Top

Plangere fond funciar. Neformularea plangerii impotriva masurilor luate de Comisia comunala la Comisia judeteana pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Consecinte.

Prin sentinta civila nr.361 din 9 septembrie 2008 s-a respins ca inadmisibila plangerea formulata de petente, in contradictor cu paratele Comisia locala Murgeni pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, prin reprezentantii legali.

Instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art.51 din Legea nr.18/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.

Potrivit art. 53 (1) din Legea nr.18/1991, hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în capit.II, şi cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Impotriva masurii luata de Comisia locala Murgeni pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, respectiv a adresei nr.47461 din 23 august 2006, petentele au avut posibilitatea sa formuleze contestatie la Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si

impotriva hotărârii comisiei judeţene sa poata face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(Sentinta civila nr.361 din 9 septembrie 2008).

Etichete: