la achiziţia acestora lăsând drept garanţie fila CEC BG …. pe care doar a semnat-o şi ştampilat-o. Pentru că nu a achitat suma respectivă SC Exportehnica SRL ….. a introdus fila CEC la plată aceasta fiind refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 13.02.2009. La data de 10.09.2007 inculpatul a închiriat un buldoexcavator de la SC Buldobat SRL Buzău cu care încheiase un contract de prestări servicii, respectivul utilaj fiind folosit la lucrări de canalizare în oraşul Sinaia. Pentru plata serviciilor SC Buldobat SRL a emis două facturi în sumă totală de 45220 lei pe care însă inculpatul nu le-a achitat înmânându-i în schimb cinci file CEC drept garanţie, acestea fiind doar semnate şi ştampilate. În luna martie 2009 reprezentanţii SC Buldobat SRL au completat două file CEC din cele cinci primite acestea (BF ….. şi BA ….) fiind refuzate la plată pentru lipsă totală de disponibil la data de 26.03.2009. În luna octombrie 2007 inculpatul a achiziţionat mărfuri de la SC Tehno SRL în valoare de 13150,50 lei pentru plata acestora lăsând drept garanţie fila CEC BF 33100009785 pe care doar a semnat-o şi ştampilat-o. Pentru că inculpatul nu a achitat contravaloarea mărfurilor reprezentanţii SC Tehno SRL au completat fila CEC, au introdu-o la plată însă la data de 05.12.2008 aceasta a fost refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil. La data de 31.08.2008 inculpatul a încheiat un contract de execuţie lucrări sub antepriză cu SC Structuri Rezistenţă Sidero SRL Botoşani, la încheierea acestui contract lăsând drept garanţie fila CEC BA …. pe care a semnat-o şi ştampilat-o. Societatea respectivă a efectuat armături din oţel beton pentru un pod din oraşul Comarnic în valoare de 18000 lei şi pentru că, inculpatul nu a plătit nicio sumă de bani pentru această lucrare, reprezentantul societăţii din Botoşani a completat fila CEC, a introdus-o la plată aceasta fiind refuzată însă pentru lipsă totală de disponibil la data de 03.10.2008. În perioada iunie-noiembrie 2008 inculpatul a achiziţionat materiale de construcţii de la SC Silva Com 93 SRL în sumă de 1987,85 lei, la începutul perioadei lăsând drept garanţie fila CEC BA …. pe care doar a semnat-o şi ştampilat-o. Pentru că nu primiseră nicio sumă de bani din suma datorată reprezentanţii societăţii respective au completat fila CEC, au introdus-o la plată aceasta fiind refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 14.11.2008. La data de 11.09.2007 inculpatul a împuternicit pe numitul Sincu Marian să semneze contractul de livrare combustibili cu SC Privabenz 93 SRL Sinaia, cu această ocazie lăsând drept garanţie fila CEC BA …… În perioada ianuarie-octombrie 2008 inculpatul a achiziţionat carburanţi de la firma respectivă în valoare de 127832 lei plătind din aceasta doar 65908 lei. Reprezentanţii SC Privabenz 93 SRL Sinaia au completat fila CEC, au introdus-o la plată aceasta fiind refuzată pentru lipsă de disponibil la data de 10.11.2008. La data de 07.10.2006 inculpatul a început relaţii comerciale cu SC Black Sea Constanţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare lăsând drept garanţie fila CEC BC……., aprovizionându-se cu materiale de construcţii, astfel că în perioada august 2007-februarie 2008 a achiziţionat mărfuri în valoare de 24915,68 lei achitând numai 4700 lei. Drept urmare, reprezentanţii societăţii din Constanţa au completat fila CEC cu suma de 20215,68 lei, au introdus-o la plată această fiind refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 12.09.2008. În perioada martie-octombrie 2007 inculpatul s-a aprovizionat cu materiale sanitare de la SC Denirom 2000 SRL în sumă de 34674 lei din care a achitat suma totală de 30793 lei, lăsând drept garanţie la începutul relaţiei comerciale o filă CEC pe care ulterior reprezentanţii societăţii au completată cu suma de 14.000 lei, au introdus-o la plată însă aceasta a fost refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 18.11.2008. Anterior introducerii la plată inculpatul împrumutase de la reprezentantul societăţii suma de 10000 lei pe care nu a restituit-o. În toamna anului 2007 inculpatul a împrumutat de la IC suma de 10000 lei, iar în primăvara anului 2008 a mai împrumutat tot de la acesta suma de 10000 lei lăsându-i drept garanţie fila CEC BF ……. pe care doar a semnat-o şi ştampilat-o. Ulterior, inculpatul a mai primit de la aceeaşi persoană suma de 2000 lei. Pentru că nu a restituit suma împrumutată IC a completat sila CEC, a introdus-o la plată însă această a fost refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 17.11.2008. La data de 17.05.2007 inculpatul a împrumutat suma de 7500 lei în baza unui contract de amanet de la SC La Ţucă SRL, sumă pe care a lăsat drept garanţie fila CEC BB …..pe doar a semnat-o şi ştampilat-o. Pentru că nu a returnat împrumutul reprezentantul societăţii respective a completat fila CEC cu suma de 24395 lei, a introdus-o la plată aceasta fiind refuzată pentru lipsă de disponibil în decembrie 2008. Inculpatul a achiziţionat de la SC Magisar Construct SRL un buldoexcavator, iar pentru a garanta plata a procedat ca şi până acum lăsând fila CEC BA ….. care ulterior a fost introdusă la plată pentru suma de 11946,41 lei, aceasta fiind refuzată pentru lisă totală de disponibil. Inculpatul a avut relaţii comerciale şi cu SC Barbadis SRL Buzău căreia i-a lăsat drept garanţie file CEC BA ….. care ulterior a fost completată, introdusă la plată aceasta fiind refuzată pentru lipsă totală de disponibil la data de 01.10.2008. În drept, fapta inculpatului constând în aceea că, a emis mai multe file CEC în favoarea părţilor vătămate SC Lafarge Agregate Betoane…, SC Manidum SRL…., SC Expotehnica SRL….., SC Buldobat SRL…., SC Tehno SRL…, SC Structuri Dede Rezistenţă Sidero…,, SC Silva Com 93 SRL…, SC Privabenz 93 SRL …., SC Black Sea SRL …., SC La Ţuca SRL…., SC Magisar Construct SRL……., SC Denirom 2000 SRL…., SC Barbadis SA …şi IC cărora le lipsesc elemente esenţiale respectiv data, locul emiterii, suma ce trebuie plătită aşa cum cer dispoziţiile art.1 din Legea 59/1934, suma totală pentru care a emis filele CEC fiind de 238012,73 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal. S-au reţinut dispoziţiile art.41 al.2 C.penal ceea ce reprezintă forma continuată a infracţiunii pentru că, toate filele CEC lăsate drept garanţie de inculpat au fost emise în aceeaşi perioadă de timp, fiind introduse la plată în acelaşi interval de timp, respectiv spre sfârşitul anului 2008, această împrejurare reprezentând practic o modalitate de lucru a societăţii administrate de inculpat. Practic inculpatul a acţionat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale faţă de toate societăţile comerciale menţionate anterior. Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa îl va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textului incriminator, la stabilirea şi dozarea pedepsei având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al acesteia, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpatului, care se afla la prima incidenţă cu legea penală şi a avut o atitudine sinceră pe toată desfăşurarea procesului penal, recunoscând săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa. Aşa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute, instanţa în baza art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, va condamna inculpatul la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii la Legea CEC-ului. În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b,c C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei. În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta săvârşită de inculpat nu este de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007). În ceea ce priveşte modalitate de executare a pedepsei instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie, având în vedere atitudinea inculpatului atât înainte cât şi după săvârşirea faptei, astfel că va face aplicarea dispoziţiilor art. 81 C.p. şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 3 ani prevăzut de art.82 C.pen. În baza art.359 C.proc.pen. în referire la art.83 C.pen. va atrage atenţia inculpatului că dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În baza art.71 al. ultim C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit.a, teza a-II-a, lit.b,c C.pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În latură civilă părţile vătămate SC Denirom 2000 SRL…, SC Barbadis SA …şi IC nu s-au constituit părţi civile, în schimb părţile vătămate SC Lafarge Agregate Betoane…., SC Manidum SRL…, SC Expotehnica SRL…, SC Buldobat SRL.., SC Tehno SRL…, SC Structuri Dede Rezistenţă Sidero…, SC Silva Com 93 SRL…, SC Privabenz 93 SRL…., SC Black Sea SRL…, SC La Ţuca SRL…, SC Magisar Construct SRL …s-au constituit părţi civile cu sumele datorate de inculpat, la care unele dintre ele au calculat dobânzi sau penalităţi. Conform deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dată în interesul legii nr.43 din data de 13.10.2008 rezultă că, instanţa învestită cu judecarea infracţiunilor prevăzute de art.84 din Legea nr.59/1934 nu va soluţiona acţiunea civilă alăturat acţiunii penale, urmând a pronunţa respingerea ca inadmisibilă a acţiunii civile. S-a apreciat că, în această situaţie creditorii au la dispoziţie acţiunea civilă separată izvorâtă din contract acolo unde este cazul, iar pe de altă parte s-a reţinut că, CEC-ul are valoare de titlu executoriu conform art.53 al.1 din Legea nr.59/1934 astfel că, admiterea acţiunii civile ar duce la crearea a două titluri executorii ceea ce este inadmisibil. În consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.14 C.pr.penală raportat la art.346 C.pr.penală instanţa, va lua act că părţile vătămate SC Denirom 2000 SRL…., SC Barbadis SA …şi IC, nu s-au constituit părţi civile. Va respinge cererile părţilor vătămate SC Lafarge Agregate Betoane …., SC Manidum SRL…., SC Expotehnica SRL…., SC Buldobat SRL…, SC Tehno SRL…., SC Structuri Dede Rezistenţă Sidero …., SC Silva Com 93 SRL…., SC Privabenz 93 SRL…., SC Black Sea SRL…., SC La Ţuca SRL…, SC Magisar Construct SRL…, privind obligarea inculpatului la plata de despăgubiri civile, ca fiind inadmisibile. În baza art. 191 C.proc.pen. va obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare.

Etichete: