Top

Plângerea împotriva rezoluţiilor procurorului de netrimitere în judecată

Dosar nr.1725/327/2008

DECIZIA PENALA NR.47

Sedinta publica din 20 martie 2009

Cuprivire la recursurile penale constatata urmatoarele :

La data de 08.04.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, sub nr. 1725/327/2008, plângerea formulata de petenta CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 6, jud. Tulcea, împotriva ordonantei de respingere a plângerii nr. 77/II/2/2008 din 16.03.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea.

În motivarea plângerii, petenta a aratat, în esenta, ca a solicitat redeschiderea urmaririi penale în dosarele nr. …/P/2006 si nr. …/P/2005, însa în mod gresit procurorul a calificat aceasta cerere ca fiind o plângere formulata în baza art. 278 C.p.p. pe care a respins-o ca tardiva, fara sa arate considerentele avute în vedere la adoptarea acestei solutii. A mai aratat petenta ca în timp ce în considerentele ordonantei se face vorbire de tardivitate, în dispozitiv plângerea este respinsa ca neîntemeiata.

S-a atasat la dosarul cauzei, dosarul de urmarire penala nr. 1055/P/2005.

Prin sentinta penala nr. 91 din 27.01.2009, Judecatoria Tulcea a respins plângerea formulata de petenta CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA, ca nefondata si a obligat petenta la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele :

La data de 25.05.2004, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a fost sesizat de C.A.S. Tulcea cu o plângere prin care a solicitat a se efectua cercetari fata de …, pentru înselaciune, fapta constând în aceea ca prin contractul de achizitie nr. 4535/2002 s-a obligat sa livreze unitatii 7 aparate de aer conditionat dublu split, însa a livrat aparate de aer conditionat mono split.

Întrucât din actele premergatoare efectuate în cauza, a rezultat culpa si a altor persoane în cauzarea prejudiciului suferit de catre petenta, s-a început

urmarirea penala fata de …, …, …, … si ….

Cercetarile efectuate au concluzionat ca …, … si …, nu se fac vinovati de savârsirea infractiunii prevazute de art. 249 C.p., împrejurare fata de care, prin Ordonanta 1055/P/2005 din data de 17.03.2006 s-a dispus fata de acestia scoaterea de sub urmarire penala. Prin aceeasi ordonanta, fata de intimatii … si …, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei amenzi administrative, retinându-se ca fapta acestora, prin continutul ei concret si atingerea minima adusa valorilor sociale ocrotite de lege, nu prezinta gradul de pericol social specific unei infractiuni.

Totodata, s-a dispus disjungerea cauzei fata de … si continuarea cercetarilor sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 215 alin. 1 si 3 C.p., formându-se dosarul cu nr. 1063/2006 în care, prin rezolutia din data de 17.03.2006 procurorul a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de acesta retinând ca neîntelegerile dintre parti legate de calitatea marfurilor ce au facut obiectul contractului sunt de natura civila, împrejurare fata de care sunt incidente în speta dispozitiile art. 10 lit. b C.p.p.

La data de 14.01.2008 petenta a solicitat redeschiderea urmaririi penale în ambele dosare, cerere calificata de catre procuror ca fiind o plângere formulata în baza art. 278 C.p.p. si respinsa ca tardiva prin ordonanta 77/II/2/2008.

Potrivit art. 273 C.p.p. redeschiderea urmaririi penale în cazul în care s-a dispus încetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala are loc daca ulterior se constata ca nu a existat în fapt cazul care a determinat luarea masurii sau ca a disparut împrejurarea pe care se întemeia încetarea sau scoaterea de sub urmarire penala.

Examinând cererea de redeschidere a urmaririi penale, instanta a constatat ca petenta critica solutiile adoptate de procuror în cele doua dosare, sustinând ca acestea sunt netemeinice si nelegale, probele administrate dovedind nu numai existenta infractiunilor reclamate ci si a altor fapte de natura penala precum si participarea altei persoane la savârsirea acestora. Asadar, având în vedere dispozitiile mai sus aratate, instanta a constatat ca în mod corect procurorul a calificat cererea petentei ca fiind o plângere formulata în conformitate cu dispozitiile art. 278 C.p.p., fiind lipsita de relevanta „titulatura cererii”, calificarea în drept a acesteia fiind atributul procurorului.

Cum plângerea a fost formulata cu mult peste termenul de 20 de zile stabilit de art. 278 alin. 3 C.p.p. instanta a constatat ca în mod corect aceasta a fost respinsa de catre prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, ca tardiva.

Sustinerile petentei relativ la neconcordantele din continutul ordonantei în sensul ca desi se retine de catre procuror ca nu a fost respectat termenul de 20 de zile în care se poate face plângere, acesta a respins plângerea ca neîntemeiata, desi reale nu justifica adoptarea unei solutii de desfiintare a ordonantei fiind vorba doar de o eroare materiala ce poate fi îndreptata în cadrul procedurii reglementata de art. 195 C.p.p.

Împotriva acestei sentinte penale au declarat recurs petentii Casa de Asigurari de Sanatate Tulcea, … si ….

În motivarea recursului declarat de C.A.S. Tulcea s-a sustinut ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra tuturor motivelor evidentiate în plângere, fiind invocate totodata o serie de argumente în sustinerea acuzatiei de înselaciune.

Intimatii recurenti … si … nu au aratat motivele pentru care sunt nemultumiti de hotarârea instantei de fond.

Examinând sentinta pronuntata de prima instanta în raport de criticile formulate, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei, în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod pr. penala, tribunalul constata ca recursurile nu sunt fondate.

Pentru aceasta a fost reexaminata cererea de redeschidere a urmaririi penale, apreciindu-se ca (indiferent cum a fost ea intitulata de catre autori) nu putea fi calificata altfel decât o plângere împotriva solutiei procurorului de scoatere de sub urmarire penala.

În aceasta situatie, prima masura a procurorului a constat în verificarea conditiilor de forma a introducerii plângerii, stabilindu-se ca petentei i-a fost comunicata ordonanta nr. 1055/P/2005 la data de 10 mai 2007, iar ordonanta 1063/P/2006 la data de 21.03.2006, plângerea formulata la 14.01.2008 fiind în mod evident tardiva.

Faptul ca cererea formulata la 14.01.2008 constituie în mod neechivoc o plângere împotriva solutiei procurorului rezulta atât din continutul acesteia (deoarece s-a solicitat reaprecierea probelor) dar si din modul de redactare a plângerii adresate instantei de judecata si chiar a motivelor de recurs, acte prin care petenta C.A.S. a facut numeroase referiri la elemente de fapt, criticând cercetarea efectuata.

Cât priveste critica referitore la faptul ca prima instanta nu s-a pronuntat cu privire la toate motivele evidentiate în plângere, se apreciaza ca aceasta situatie , desi este reala, nu justifica casarea hotarârii atacate.

Din examinarea plângerii se costata ca petenta nu a criticat solutia procurorului doar pentru faptul ca a respins plângerea ca tardiva, ci a facut numeroase referiri la netemeinicia solutiilor anterioare, solicitând reaprecierea probelor, administrarea altor probe noi, extinderea procesului penal si în final infirmarea solutiilor de scoatere de sub urmarire penala.

Instanta de fond – desi fara îndoiala a observat criticile formulate – nu le putea analiza în lipsa unei plângeri introduse în termenul legal împotriva rezolutiilor atacate.

De altfel, tribunalul constata ca si în motivele de recurs s-au facut aceleasi referiri la modul de apreciere a probelor de catre organele de cercetare penale, critici care nu pot fi avute în vedere deoarece obiectul recursului îl constituie examinarea legalitatii si temeiniciei solutiei primei instante. Ori, solutia atacata se refera la ordonanta nr. 77/II/2008 din 16.03.2008 din 16.03.2008 de respingere ca tardiva a plângerii împotriva ordonantelor nr. 1055/P/2005/2005 si nr. 1063/P/2006, asa cum s-a mai precizat. Acest fapt rezulta fara dubiu din examinarea ordonantei astfel încât, formularea „ca neîntemeiata” existenta în

dispozitivul actului este în mod evident o eroare materiala ce poate fi îndreptata conform normelor procedurale respectiv art. 195 Cod pr. penala.

Fata de considerentele aratate, urmeaza a fi respinse ca nefondate recursurile declarate de petentii CA.S. Tulcea, … si ….

Va fi mentinuta sentinta penala nr. 91 din 27 ianuarie 2009 a Judecatoriei Tulcea ca legala si temeinica.

Ca urmare a respingerii recursului, în baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penala vor fi obligati recurentii la plata sumei de 20 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Totodata, în baza art. 193 alin. 6 Cod pr. penala vor fi obligati recurentii C.A.S. Tulcea, … si … la plata sumei de 100 lei fiecare catre intimatul … reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de parte.

Etichete: