Top

Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

Domeniu: conducere auto neînmatriculat

Tip: sentinţă

NR.18 /15.01.2008

Autor: Judecătoria Adjud

Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

Inculpatul N.F. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere fără permis şi cu alcoolemie peste limita legală, prev. de art.86 al.1 şi art.87 al.1 din OUG 195/2002 constând în aceea că în ziua de 03.09.2007 a condus pe drumurile publice un tractor , fără a avea permis de conducere pentru această categorie de vehicul şi cu alcoolemie de 1,55 g/l în sânge.

Inculpatul a recunoscut faptele de care a fost acuzat.

Instanţa a reţinut că această faptă însă, nu prezintă o trăsătură esenţială a infracţiunii – pericolul social . Astfel inculpatul a condus acest tractor pe o distanţă foarte mică, pe timp de zi, pe un drum comunal, cu trafic redus şi avea îndemânarea necesară pentru a conduce astfel de autovehicule , autovehicule pe care le folosea la munci agricole de mai mulţi ani. Inculpatul intenţiona să se deplaseze tot pentru efectuarea unei lucrări agricole. Mai mult inculpatul a avut un comportament sincer, cooperând cu organele judiciare , şi chiar dacă are antecedente penale, are şi trei copii în întreţinere şi este un cetăţean cu un comportament civilizat în familie şi societate, nu a avut alte conflicte cu legea cu excepţia condamnării din 20.04.2005 pentru tentativă de omor. De asemenea s-a prezentat la termenele de judecată .

Ca urmare instanţa a reţinut că , în concret, faptele inculpatului nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni fiind îndeplinite condiţiile prev. la art. 181 din C.p. şi, în baza art. 11 pct.2 lit. a raportat la art.10 lit. b1 din C.p.p., a dispus achitarea inculpatului Novac Fănică pentru infracţiunile prev. şi ped. de art. 86 al. 1 şi art.87 al.1 din OUG 195/2002 şi aplicarea unei sancţiuni administrative conform art. 181 al.3 şi art. 91 lit. c din C.p.

Etichete:

Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

Potrivit art. 181 alin. 2 Cod penal, la stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita inculpatului.

Decizia nr. 52/R/14.04.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 671/14.04.2008 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul R. N a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi art. 75lit. c Cod penal

În baza art. 61 alin. 1 Cod penal, s-a revocat liberarea condiţionată din pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 176/25.03.2003 a tribunalului Galaţi, s-a contopit restul de 88 zile închisoare, rămas neexecutat din această pedeapsă, cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 6luni închisoare.

În temeiul art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal.

S-a constatat că prejudiciul cauzat părţii vătămate SC Port Bazinul Nou SA Galaţi a fost acoperit integral prin restituire.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, în fapt, că, în ziua de 17.11.2005, inculpatul R. N, împreună cu inculpaţii minori E.R şi E. S, au pătruns, printr-o spărtură a gardului, în incinta părţii vătămate SC Port Bazinul Nou SA Galaţi, de unde au sustras mai multe bucăţi de fier vechi.

Partea vătămată a apreciat valoarea prejudiciului creat la suma de 24 lei şi, deoarece fierul sustras i-a fost restituit, nu s-a constituit parte civilă.

Împotriva sentinţei penale nr. 671/14.04.2008 a Judecătoriei Galaţi a declarat recurs, în termen legal, inculpatul R. N, criticând-o pe motive de netemeinicie.

În principal a susţinut că datorită prejudiciul mic, de numai 24 lei, raportat la patrimoniul părţii vătămate şi faptul că bunurile sustrase au fort restituite, fapta săvârşită nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi a solicitat achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 C. proc. pen.

În subsidiar a susţinut că a recunoscut şi regretat fapta, situaţie în care poate beneficia de circumstanţe atenuante, cu consecinţa coborârii pedepsei sub minimul special prevăzut de lege.

Prin decizia penală nr. 548/A/17.12.2008 a Tribunalului Galaţi, apelul declarat de inculpatul R. N a fost admis dar numai sub aspectul înlăturării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal.

Prin decizia penală nr. 52/R/14.04.2009 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de inculpatul R. N a fost admis.

S-a casat în totalitate decizia penală nr. 548/17.12.2008 A Tribunalului Galaţi şi în parte sentinţa penală nr. 671/14.04.2008 a Judecătoriei Galaţi şi, în rejudecare, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 C. proc. pen., inculpatul R: N. a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, i Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. c şi art. 37 lit. a Cod penal.

S-a reţinut că datorită valorii mici a prejudiciului de numai 24 lei, a naturii bunurilor sustrase – bucăţi de fier vechi şi a faptului că prejudiciul a fost acoperit integral prin restituire, atingerea adusă patrimoniului părţii vătămate este minimă şi prin conţinutul său concret fapta săvârşită este în mod vădit lipsită de importanţă şi nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Etichete: