Top

Concediere pentru necorespundere profesională. Obligaţie de a propune salariatului locuri de muncă vacante, şi de a solicita sprijin AJOFM în vederea redistribuirii. Obligaţii imperative, sancţionate de lege cu nulitate absolută.

Prin sentinta civila nr 30/07.02.2005, Tribunalul Ialomita a admis in parte contestatia formulata de reclamanta PZ impotriva paratei SC KR SA, a dispus anularea deciziei nr 730 emisa de parata, reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior, cu plata drepturilor salariale de la data concedierii si pana la reintegrare; s-a respins capatul de cerere privind daunele morale.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut in esenta faptul ca reclamanta a fost concediata pentru in temeiul art 64 lit d din Codul Muncii, iar parata nu a propus reclamanteio locuri de munca vacante si disponibile in unitate, si nici nu a soliciutat sprijinul AJOFM in vederea redistriburii reclamantei.

Faptul ca intre parata si AJOFM se desfasoara un program comun nu are relevanta in speta, obligatia prevazuta de lege avand caracter imperativ si independent fata de alte programe comune cu aceasta institutie.

Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a concedierii.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, motivand ca instanta de fond a apreciat in mod nelegal faptul ca in speta sunt incidente dispozitiile art 74 lit d din Codul Muncii.

Recursul nu este fondat.

Astfel, instanta de recurs a decis ca in mod corect a constatat instanta de fond ca parata avea obligatia sa propuna reclamantei alte posturi disponibile in unitate, cat si sa solicite AJOFM sprijin in vederea redistribuirii reclamentei, in conditiile in care aceasta a fost concediata in temeiul art 61 lit d din Codul Muncii. Aceste obligatii sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute in art 74 din Codul Muncii, trimiterea la motivul de concediere existent in speta fiind expresa in textul de lege mentionat.

Fata de neindeplinirea conditiilor de valabilitate pentru concediere, instanta va respinge recursul, constatand sentinta pronuntata drept legala si temeinica.

Etichete:

Concediere pentru necorespundere profesională în temeiul disp. art. 61 lit. d) Codul muncii

Reţinerea necorespunderii profesionale a salariatului presupune fie o necunoaştere, fie o stăpânire insuficientă a regulilor specifice unei meserii, profesii ori activităţi şi care trebuie a fi dovedite de către angajator, acesteia revenindu-i obligaţia de a proba carenţele profesionale ale salariatului, şi nicidecum neîndeplinirea accidentală a unor obligaţii de serviciu, chiar dacă aceasta este imputabilă salariatului, în atare din urmă situaţie salariatul răspunzând disciplinar.

Pentru a se considera că salariatul este necorespunzător profesional, trebuie ca neîndeplinirea unor sarcini de serviciu să nu fie urmarea culpei salariatului.

Ori, nu se poate reţine că salariatul este necorespunzător profesional funcţiei pe care o îndeplinea la angajator, în condiţiile în care faptele imputate contestatorului constau în încălcarea frecventă de către intimat a prevederilor notei interne privind termenul de ridicare a documentelor de plată de la clienţi şi de depunere la sediul firmei.

Decizia nr.7 din 7 ianuarie 2011

Etichete: