Top

Achitarea creanţelor datorate

Cât timp pe parcursul procesului creanţele au fost achitate în totalitate, iar creditorul precizează că nu mai are pretenţii de la debitor, renunţând la cerere, se impune a se lua act de această împrejurare şi a pronunţa o decizie în acest sens.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 987 din 8 octombrie 2007
Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 987/08.10.2007 a admis recursul declarat de S.C.„N.R.G. COMP” S.R.L. Iaşi prin reprezentanţi legali, contra sentinţei comerciale nr. 238/16.05.2007 pe care a schimbat-o în tot.
Prin consecinţă, s-a respins cererea formulată de creditorul S.C. „B. IND” S.R.L. Râmnicu-Vâlcea, pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C. „N.R.G. COMP” S.R.L. Iaşi, dispunând închiderea procedurii.
S-a reţinut în esenţă că recurentul-debitor a făcut dovada achitării în totalitate a creanţei datorate creditorului, acesta precizând că nu mai are pretenţii băneşti faţă de debitor şi că renunţă la cerere.

Etichete: