Top

Contravenţia. Proces-verbal întocmit în lipsa contravenientului. Semnarea procesului-verbal în calitate de martor de un alt agent constatator. Nulitate.

Prin sentinţa civilă nr. 2230 din 25 septembrie 2003, Judecătoria Bârlad (Teletin Iuliana) a respins plângerea formulată de petentul G.D. împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat de Direcţia Silvică Vaslui – Ocolul Silvic Bârlad, pe care l-a menţinut.

Instanţa de fond a reţinut din probele administrate în cauză că petentul nu a făcut dovada provenienţei materialului lemnos pe care îl transporta la data efectuării controlului de către reprezentanţii agentului constatator.

Prin decizia civilă nr. 313 din 12 aprilie 2005 Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de petentul G.D., a modificat în tot sentinţa pronunţată de judecătorie şi, în consecinţă, a admis plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie pe care l-a anulat.

Tribunalul, analizând actele de la dosarul cauzei a constatat că procesul-verbal de contravenţie nu întruneşte cerinţele prevăzute de norma cadru în materie contravenţională, martorii menţionaţi având calitatea de agenţi constatatori.

S-a constatat că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. 2 din OG nr. 2/2001, care prevăd că nu poate avea calitatea de martor semnatar al unui proces-verbal de contravenţie un alt agent constatator, în consecinţă acesta fiind anulat ca nelegal.

Etichete: