Top

Răspunderea instituită de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Natură juridică şi caractere

Plecând de la natura juridică a răspunderii administratorului, curtea constată că – potrivit conţinutului art. 138 din Legea nr. 85/2006 – aceasta este a unei răspunderi speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale. Fiind vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată, trebuie îndeplinite condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 Cod civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăţia), condiţii care capătă – în această situaţie – unele conotaţii speciale.
Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 constă în aceea că textul de lege delimitează, printr-o enumerare exhaustivă, categoria faptelor (lit. a-g) considerate nelegitime, prejudiciul – care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la ajungerea debitoarei în starea de insolvenţă, iar nu existenţa unor debite neachitate ale debitoarei faţă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemate a răspunde fiind apreciată „in concreto”.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 538 din 8 noiembrie 2010

Etichete: