Top

Caile extraordinare de atac. Contestatia în anulare. Cazuri.

Cod procedura penala, art. 386 lit. ”a”, art. 177

Când contestatorul a fost citat de catre instanta de recurs la adresele indicate în cursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti, precum si prin afisare conform art. 177 Cod procedura penala, procedura de citare este legala si, ca atare, nu exista cazul de contestatie în anulare prevazut de art. 386 lit. ”a” Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr.610/P/17.04.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.256/256/2006, au fost condamnati inculpatii T.M. si S.V. la pedeapse cu închisoarea fiecare pentru comiterea mai multor infractiuni.

Prin decizia penala nr.429 din data de 31.10.2007, pronuntata în dosarul penal nr.256/25672006, Tribunalul Constanta a luat act, în baza art. 369 Cod procedura penala, de retragerea apelului declarat de inculpatul T.M. împotriva sentintei penale nr. 610/P/17.04.2007 pronuntata de Judecatoria Medgidia si, a respins, în baza art.369 pct.1 lit.”b” Cod procedura penala, ca nefondat apelul declarat de inculpatul S.V. împotriva aceleasi sentinte penale.

Prin decizia penala nr.21/P din data de 17 ianuarie 2008, pronuntata în dosarul penal nr.256/256/2006, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat, în baza art.38515 pct.1 lit.”b” Cod procedura penala, recursul formulat de inculpatul S.V.

La data de 21 ianuarie 2008, condamnatul S.V. a formulat contestatie în anulare, în baza art.386 lit.”a” Cod procedura penala, împotriva deciziei penale nr.21/P/din 17 ianuarie 2008 a Curtii de Apel Constanta.

Contestatorul a invocat ca procedura de citare a fost nelegala la data când s-a solutionat recursul de catre Curte, fiind facuta prin afisare la Consiliul local, data la care el era în Spania.

În baza art.177 alin.1) Cod procedura penala, “învinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste iar, daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza”.

În baza art.177 alin.2) Cod procedura penala, „daca printr-o declaratie data în cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat”.

În baza art.177 alin.3) Cod procedura penala „în caz de schimbare a adresei aratata în declaratia învinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresa numai daca a încunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata”.

În cauza, contestatorul nu a facut acest lucru.

Când a solutionat recursul, instanta a considerat procedura legal îndeplinita în sensul ca acesta a fost citat la adresa indicata în declaratiile de la urmarirea penala, respectiv în satul Buceag, comuna Ostrov, judetul Constanta, cât si prin afisare la Consiliul local al locul savârsirii faptei.

Pentru aceste considerente, contestatia în anulare este nefondata, fiind respinsa

Etichete: