Top

Infractiunea de conducere a unui autovehicul pe drumuri publice de catre o persoana cu o imbibatie alcoolica peste limita legala

Prin s.p. nr.52/ 5 febr.2009 pronunţată de Judecătoria Momeşti, a fost condamnat inculpatul G. Şt. C. la 1 an şi 6 luni închisoare,pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice,de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege , prev. de art.87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b .C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

In baza art.81 C.penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Conf. art.71 alin.5 C.penal. s-a suspendat condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.82 C.penal, s-a stabilit un termen de încercare 3 ani şi şase luni.

S-a atras atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.l893/P/2008 a fost trimis acesta în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice,de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege , prev. de art.87 alin.l din OUG nr. 195/2002, reţinându-se în actul de sesizare a instanţei, că pe data de 22.06.2008, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

Pentru a pronunţa această soluţie,instanţa a reţinut din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, declaraţia inculpatului şi ale martorilor date în faza de cercetare judecătorească,că la data de 22.06.2008, inculpatul se deplasa cu autoturismul BC-02-DVJ pe str. Gării din oraşul Comăneşti,fîind oprit de o patrulă de poliţie.

A fost condus la sediul poliţiei ,unde a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,53 mg/l în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea recoltării probelor biologice, şi după procesarea acestora a rezultat o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,30 şi respectiv 1,10 gr.%0,conform buletinului de analiză nr.1773 -1774/2008(fila 12 dosar urm. penală).

în aceeaşi zi inculpatul a dat o declaraţie în care nu a făcut nici o referire la faptul că nu s-ar fi aflat la volanul autoturismului în momentul în care a fost oprit de lucrătorii de poliţie.

Pe data de 3.07.2008,inculpatul a dat o altă declaraţie tot la poliţie în care a schimbat declaraţia anterioară, arătând că nu a condus el maşina, iară a preciza ce persoană a condus autoturismul iar pe data de 13 octombrie 2008 a dat o nouă declaraţie în care arată că nu ştie cine conducea autoturismul în momentul când a fost oprit de lucrătorii de poliţie.

In nici-o declaraţie nu a menţionat numele martorului M. C. că ar fi condus autoturismul sau că s-ar fi aflat în autoturismul său.

In instanţă,inculpatul a declarat că a plecat cu maşina cu un prieten M. C. până la V.,prietenul său fiind la volan în momentul în care autoturismul a fost oprit de lucrătorii de poliţie şi care anterior pe strada Gării i-a spus că sunt urmăriţi de maşina poliţiei. Deoarece s-a manifestat agresiv i s-au pus cătuşele şi a fost condus la poliţie fiind obligat de lucrătorii de poliţie să scrie prima declaraţie în forma respectivă.

Au fost audiaţi martorii P. N. şi T. A. propuşi de parchet,martori audiaţi şi în faza de urmărire penală.

Aceştia l-au văzut pe inculpat la volanul autoturismului, în mişcare şi în momentul în care a intrat cu acesta în bordura de la sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Unirii din Comăneşti.

Ambii martori au declarat că maşina condusă de inculpat era urmărită de maşina poliţiei care avea girofaral pornit şi că acesta a fost condus la maşina poliţiei şi ulterior la poliţie. Poliţiştii purtau uniforme de poliţişti.

Inculpatul a propus doi martori, respectiv pe M. C. şi S. M.

Martorul M. C. a declarat că 1-a luat în ziua respectivă pe inculpat de acasă cu maşina inculpatului şi nu a mai luat altă persoană în maşină. In zona Unirii din Comăneşti,inculpatul 1-a rugat să oprească şi a luat în maşină un bărbat. Când se îndrepta dinspre strada Gării spre strada Unirii din Comăneşti, deoarece maşina avea probleme tehnice, martorul a oprit maşina iar inculpatul a deschis capota pentru a remedia defecţiunea, moment în care a apărut maşina poliţiei,a urmat o altercaţie între inculpat şi lucrătorii de poliţie,care erau civili şi purtau pantaloni scurţi, după care martorul a plecat lăsând maşina cu cheile în contact şi cu persoana care se afla în spate. Deoarece nu a fost solicitat de lucrătorii de poliţie să coboare, a rămas în continuare la volan.

Celălalt martor propus de inculpat, a arătat că 1-a văzut pe inculpat coborând din partea dreaptă faţă, în momentul în care a apărut maşina poliţiei,inculpatul nefacând nimic la maşină,respectiv să ridice capota aşa cum a declarat celălalt martor.

Inculpatul s-a luat la ceartă cu lucrătorii de poliţie care purtau uniforme de poliţişti, la volan era un băiat cu păr grizonat şi creţ iar în spate o persoană bărbat sau femeie, nu a putut preciza exact. Când a venit maşina poliţiei,avea girofaral pornit.

Declaraţiile celor doi martori propuşi de către inculpat au fost înlăturate ca nesincere, deoarece se contrazic şi contrazic şi situaţia de fapt relatată de către inculpat.

Instanţa a considerat că inculpatul a intenţionat să inducă în eroare instanţa cu privire la situaţia de fapt. Nu a putut fi credibil deoarece iniţial nu a spus că nu ar fi condus maşina,apoi a spus că nu a condus-o el, în a treia declaraţie că nu cunoaşte cine a condus maşina iar în instanţă că a condus-o

prietenul său M. C. Ori dacă maşina ar fi fost întradevăr condusă de prietenul său, nu avea cum să nu-1 cunoască la momentul luării declaraţiei.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, instanţa a avut în vedere gradul de pericol social concret al faptei, poziţia nesinceră a inculpatului, care prin atitudinea sa a intenţionat să inducă în eroare instanţa dar şi situaţia că acesta se află la prima încălcare a legii penale, din fişa de cazier reţinându-se că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Etichete:

Infractiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita Iegala.( art. 87 alin. 1 O.U.G. nr. 195/2002). Nerespectarea procedurii de prelevare a probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Prin sentinţa penală nr.302 din 29.02.2008 Judecătoria Vaslui a dispus in baza art. 11 pet. 2 lit. a Cod proc.penală raportat la art. 10 lit. d Cod proc. pen. achitarea inculpatului S.C. sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 apreciind – având în vedere că recoltarea probelor bilogice de sânge s-a facut in condiţii improprii într-o unitatea sanitară care nu era autorizată să efectueze prelevări de probe bilogice de sânge şi nu era dotată cu trusă standard de prelevare special destinată acestui scop aşa cum prevăd Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice de sânge in vederea stabilirii intoxicaţiei etilice publicate in Monitorul Oficial nr. 363/2006 – că nu există probe certe care să permită lămurirea cauzei sub aspectul existenţei elementului material al infractiunii.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului S.C sub aspectul comiterii infractiunii de conducere a a unui autovehicul pe drumurile publice având in sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală , fapta constând in aceea că in după- amiaza zilei de 22.02.2007 a condus autoturismul pe D.N. 15 D având in sânge potrivit concluziilor buletinului de analiză toxicologică alcoolemie de 1,50 g % la prima probă de sânge recoltată şi de 1, 35 g % la cea de-a doua probă de sânge recoltată.

La momentul opririi in trafic s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest Printer care a indicat o concentraţie de o,72 mg /l alcool pur in aerul expirat.

Potrivit inscrisurilor depuse la dosarul de urmărire penală prelevarea probelor biologice de sânge in vederea determinării alcoolemiei s-a efectuat la Centrul de Asistenţă Medico- Socială Băceşti.

In cazul depistării in trafic a unor persoane aflate sub infîuenţa băuturilor alcoolice , organul de urmărire penală este obligat să respecte metodologia de stabilire a alcoolemiei atât cea prevăzută de O.U.G. nr. 195/2002 republicată cât şi cea menţionată in Normele procedurale privind efectuarea expertizelor , constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Ordinul nr. 376/10.04.2006 – anexa 1 in care sunt prevăzute normele metodologice privind prelevarea probelor biologice de sânge , prelevarea sângelui necesar in vederea detenninării alcoolemiei ori a probelor biologice in vederea stabilirii intoxicaţiei etilice se efectuează în unităţi sanitare desemnate in acest scop de Autoritatea de Sănătate Publică.

Procedurile de prelevare sunt prevăzute in art. 6 , 10 , 11 din Ordinul nr. 376/2006.

Că recoltarea probelor biologice de sânge se face in unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate , autorizate in acest sens sau in instituţiile medico-legale şi in prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere este reglementată şi de dispoziţiile art. 88 O.U.G. nr. 195/2002 republicată.

Autoritatea de Sănătate Publică Vaslui prin adresa nr. 1405/2008 a comunicat lista unităţilor sanitare desemnate să efectueze prelevări de probe biologice de sânge in vederea stabilirii intoxicaţiei etilice iar Centrul de Asistenţă Socială Băceşti nu figurează printre ele ,

iar această unitate nu este dotată cu trusă standard de prelevare de probe biologice de sânge special destinată acesrui scop.

Obţinerea acestui mijloc de probă – esenţial in stabilirea vinovăţiei inculpatului -cu nerespectarea reglementărilor legale -art. 88 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 dobândeşte un caracter ilegal conform art. 64 alin. 2 Cod proc. penală şi nu poate fi folosit in procesul penal.

îmbibaţia alcoolică la care se referă art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 implică stabilirea unui coeficient precis determinat- peste 0,80 g/1 alcool pur în sânge – iar dovada ei presupune cu necesitate existenţa recoltârii şi ulterior a stabilirii concentratiei in baza examenului de laborator.

Etichete: